Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Magistranci

1. Abram Anna, Ruch Kościoła Chrystusowego na przykładzie Polski, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
2. Adamarek Barbara, Mistyczna koncepcja świadomości jako światła w tradycji Wschodu i Zachodu w ujęciu tantryzmu i Mistrza, 1993, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
3. Adamowski Michał, Rytuał rycerskiego pasowania. Etos stanu Miles w rytuałach pasowań Kościoła łacińskiego, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
4. Adamska Anna, Ekologiczny styl życia. Ekofilozofia a zachodni wisznuizm – na przykładzie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, 2008, promotor: dr Zbigniew Pasek
5. Anczyk Adam, Śniący mózg, przebudzony umysł. Marzenia senne, religia i rozwój duchowy, 2009, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
6. Antkowiak Paweł, Etyka biznesu. Sumienie ekonomii, 1997, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
7. Antoszewska Alina, Ezoteryczna symbolika architektury islamu, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
8. Augustyn Leszek, Człowieczeństwo doskonałe; teologiczny obraz natury ludzkiej według Klemensa Aleksandryjskiego, 1996, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
9. Badura Anna, Przebóstwienie w teologii negatywnej Grzegorza z Nyssy i Pseudo-Dionizego Areopagity, 2009, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
10. Bajka Katarzyna, Nowożytny mit sztucznego człowieka na przykładzie golema, homunkulusów i automatonów, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
11. Baka Edmund, Teoria i praktyka taijiquan jako przejaw taoizmu religijnego i filozoficznego, 2000, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
12. Balsamka Joanna, Dzieło alchemiczne a proces indywiduacji Carla Gustawa Junga na przykładzie „Rosarium Philosophorum", 2007, promotor: dr Małgorzata Sacha
13. Banach Anna, Androgyne. Mity, obrzędy, interpretacja, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
14. Bańka Monika, Wierzenia i obrzędy współczesnych Cyganów polskich, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
15. Baran Dominika, Kościół „Chrystus Królem" w Krakowie jako element struktury Morning Star International funkcjonujący w warunkach polskich, 2003, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
16. Barasiński Grzegorz, Zygmunt Poniatowski jako religioznawca i biblista, 2013, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
17. Barszczewska Katarzyna, Sztuka i wartości estetyczne wobec sacrum na przykładzie wybranych lektur, 2004, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
18. Bartyzel Karina, Legenda czarodzieja Merlina – druid, prorok, bard, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
19. Bąk Karolina, Doświadczenia mistyczne w relacjach Gertrudy z Helfty i Mechtyldy z Magdeburga, 2005, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
20. Bednarczyk Małgorzata, Akcja Katolicka w świetle swojego organu „Ruch Katolicki", 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
21. Bednarz Klementyna, Umbrowie i ich panteon ze szczególnym uwzględnieniem Graboviusa, 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
22. Bereźnicka Anna, Polityka Władysława IV względem Kościoła Prawosławnego w pierwszych latach panowania i restrykcji hierarchii prawosławnej, 1995, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
23. Bernacik Ewa, Recepcja hinduizmu w Polsce. Na podstawie ruchów zarejestrowanych jako kościoły i związki wyznaniowe, 1998, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
24. Beźnic Szymon, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Próba monografii, 1994, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
25. Bętkowski Mateusz, Poganie w Galii Merowińskiej w VI wieku, 2012, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
26. Białas Dorota, Krew w kulcie w iwerzeniach Słowian, 1998, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
27. Białas Wioletta, Spór o aksjologię religijną: Max Scheler, Nicolai Hartmann, Tadeusz Żeleński-Boy, 2003, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
28. Białek Joanna, Recepcja i rozwój szkoły Prusańgika-Madhyamaka w Tybecie między IX a XIV/XV wiekiem. Zarys historii, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
29. Biel Dariusz, Współczesny islam. Problem konfliktów religijnych. Terroryzm, 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
30. Biel Marek, Aksjologia Braci Polskich, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
31. Biel Michalina, Neopogaństwo rekonstrukcjonistyczne na przykładzie Asatru, 2008, promotor: dr Zbigniew Pasek
32. Bielawka Tomasz, Odradzanie się szamanizmu jako nowego kierunku religijnego, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
33. Bielawski Mieczysław, Symboliczny aspekt asan hatha-jogi według Sivanandy i jego uczniów, 1996, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
34. Bieniek Anna, Intelekt i wola jako wyznaczniki dwóch dróg w mistyce chrześcijańskiej, 1985, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
35. Bieńkowska Ewa, Kościół prawosławny w PRL w latach 70 i 80 – związki ze Służbą Bezpieczeństwa i ich wpływ na relacje z Kościołem greckokatolickim, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
36. Biernat Paulina, Wpływ religii na sztukę aztecką, 2006, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
37. Biliński Jacek, Doświadczenie mistyczne w wybranych tradycjach religijnych, 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
38. Bilska Magdalena, Liturgia eucharystyczna we współczesnym Kościele koptyjskim, 2000, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
39. Biłas Weronika, Obraz wczesnonowożytnej czarownicy, 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
40. Biłka Jacek, Psychoterapeutyczne odziaływanie ruchu Unification Church na swoich członków, 1993, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
41. Blachowska Iwona, Zwyczaje pogrzebowe i zaduszne u plemion bałtyjskich, 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
42. Blejzyk Katarzyna, Życie wieczne w religii Egiptu, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
43. Błaszczuk Anna, Wibrujące boskie Uniwersum. Koncepcje działania dźwięku w doświadczeniach transowych wybranych tradycji religijnych, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
