Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Dlaczego rytuał działa? Wykład Joanny Jurewicz (UW), 29 V 2017

Zapraszamy na wykład prof. Joanny Jurewicz (Uniwersytet Warszawski) „Dlaczego rytuał „działa"?", który odbędzie się w Instytucie Religioznawstwa w dniu 29 maja, w sali nr 9, ul. Grodzka 52.

więcej...

Circumcised versus Uncircumcised - wykład gościnny, 22 V 2017

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Isaaca Kalimiego (Uniwersytet w Moguncji) pt. Circumcised versus Uncircumcised: Cultural Concepts and Religious Conflicts, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 22 maja, o godzinie 15:00 w Sali nr 9.

Obóz naukowy u sikhów w Warszawie

W dniach 4-7 maja 2017 odbył się obóz naukowy, podczas któego studenci kursu Warsztaty dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb religioznawczych badań zbierali materiały do filmu dokumentalnego o sikhach, zrzeszonych w związku wyznaniowym Singh Sabha Gurudwara w Rzeczpospolitej Polskiej.

u sikhówEkipa Warsztatów dokumentacji audiowizualnej w gurudwarze w Warszawie 7 V

więcej...

Spotkanie Koła Naukowego

logo1

Koło naukowe Studentów Religioznawstwa UJ zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 22 marca 2017, o godzinie 19:00 w sali 4. W planach wykłady o symbolice solarnej i lunarnej w tarocie oraz wstęp do metodologii badań społecznych.

Warsztaty

Plakat workshops II web intro

Warsztaty "Animal Sacrifice in Ancient Greece".

Termin: 10-12 II 2017

więcej...

Święto Paschy 27 kwietnia w IR

profNiesiolowskiSpanoZapraszamy na wykład prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò (UW) Święto Paschy. Przemiany religii i kultu w Judzie w VII-V w. p.n.e.

Wykład odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15:00 w sali nr 9. Wystąpienie ma na celu przedstawienie prawdopodobnych etapów ewolucji święta Paschy w Judzie od końca epoki monarchicznej po początek epoki perskiej. Historyczna analiza dostępnego materiału pozwala na wskazanie głównych zmian, jakie zaszły w rozumieniu i funkcjonowania tego święta, które ewoluowało od kluczowej ofiary monarchy po główne święto definiujące wspólnotę żydowską epoki perskiej.

więcej...

Wykład prof. Pawła Krasa

Zakład Historii Religii zaprasza na wykład prof. dr hab. Pawła Krasa pt. Proces beginek świdnickich w 1332 roku i jego dokumentacja, który odbędzie się 15 marca 2017 w sali nr. 9  o godzinie 17:00.

Celem wykładu będzie przedstawienie najnowszych badań nad wspólnotą świdnickich beginek, jej pochodzeniem, organizacją i pobożnością, a zarazem prezentacja wydania krytycznego protokołu przesłuchań, który zachował się w Bibliotece Watykańskiej w rękopisie o sygnaturze Vat. Lat. 13119a. Wykład pozwoli przedstawić najważniejsze wyniki badań, które znalazły się w publikacji pt. Proces beginek świdnickich w 1332 r. Studia historyczne i edycja łacińsko polska.

Warsztaty - Rynek pracy

banner rejestracja szeroki

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.

więcej...

Konkurs fotograficzny

okolicesacrum4

Okolice Sacrum 2017
 
Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym organizowanym przez nasz Instytut. Nadsyłane prace mogą mieć formę krótkiego fotoreportażu, portretów, zdjęć architektury sakralnej, rytuałów etc. Dajcie się ponieść swojej wyobraźni i podzielcie się swoimi fotograficznymi dziełami z innymi.Dla nas wszystkich to będzie ważne doświadczenie i okazja do podziwiania Waszych prac, a dla najlepszych uczestników konkursu czekają oklaski, nagrody i wyróżnienia.

Konferencja Mythical Cosmos

mythical cosmos 2017

MYTHICAL COSMOS. CREATION OF THE WORLD

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1

Room 245 and 247 (second floor)

 

więcej...

Kursy CEEPUS

ceepus

Instytut Religioznawstwa zaprasza na kursy organizowane w ramach programu CEEPUS:

1. Introduction to the Buddhism of Tibet (prowadzący: dr Michael Torsten Wieser-Much). 6-10 marca 2017

2. Religious Policy in modern China with focus on Tibetan Buddhism (prowadzący: Prof. Martin Slobodník) 3-7 kwietnia 2017

więcej...