Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Projekt edukacyjny "In Between?"

Do 17 lipca trwa rekrutacja na jesienną edycję projektu edukacyjnego "In Between?" realizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Jest on skierowany do młodzieży z różnych krajów europejskich w wieku 18-25 lat. Po 5-dniowym przeszkoleniu, które odbywa się w Warszawie, uczestnicy wyruszają w wybrane rejony przygranicza w Europie, gdzie rozmawiają z mieszkańcami o lokalnej historii, poznają i digitalizują rodzinne archiwa, rejestrują wspomnienia.

W ramach jesiennej edycji uczestnicy udadzą się do regionu Prespy (pogranicze albańsko-macedońsko-greckie), na pogranicze albańsko-czarnogórskie, węgiersko-rumuńskie (Kriszana) i hiszpańsko-francuskie. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatny

Zasady rekrutacji

Wykład Prof. Amita Deya (University of Calcutta), 22 VI 2017

Zapraszamy na wykład otwarty Prof Amita Deya, profesora University of Calcutta, (Kalkuta, Indie) pt. The images of the mystics in medieval and modern South Asia: Islamic perspective, który odbędzie się 22 czerwca o godz. 17.00 w Instytucie Religioznawstwa UJ, Grodzka 52, s. 4.
Organizatorem spotkania są Instytut Religioznawstwa i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

więcej...

Bal religioznawczy, 3 VI 2017

Bal 2017

W imieniu społeczności studentów mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w balu religioznawczym organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ.

więcej...

Walne zebranie koła naukowego studentów, 14 VI 2017

logo2

Koło naukowe studentów religioznawtswa UJ zaprasza na walne zebranie, które odbędzie się 14 czerwca o godz 18:30 w sali 4.

To ostatnie zebranie w tym roku akademickim.

Dlaczego rytuał działa?

Zapraszamy na wykład prof. Joanny Jurewicz (Uniwersytet Warszawski) „Dlaczego rytuał „działa"?", który odbędzie się w Instytucie Religioznawstwa w dniu 29 maja, w sali nr 9, ul. Grodzka 52.

więcej...

Circumcised vs Uncircumcised

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Isaaca Kalimiego (Uniwersytet w Moguncji) pt. Circumcised versus Uncircumcised: Cultural Concepts and Religious Conflicts, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 22 maja, o godzinie 15:00 w Sali nr 9.

Obóz naukowy u sikhów

u sikhówW dniach 4-7 maja 2017 odbył się obóz naukowy, podczas którego studenci kursu Warsztaty dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb religioznawczych badań zbierali materiały do filmu dokumentalnego o sikhach, zrzeszonych w związku wyznaniowym Singh Sabha Gurudwara w Rzeczpospolitej Polskiej.

więcej...

Święto Paschy 27 kwietnia w IR

profNiesiolowskiSpanoZapraszamy na wykład prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò (UW) Święto Paschy. Przemiany religii i kultu w Judzie w VII-V w. p.n.e.

Wykład odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15:00 w sali nr 9. Wystąpienie ma na celu przedstawienie prawdopodobnych etapów ewolucji święta Paschy w Judzie od końca epoki monarchicznej po początek epoki perskiej. Historyczna analiza dostępnego materiału pozwala na wskazanie głównych zmian, jakie zaszły w rozumieniu i funkcjonowania tego święta, które ewoluowało od kluczowej ofiary monarchy po główne święto definiujące wspólnotę żydowską epoki perskiej.

więcej...

Konkurs fotograficzny

okolicesacrum4Okolice Sacrum 2017

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym organizowanym przez nasz Instytut. Nadsyłane prace mogą mieć formę krótkiego fotoreportażu, portretów, zdjęć architektury sakralnej, rytuałów etc. Dajcie się ponieść swojej wyobraźni i podzielcie się swoimi fotograficznymi dziełami z innymi.Dla nas wszystkich to będzie ważne doświadczenie i okazja do podziwiania Waszych prac, a dla najlepszych uczestników konkursu czekają oklaski, nagrody i wyróżnienia.

więcej...