44. Błażyca Krzysztof, Misterium spei. Filozofia nadziei w świetle myśli Gabriela Marcel, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
45. Błogowska Joanna, Kobieta i kobiecość w islamskim mistycyzmie, 2009, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
46. Bobrowska Aleksandra, Przestrzeń krainy zmarłych w ujęciu fenomenologicznym, 1986, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
47. Bochenek Zbigniew, Starożytny dualizm, ciało i seks w chrześcijaństwie, Jan Paweł II. „Przełom Kopernikański" w katolickiej etyce seksualnej, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
48. Bohuszewicz Jakub, Strukturalna i przeżyciowa analiza rytuału na przykładzie obrzędu Okipa Indian Mandanów, 2008, promotor: dr Dominika Motak
49. Bogacka Agnieszka, Nowe ruchy religijne a problemy tolerancji, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
50. Bogucka Dagmara, Bóg, człowiek współczesny. Koncepcja Boga ułomnego w twórczości Stanisława Lema, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
51. Bogusz Natalia, Stosunki Katolików z Arianami w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Prześladowania Braci Polskich, 2010, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
52. Bończyk Maciej, Małżeństwo i rodzina w dobie przemian w aspekcie religijnym, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
53. Boroński Łukasz, Adaptacja teologii klasycznego ruchu Zielonoświątkowego w Odnowie w Duchu Świętym, 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
54. Borowiecka Kinga, Wybrane zagadnienia kryminalistyki jako metody poznawczej w badaniach nowych ruchów religijnych, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
55. Bozowska (Bolak) Maria, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 1993, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
56. Bożek Hubert, Homo Religiosus Leszka Kołakowskiego, 2004, s. 111, rec. K. Tarnowski
57. Brańska Marta, Umierać w Indiach. Zaświaty i obrzędy pogrzebowe w wedyzmie i hinduizmie, 2011, promotor: dr Małgorzata Sacha
58. Brączek Anna, Szamanizm, likantropia, nagualizm i berserkizm – analiza porównawcza, 2012, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
59. Brej Kinga, Sakralny taniec Indii, 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
60. Brylla Dorota, Kategoria „Sefirot" w pre-kabalistycznej i wczesnokabalistycznej żydowskiej teozofii mistycznej, 2009, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
61. Bućwińska Izabela, Łagodzenie wizerunku wampira – trwała czy przejściowa tendencja?, 2012, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
62. Budz Justyna, Taniec jako technika osiągania doświadczenia religijnego. Studium porównawcze, 2012,promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
63. Budzik Stanisław, Recepcja zen w Polsce, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
64. Budzyń Marika, Serce czy mamona – wybrane zagadnienia z zakresu etyki biznesu ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt religijny według koncepcji M. Webera, 2007, promotor: dr Marek Drwięga
65. Bugaj Sabina, Magia apotropeiczna w cyklu ludzkiego życia. Ciąża – poród – połóg – niemowlęctwo, 2009, promotor: dr Zbigniew Pasek
66. Bugajska - Moskal Żaneta, Relacja między Kościołami a Państwem w czasach Cesarstwa Niemieckiego i Republiki Weimarskiej 1871-1933, 1998, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
67. Bujnowski Filip, Obraz rodziny w czasopismach katolickich, 2007, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
68. Buliszak Bogumiła, Problematyka czci imienia Jezus w trygramie IHS w dobie rozkwitu i schyłku średniowiecza, 1995, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
69. Buła Adam, Droga do doskonałości i przeszkody na niej stojące w pismach starożytnych ascetów egipskich, 1992, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
70. Bundz Marta, „Kibicowanie" nowym tematom religijnym? Analiza fenomenu w świetle najnowszych teorii socjologii religii, 2005, promotor: dr hab. Irena Borowik
71. Burnagiel Marek, Pielgrzymki i miejsca pielgrzymkowania w islamie, 1999, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
72. Burzawa Mateusz, Polska lewica a Kościół w Polsce XXI wieku. Motywacje polskich socjaldemokracji w relacjach państwo-Kościół w latach 2001-2008, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
73. Brzezina Piotr, Ziemia w Starym Testamencie, 1998, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
74. Cebula Sławomir, Symbolika drzewa w tradycji judeochrześcijańskiej, 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
75. Cerek Karolina, Loki w kulturze masowej, 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
76. Chaładaj Bożena, Teologiczne i prawne źródła inkwizycji średniowiecznej, 1995, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
77. Chaładaj Cezary, Walka reżimu komunistycznego z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1956. Wyraz praktyczny realizacji ideologii marksizmu-leninizmu, 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
78. Chlebowicz Arkadiusz, Aktywność społeczna i polityczna mniejszości muzułmańskich w Europie, na przykładzie Francji i Niemiec. Religia jako czynnik motywujący do aktywności politycznej, 2009, 71, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
79. Chmara Kamilla, Postać "wyzwolonego za życia" – Hildegarda z Bingen, Baal Szem Tow, Sri Swami Siwananda, 1999, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
80. Chmielnik Małgorzata, O zen , sztuce i wyzwoleniu, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
81. Chmielowska Anna, Religia i duchowość w psychologii i psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem technik terapeutycznych, rebirthing, gestalt, pop, 1999, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
82. Chodań Przemysław, W stronę ateizmu. Porzucanie wiary wśród Polaków w kontekście doświadczeń biograficznych, 2009, promotor: dr hab. Irena Borowik
83. Chodkiewicz Paweł, Magia i rytuał magiczny rdzennych społeczności Australii Centralnej w interpretacji Gezy Roheima, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
84. Chodnik Anna, Opętanie i egzorcyzm jako przedmiot badań religioznawczych, 2011, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
85. Chodnik Łukasz, Polityczna i narodowościowa funkcja Kościoła unickiego na ziemiach Rzeczpospolitej 1589 – 1945, 2011, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
86. Chrobak Aleksandra, Szyicka pobożność ludowa. Światopogląd, rytuały, ikonografia, 2010, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
87. Chrzan Dorota, Symbol wilka w wierzeniach wybranych ludów Europy, 2004,promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
88. Chrzanowska Agnieszka, Zabytki kultury religijnej w zbiorach muzeum Etnograficznego w Krakowie, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
89. Cichocki Arkadiusz, Mistyka w laboratorium neurofizjologiczne aspekty mistycyzmu, 2003, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
90. Cichy Joanna, Jan Długosz o religiach przedchrześcijańskich, 1988, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
91. Cielecka Beata, Cywilizacje alternatywne wobec religii - nazizm, komunizm. Analiza wybranych elementów o proweniencji religijnej w doktrynach totalitarnych na przykładzie filmów propagandowych, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
92. Ciepiela Adriana, Sekta w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej w mediach i opinii publicznej, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
93. Cierpisz Justyna, Metaforyzacja w szamanizmie i w mistyce na przykładzie funkcjonowania metafory małżeństwa w społeczności Sorów i w tekstach mistycznych Moulany Dżalaloddina Rumiego, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
94. Cieślar Łucja, Ogień i woda w religii Słowian i prawosławiu, 2008, promotor: dr Elżbieta Przybył-Sadowska
95. Cieślik Piotr, Mitologia skandynawska w staroislandzkiej eddzie poetyckiej, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
96. Ciołkosz Matylda, The Character and Role of Embodied Experience in Iyengar Yoga. An Attempt at a Description from the Cognitive Perspective, 2014, promotor: dr hab.Tomasz Sikora
97. Ciszak Marta, Analiza historyczna konfliktu religijno-politycznego w Irlandii Północnej, 2001, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
98. Ciupka Sabina, Wątki religii Japonii w anime Hayao Miyazakiego, 2013, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
99. Cwar Agnieszka, Orzeł – symbol Jana Ewangelisty, 2005, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
100. Cyboran Monika, Religia a zdrowie psychiczne. Postawa wobec religii młodzieży wierzącej i ateizującej a niektóre kategorie zdrowia psychicznego, 2004, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
101. Cybulska Agata, Bahaizm religią świata?, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
102. Czajka Iwona, Małżeństwo w kulturach cesarstwa rzymskiego w I w.n.e., 1988, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
103. Czapnik Anna, Wczesnośredniowieczne wizje podróży w zaświaty w Europie Zachodniej ( VI - VIII), 1998, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
104. Czarnecki Piotr, Prekursorzy średniowiecznego dualizmu paulicjanie i bogomili (VII – XII w.), 2006, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
105. Czepiel Wojciech, Struktury symboliczne Słowian przedchrześcijańskich a współczesny katolicyzm polski, 2009, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
106. Czeremski Maciej, Sakralne aspekty władzy w rejonie Zatoki Gwinejskiej. Na przykładzie Jorubów i Aszantów, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
107. Czerwonka Joanna, Żydzi i działalność oo.fraciszkanów - reformatów w Krakowie w latach 1863 – 1914, 2001, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
108. Cyrocki Damian, Czy możliwe jest chrześcijaństwo bez zmartwychwstania? Religioznawcza analiza współczesnego chrześcijaństwa liberalnego, 2012, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
109. Czyż Renata, Etos pracy w nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim od połowy XIX wieku, 2000, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
110. Czyżowski Mariusz, Elementy gnostyckie w poglądach Orygenesa, 1989, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
111. Czyżykowski Robert, Sadhana-bhakti – droga do doskonałości w tradycji Cajtanj, Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
112. Danilewski Marcin, Komunizm jako religia zastępcza i jego implikacje: kult partii, kult jednostki, kult rewolucji, 2003, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
113. Dawidowicz Kinga, Koncepcje ojców założycieli neoszamanizmu; M. Harnera, C. Castanedy i T. Leary'ego jako przykład programów duchowego odrodzenia, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
114. Dąbrowa Aleksandra, Polityczne aspekty neounii, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
115. Dąbrowa Edyta, Sekcja teologii prawosławnej CHAT i jej znaczenie dla współczesnej teologii prawosławnej w Polsce, 1995, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
116. Dąsal Mateusz, Rytuał w świecie widowisk. Teoria rytuału jako przedstawienia kulturowego, 2005, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
117. Dec Dorota, Sakrament pokuty w Kościele Mariawitów, 1992, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
118. Dekert Tomasz, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, 2003, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
119. Derlak Barbara, Religijność wspólnot ks. Piotra Natanka a religijność mirakularna, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
120. Domowicz Magdalena, Elementy sacrum w teatrze alternatywnym na przykładzie działalności teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, 2003,promotor: dr hab. Irena Borowik
121. Drath Jakub, Dialog katolicko-żydowski w Polsce po 1986 roku w perspektywie żydowskiej, 2012, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
122. Druzgała Bernadetta, Wątki religijne i okulistyczne w popkulturze na przykładzie analizy twórczości grupy muzycznej Therion, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
123. Duda Joanna, Żyć czy umierać? Dyskurs o eutanazji w Polsce w perspektywie koncepcji religii Pierre'a Bourdieu na przykładzie analizy zawartości wybranych dzienników ogólnopolskich, 2010, promotor: dr hab. Irena Borowik
124. Dudek Katarzyna, Znaczenie ogrodów w wybranych tradycjach religijnych, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
125. Dyczewska Agnieszka, Światopogląd na talerzu – tropienie przejawów współczesnej religijności na przykładzie wegetarianizmu w Polsce, 2005, promotor: dr hab. Irena Borowik
126. Dziadecka Katarzyna, Camphill Movement jako realizacja antropozoicznej alternatywy kulturowo-cywilizacyjnej i jego związki z Ruchem Nowej Ery, 2005, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
127. Dziemsza Izabela, Religia państwa i polityka religijna imperium Inków, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
128. Dziewięcka Olga, Motyw smoka jako „zwornika czasu" w mitologiach indoeuropejskich, 2006, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
129. Dziuban Agata, Transgresja – ciało – religia. Przemiany religijnych interpretacji cielesnego nieporządku w cywilizacji Zachodu, 2006, promotor: dr hab. Irena Borowik
130. Dziwisz Paweł, Tarot a religia, 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
131. Dżumała Dorota, Fundamentalizm – polityka a religia, 2001, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
132. Fidler Kajetana, Wspólne korzenie języka i religii jako systemów symbolicznych. Perspektywa ewolucyjno-kognitywna, 2006, promotor: dr Tomasz Sikora
133. Fiedorek Łukasz, Dlaczego przedmioty zewnętrzne nie istnieją?, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
134. Fiejdasz Joanna, Doświadczenia religijne a schizofrenia, 2002, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
135. Figas Justyna, Filozoficzne podstawy argumentów w debacie chrześcijaństwa z naukami przyrodniczymi: porównanie myśli Johna C. Polkinghorne'a i Arthura R. Peacocke'a, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
136. Filip Joanna, Miejsce i znaczenie węża w religiach Afryki Zachodniej. Analiza religijno-ekologiczna, 2005, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
137. Florkowska Konga, Relacja pomiędzy sferą religijną a polityczną w państwie nowoasyryjskim, 1997, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
138. Frączek Jeremiasz, Koreański buddyzm w Polsce, 1999, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
139. Fryźlewicz Magdalena, Ikona na nowo odczytana. Rekonstrukcja teorii sztuki Jerzego Nowosielskiego w świetle jego twórczości, 2005, promotor: dr Izabela Trzcińska
140. Fuks Dawid, Rastafarianizm i regge muzyka jako forma ekspresji religijnej, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
141. Furczyńska (Kozłowska) Teresa, Przemiany religijności staroobrzędowców mieszkających na ziemiach polskich na przykładzie gminy w Gabowych Grądach i Borze, 1985, promotor: doc.dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
142. Furman Renata, Opis wybranych aspektów kultowych, doktrynalnych oraz organizacyjnych na podstawie wypowiedzi uczestników internetowej listy dyskusyjnej wicca-pl w latach 2000-2001, 2003,promotor: dr hab. Irena Borowik
143. Gackowski Konrad, Druidyzm współczesny, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
144. Gadocha Artur, Piesza pielgrzymka z Krakowa Mogiły na Jasną Górę, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
145. Gajownik Ewa, Przyczyny, przebieg i skutki konwersji na buddyzm wśród członków Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagu, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
146. Galas Michał, Ewolucja idei mesjańskiej w judaizmie wrdługg koncepcji Gershoma Scholema, 1990, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
147. Gałaś Joanna, Między transem a ekstazą; rola muzyki i środków psychoaktywnych w stanach transowych – analiza zjawiska na przykładzie szamanizmu, 2004, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
148. Gałkiewicz Agnieszka, W poszukiwaniu znaczenia ubóstwa duchowego, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
149. Gałkiewicz Robert, Wojownicy Boga. Zjawisko wojny w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
150. Garus Magdalena, Kosmetyka i strój w wielkich kulturach prekolumbijskich /Mezoameryka i obszar andyjski, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
151. Gawlewicz Małgorzata, Cechy narodowe świętych kanonizowanych przez Jana Pawła II, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
152. Gawlik Beata, Wpływ judaizmu na powstanie islamu, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
153. Gazda Natalia, Kult kota w starożytnym Egipcie, 2012, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
154. Gembalik Waldemar, Tybetańska tradycja Dzogczen w nauczaniu mistrza Namkhai Norbu. Wspólnota Dzogczen, 2003, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
155. Gewald Piotr, Dzieje polskiego duszpasterstwa wojskowego w latach II wojny światowej, 1989, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
156. Gębala Adrianna, Religijność i moralność - problem współmałżonków, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
157. Glapa Agnieszka, Problem genezy i kompleksu kulturowo-religijnego mandaizmu, 2011, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
158. Głębocka Ewa, Kobieta symbolem duszy w sufizmie, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
159. Głogowska Edyta, Nacjonalizm ukraiński w Cerkwi greckokatolickiej wobec państwa polskiego i polskości w latach II Rzeczypospolitej, 2011, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
160. Głowiak Magdalena, Katolicki Kościół i Rosja w kręgu wzajemnych oddziaływań, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
161. Gierek Bożena, Ośrodki kultu religijnego Celtów, 1994, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
162. Gierlotka Katarzyna, Rola przeżytków celtyckich i religii chrześcijańskich w historii narodu irlandzkiego, 2001, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
163. Golec Maja, Religijne uwarunkowania obrazu kobiety. Recepcja ról związanych z płcią wśród wyznawców kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
164. Gontarz Elżbieta, Feng Shui czyli starożytna sztuka aranżacji przestrzeni, jako element Nowej Duchowości, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
165. Góra Agnieszka, Antyklerykalizm w prasie polskiej w latach 1990 199 na przykładzie „Gazety Wyborczej" i „Wprost", 1994, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
166. Góra Edyta, Człowiek twórca w filozoficznym ujęciu Bogdana Suchodolskiego, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
167. Góral Jan, Kościół i herezje w pismach Ireneusza z Lyonu i Tertuliana, 2003, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
168. Górnicz Dominika, Metodologia badań nad mistyką żydowską w pracach Mosce Idela. Perspektywa porównawcza, 2010, promotor: dr hab. Tomasz Sikora
169. Górka Joanna, Idea ubóstwa oraz jej realizacje w codziennym życiu pierwszych Ojców Pustyni, 1998, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
170. Górniak Julita, Mistycyzm staroobrzędowych sekt prawosławnych na przykładzie chłystów, 1988, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
171. Górska Angelika, Kult słońca w imperium Inków, 2002, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
172. Górska Izabella, Wpływ gnostycyzmu na zagadnienia literackiej autoprezentacji i reprezentacji w dziełach Czesława Miłosza, 2007, promotor: dr Marek Drwięga
173. Gradoń Michał, Starania Stolicy Apostolskiej o nowy status Jerozolimy i sanktuariów chrześcijańskich w Ziemi Świętej (1948-2005), 2006, promotor: de hab. Andrzej Szyjewski
174. Graja Paweł, Symbol dzika u ludów indoeuropejskich, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
175. Grodzka Joanna, Karaimi jako typ etnosu, 2003,promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
176. Gromadzka Marta, Mitologizacje poznawania ludzkiego genomu. Analiza artykułów prasowych w kontekście teorii Rolanda Barthesa, 2008, promotor: dr hab. Irena Borowik
177. Gross Elżbieta, Internet jako przestrzeń religijnej aktywności nowych ruchów religijnych i parareligijnych, 2002, promotor: dr hab. Irena Borowik
178. Grubka Jolanta, Żydzi Łańcuccy, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
179. Gruchała Robert, Etyka gospodarcza w „Summie teologicznej" św. Tomasza z Akwinu, 1995,: prof. dr hab. Jan Drabina
180. Gruszewska Joanna, Religia i polityka w epoce Maurów – działalność cesarza Amoki, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
181. Gruszczyk Aneta, Taniec jako ekspresja duchowości, 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
182. Gruszka Łukasz, Etyka genetyczna. Nauka a religia, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
183. Grygiel Renata, Paul Evdokimov i jego oddziaływanie na myśl religijną, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
184. Gryszan Jarosław, Nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe na terenie województwa opolskiego, 2003, promotor: dr Zbigniew Pasek
185. Grzech Jarosław, Problem zła w XIX w. rosyjskiej myśli filozoficzno religijnej. Fiodor Dostojewski, 1991, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
186. Grzegorek Anna, Czynniki wpływające na powstanie, formę i rozwój ruchów synkretycznych u Indian Ameryki Północnej, 2005, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
187. Grzesiak Andrzej, Tożsamość chrześcijańska wyłaniająca się z pism wczesnych Tertuliana, 1992, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
188. Grzesik Jolanta, Stosunek Kościoła katolickiego do katarów we Francji w XI i XII w., 2002, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
189. Grzonka Dariusz, Psychologiczne aspekty uczestnictwa w nowożytnych towarzystwach tajnych, 2001, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
190. Grzonka Piotr, Struktury symboliczne mitologii infernalnych, 1996, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
191. Guja Jowita, Krytyka religii Karla Bartha, 2005, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
192. Gwiazda Urszula, Religijne rozgłośnie radiowe w Polsce współczesnej, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
193. Gwiżdż Maria, Pomiędzy pamięcią a reprezentacją. O problemach reprezentacji przeszłości w perspektywie świadectw granicznych, 2010, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
194. Gwóźdź Robert, Problem axis mundi w religiach świata, 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
195. Haber Ewelina, Ewolucja wizerunku wampira, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
196. Haber Monika, Znaczenie kultu Matki Boskiej Sokalskiej w kontekście historii polskiej ludności Sokala, 2004, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
197. Hanusiak Bożena, Wspólnota z Taize - teologia i praktyka ekumenizmu, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
198. Harańczyk Jakub, Prorocy pokolenia amerykańskiej kontestacji lat 50-tych oraz 60-tych XX wieku. Skutki religijnej odnowy w duchu indywidualizmu i wolności, 2009, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
199. Herod Iwona, Metody pielęgnacji życia jako jedna z dróg prowadzących do transcendencji ( na przykładzie jogi i taili), 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
200. Hiero Ewa, Religijna etyka biznesu Jana Wesley'a, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
201. Hońdo Leszek, Podstawy filozoficzne teologii Rudolfa Bultmanna, 1985, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
202. Horodecka Amelia, Mitologiczny świat reklam. Treści religijne w reklamie telewizyjnej emitowanej w Polsce w latach 2000 – 2001 oraz wybrane przykłady reklamy zewnetrznej i prasowej, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
203. Horodyska Monika, Mitologia wielkiego spisku. Agenturalna wizja dziejów, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
204. Horodyski Miłosz, UFO współczesna mitologia, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
205. Huzarska Gabriela, Znaczenie zmarłych i przodków w terapii ustawień Berta Hellingera i religiach Czarnej Afryki, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
206. Ibek Małgorzata, Postawa Kościoła katolickiego w Polsce wobec nowych ruchów religijnych na przykładzie wysokonakładowej prasy katolickiej (1984 1994), 1994, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
207. Ibek Paweł, Świat jako reprodukcja myśli absolutu w filozofii starożytnej Grecji w ujęciu cybernetyki, 1997, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
208. Ilukowicz Marcin, Bosko-ludzkie związki intymne na tle obyczajowości seksualnej starożytnej Grecji, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
209. Imos Rafał, Święci sowieccy. Wiara człowieka radzieckiego, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
210. Iwanicka Marta, Fenomen tańca w chrześcijaństwie. Analiza na wybranych przykładach, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
211. Iwańska Uszula, Rytuał w obrębie sztuki performatywnej, 2004, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
212. Jabłońska Joanna, Anioł w mistycyzmie muzułmańskim, 2011, promotor: dr Elżbieta Wnuk-Lisowska
213. Jagielski Przemysław, Terroryzm fundamentalistów muzułmańskich. Podstawy teoretyczne i ich realizacja, 2004, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
214. Jaglińska Anna, Wpływ wspólnoty anonimowych alkoholików na kształtowanie się nowej duchowości w członkach AA, 2001, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
215. Jakobschy Sebastian, Zagadnienie treningu umysłu w tradycji buddyzmu Mahajana, 2000, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
216. Jakoniuk Zofia, Postawy wobec śmierci ludzi starych, na przykładzie pensjonariuszy krakowskiego Domu Spokojnej Starości oraz Państwowego Domu Opieki Społecznej im Helclów, 1989, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
217. Janas Maciej, Szkoły buddyzmu chińskiego – historia i nauki, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
218. Janas Maria, Syryjscy alawici między religią i polityką. Nusajryzm, sunnizm, szyizm i kult świecki w syryjskim życiu politycznym XX wieku, 2014, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
219. Janicka Anna, Nieczystość a wykluczenie społeczne. Mit, rytuał i współczesność. Ze szczególnym uwzględnieniem Indii i Japonii, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
220. Janik Jolanta, Etyka życia gospodarczego w poglądach prymasów Polski (1948 1985), 1987, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
221. Janiszewski Ireneusz, To rzekł Zaratustra jako mit, 2006, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
222. Januchowska Olga, Obecność osób niepełnosprawnych we współczesnym Kościele katolickim w Polsce, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
223. Janus Damian, Psychopatologia a religia. Treści religijne i paralele do zjawiska religii w zaburzeniach psychicznych, 2001, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
224. Januszewski Maciej, Znaczenie snu w buddyzmie tybetańskim, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
225. Jarmolińska Dominika, Kenoza w doświadczeniu mistycznym i procesie twórczym na przykładzie ogołoceń „Nocy ciemnej" Jana od Krzyża oraz koncepcji „aktora ogołoconego" w teatrze ubogim Jerzego Grotowskiego, 2003,promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
226. Jarzyńska Karina, Świeckie przekłady biblijne na język polski w XX wieku: Władysław Witwicki, Artur Sandauer i Czesław Miłosz, 2009, promotor: dr Zbigniew Pasek
227. Jasiak Józef, Zło w nauczaniu Jakuba Franka, 1998, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
228. Jasińska Anna, Coniunctio oppositorum. Łączenie przeciwieństw w procesach alchemicznych w teorii Carla Gustawa Junga, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
229. Jaśkowska Anna, Wpływ buddyzmu zen na kształtowanie się japońskiej sztuki, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
230. Jatczak Paweł, Polskie edycje komiksowych adaptacji Pisma Świętego jako przykład współczesnej artystycznej interpretacji Biblii, 2013, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
231. Jaworek Patrycja, Buddyzm tybetański – charakterystyka głównych szkół z uwzględnieniem wpływów przedbuddyjskich, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
232. Jaworska Ewelina, Szamanizm a psychoanaliza. Religia w psychoterapii, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
233. Jelonek Joanna, Problem zachowań suicydalnych w mitach, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
234. Jewuła Aneta, Katolicyzm otwarty na tle procesu przemian ustrojowych w Polsce - cechy i definicje, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
235. Jeżowski Grzegorz, Kształtowanie się ideału rycerskiego. odziaływanie wpływów i kierunków rozwoju, 1992, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
236. Juchniewicz Adam, Mandat Niebios. Religijna sankcja władzy w Chinach, 1999, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
237. Juszczuk Małgorzata, Geneza religii w paradygmacie psychologii ewolucji, 2010, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
238. Fałowski Janusz, Filozofia religii Mojżesza Majmonidesa, 1985, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
239. Kaczkoś Małgorzata, Akcja katolicka w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, 2007, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
240. Kaczkowska Agata, Ślęża jako miejsce kultu na przestrzeni wieków, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
241. Kaczmarzyk Joanna, Procesy o czary w Polsce na tle Europy. Kwestia czarostwa diabelskiego w okresie wczesnonowożytnym, 2000, promotor: dr hab. Piotr Stawiński
242. Karczmarzyk Karolina, Kobieta w buddyzmie, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
243. Kaczorowski Karol, Religie Kurdów – Jezydyzm, Ahl-e Haqq, Alewizm, 2014, promotor: dr Elżbieta Wnuk-Lisowska
244. Kadeja Grzegorz, Sytuacja katolików w III Rzeszy i jej przyczyny, 2011, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
245. Kalina Igor, Śri Ramakryszna jako Awatar, 2008, promotor: dr Małgorzata Sacha
246. Kalisz Andrzej, Wąż w wierzeniach Słowian, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
247. Kalisz Elżbieta, Wpływ nauki społecznej Kościoła na genezę i kształt i program chrześcijańskiej demokracji w Polsce w okresie międzywojennym, 1992, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
248. Kałuża Renata, Kult świętego Stanisława biskupa i męczennika w diecezji tarnowskiej ze szczególnym uwzględnieniem Szczepanowa, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
249. Kamieńska Izabela, Rytuał wedyjski w świetle teorii J. C. Heestermana na przykładzie królowej ofiary z konia (aśvamedha), 2013, promotor: dr Małgorzata Sacha
250. Kapusta Teresa, Symbolika węża w tradycjach biblijnych na tle innych tradycji religijnych, 2000, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
251. Kapuśniak Tomasz, Stosunek do moralności seksualnej oraz wynikające z niego wzory zachowań erotycznych u baptystów, 1987, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
252. Karcz Karolina, Wczesnochrześcijańskie znaczenia toraicznego prawa odwetu w kontekście Ewangelii wg św. Mateusza 5,39, 2013, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
253. Karpierz Beata, Obraz satanizmu w Polsce na podstawie wybranych artykułów prasowych (1986-1995), 1995, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
254. Karski Jakub, Drogi prowadzące do nieśmiertelności w taoizmie, 2009, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
255. Kasperczyk Jakub, Zmiany międzypokoleniowe w religijności wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 2013, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
256. Kawiorski Jan, Nowe przymierze, filozofia religii w poszukiwaniu istoty człowieka, 1995, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
257. Kazimierczak Anna, Wierzenia grobowe starożytnego Egiptu, Kmak Aleksandra, Mumie w kulturach świata, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
258. Kępa Urszula, Karnawał w społeczeństwie postindustrialnym w odniesieniu do koncepcji dramatu społecznego Victora Turnera, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
259. Kiciński Jacek, Prawda Bycia Jestestwa w „Bycie i Czasie" Martina Heideggera, 1997, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
260. Kijowski Roman, Wzory życia codziennego w kazaniach parafii Najświętszej Marii Panny z Lurdes w Krakowie, 1989, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
261. Klag Beata, Ośrodki judyistyczne na terenie województwa nowosądeckiego - historia i stan obecny, 1997, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
262. Klecha Anna, Jack Kerouac: Prodigal Son and Prophetic Servant of America of 1950s and 1960s., 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
263. Klich Wioletta, Znaczenie barwy w symbolice religijnej, 2006, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
264. Klimek Łukasz, Religijny aspekt symboliki zająca i królika w świetle koncepcji Andrzeja Wiercińskiego, 2013, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
265. Klimkowicz Marta, Nowe trendy w filozofii usprawiedliwienia w religii rzymsko-katolickiej, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
266. Kliś Igor, Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie jako instytucja totalitarna według Ervinga Goffmana, 2010,promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
267. Klok Iwona, Szyickie ośrodki pielgrzymkowe w Arabii Saudyjskiej, Iranie i Iraku, 1997, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
268. Kmak Aleksandra, Mumie w kulturach świata, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
269. Knap Marian, Apoteoza prawosławnej Rosji w „Dzienniku" Fiodora Dostojewskiego, 1996, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
270. Knybel Teresa, Duchowość w ujęciu Anthony de Mello, 1997, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
271. Koc Anna, Semiotyka przedstawień wizualnych Jana Pawła II w przestrzeni miejskiej Krakowa, 2009, promotor: dr hab. Irena Borowik
272. Koczara Katarzyna, Ksiądz biskup Jan Stepa i jego poglądy na wychowanie, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
273. Kołos Micha, Elementy teologicznego i filozoficznego światopoglądu w twórczości apologetycznej Clive'a Lewisa – Proba rekonstrukcji, 2011, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
274. Kołtun Barbara, Gniezno jako ośrodek kultu św. Wojciecha, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
275. Kołyszko Mikołaj, Opracowanie i analiza literackiej mitologii Howarda Phillipsa Lovecrafta strukturalistyczną metodą C. Levi-Straussa, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
276. Konieczna Katarzyna, Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce wobec Ruchu Wiary, ruchu wstawienniczego „Polska dla Jezusa" oraz ruchu „Toronto Blessing", 2004, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
277. Kopała Karolina, Vera historia i mythos. Koncepcja czasu i historii w świecie przedstawionym w twórczości J.R.R. Tolkiena, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
278. Kopeć Mirosław, Koncepcja pracy Aureliusza Augustyna, 1989, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
279. Kordeczka Wojciech, Kościół miejscowy monografie religijne, 1997, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
280. Korek Aleksandra, Religie Japonii i ich odzwierciedlenie w malarstwie, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
281. Kornas Krzysztof, Transcendencja a technologiczna osobowość, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
282. Kosior Wojciech, Angelologia Biblii Hebrajskiej. Pojęcie Malch w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym, 2009, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
283. Kosmowska Elżbieta, Idee New Age w czasopismach "Czwarty wymiar" i "Nieznany świat", 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
284. Kostrz Anna, Elementy magiczne w wyobrażeniach społeczeństwa polskiego od XVI do połowy XVIII wieku, promotor: dr hab. Piotr Stawiński
285. Kot Dorota, Symbolika świętego dźwięku i słowa w wybranych tradycjach Wschodu, (hinduizm, buddyzm wadżarajany, hezychazmu), 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
286. Kowalczyk Agnieszka, Terapeutyczny aspekt praktyk pokutnych w starożytnym Kościele, 1989, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
287. Kowalik Jan, Funkcja wyznań chrześcijańskich w dziejach Polski w twórczości wybranych publicystów pierwszej połowy XX wieku – Jana Mosdorfa i Jana Stachniuka, 2003, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
288. Kowalska (Różyło) Anna, Tertium datur czyli dlaczego jest możliwa wiara religijna (rzecz o pomyłce Władysława Witwickiego), 1994, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
289. Kozaczyk Bożena, Ceremonia tańca słońca Indian Wielkich Równin i Prerii Ameryki Północnej, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
290. Kozik Leszek, Myśl Nietzscheańska jako egzemplifikacja irracjonalnych aspektów kultury europejskiej, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
291. Kozioł Dorota, Roma - Cyganie, historia i poglądy na ich religijność ze szczególnym uwzględnieniem Cyganów diecezji tarnowskiej, 1996, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
292. Kozioł Marta, Współczesne Polskie czasopisma neopogańskie. Próba analizy, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
293. Kozioł Paweł, Język w służbie polityki, analiza porównawcza opisów wizyt papieskich w środkach masowego przekazu, 1994, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
294. Krach Anna, Religijne podłoże konfliktów w Bośni i Hercegowinie, 2010, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
295. Krasoń Katarzyna, Rastafarianizm na Jamajce, jako przykład synkretycznego ruchu religijnego (korzenie, ideologie, wierzenia), 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
296. Krawczak Elwira, Problem jedzenia w wybranych tradycjach religijnych, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
297. Krawczyk Magdalena, Alchemia chińska neidan, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
298. Krawczyk Mikołaj, Chochmat ha-ceruf – technika osiągania ekstazy w systemie mistycznym Abrahama Abulafii, 2006, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
299. Krawerenda Katarzyna, Historia Abrahama w filozofii Sorena Kierkegaarda, 2008, promotor: dr Krzysztof Mech
300. Kremzer Izabela, Polityka Watykanu wobec III Rzeszy w latach 1933-1939, 2000, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
301. Krenz Marianna, Średniowieczna symbolika klasztornego wirydarza jako wyraz tęsknoty za powrotem do doskonałości raju, 2003, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
302. Krogulec Agnieszka, Koncepcja grzechu i pokuty we wczesnośredniowiecznych księgach pokutnych, 2000, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
303. Krupczyński Michał, Religijny wymiar nowych mediów, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
304. Krupińska Katarzyna, Seks w mitologii i kulturze greckiej, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
305. Król Aleksander, Szaman jako symbol kosmologiczny, 2005, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
306. Król Urszula, Wątki religijne w sztuce krytycznej po roku 89 i ich odbiór społeczny, 2013, promotor: dr hab. Izabela Trzcińska
307. Król-Kawecka Beata, Kosmologia Azteków i jej wpływ na kształtowanie się koncepcji narodu wybranego, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
308. Krystyanik Justyna, Stosunek państwa i koscioła rzymskokatolickiego do mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
309. Krzynówek Monika, Zbliżenie ormiańsko-łacińskie pierwszego stulecia wypraw krzyżowych. Synod w Jerozolimie (1141 r.), 2001,promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
310. Krzysztofik Iwona, Życie codzienne Świadków Jehowy w zborze Leszczyny, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
311. Krzysztofik Monika, Postać kobiety, jej rola i znaczenie w kulturze i tradycji religijnej, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
312. Krzysztofik Roman, Przemiany światopoglądowe studentów w trakcie studiów, 1990, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
313. Książek Anna, Islam wobec problematyki miłości i seksualności, 2006, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
314. Kubala-Knapczyk Aleksandra, Rodzaj Canis w światopoglądzie religijnym w ujęciu fenomenologicznej komparatystyki, 2005, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
315. Kubat Maciej, Teoria kultury i funkcje mitu filozoficznego w koncepcji Leszka Kołakowskiego, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
316. Kubica Barbara, Wróżbiarstwo od starożytności do Ruchu Nowej Ery, 2003,promotor: dr hab. Irena Borowik
317. Kubieniec Andrzej, Aspekty soteriologii w twórczości cyberpunktowej, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
318. Kubiński Grzegorz, Materia, przestrzeń, czas i Bóg. Opis wybranych kategorii filozoficznych w emergentnym ewolucjoniźmie deifikacyjnym Pierra Teilharda de Chardin, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
319. Kubok Jerzy, Wiedza religioznawcza a postawa teologiczna młodzieży; studium przypadku, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
320. Kucharska Iwona, Bochnia jako ośrodek kultu maryjnego, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
321. Kudłek Balbina, Mistyka a narcyzm. Analiza tekstów św. Faustyny Kowalskiej i Bodhidharmy pod kątem narcystycznych zaburzeń osobowości, 2003, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
322. Kugiel Patryk, Sadhu – święci mężowie i asceci w hinduizmie, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
323. Kulej Jacek, Skargowska koncepcja państwa w świetle kazań sejmowych, 1993, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
324. Kulikowska Justyna, Krajobraz sakralny pogranicza polsko-litewskiego, 2012, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
325. Kułaga Piotr, Współczesne partie "narodowe" i ich stosunek do religii i Kościoła w latach 1989 1993, 1993, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
326. Kupiec Emilia, Aetherius Society. Monografia, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
327. Kurczyna Sylwia, Szkolnictwo Jezuickie w Polsce 1565-1773. Jego wady i zalety w wybranych opiniach polskich autorów od XIX wieku do współczesności, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
328. Kurdybacha Beata, Mistyka św. Ignacego Loyoli w świetle „Dziennika Duchowego", 1996, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
329. Kurko Jan, Problem objawienia w dialogu ze światem pogańskim w świetle wczesnochrześcijańskich apologii II wieku, 1996, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
330. Kurkowska Agata, Kościół greckokatolicki na tle problematyki etnicznej Polski południowo wschodniej, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
331. Kurkowski Paweł, Wiara według Fiodora Dostojowskiego na podstawie powieści „Bracia Karmazow", 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
332. Kurpiel Joanna, W poszukiwaniu Elfów od źródeł starogermańskich do literatury fantasy, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
333. Kurpiom Róża, Cierpienie w mitologii celtyckiej, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
334. Kuta Grzegorz, Obecność idei złego Demiurga w myśli Emila Mihaila Ciorana, 2001, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
335. Krzywosz Maciej, Władza i nadprzyrodzone strategie władzy w stosunku do mariofani zabłudowskiej, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
336. Księżyk Agnieszka, Zmagania z Harmonią – o Johannesie Keplerze, 2012, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
337. Kwapińska Kamila, Sytuacja społeczno-religijna imigrantów muzułmańskich w Europie Zachodniej na przykładzie Francji, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
338. Kwiatosz Barbara, Światopogląd wegetarian w świetle ogłoszeń publikowanych na łamach czasopisma „Wegetariański Świat", 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
339. Kwiecień Karolina, Buriacki szamanizm. Charakterystyczne cechy klasycznego buriackiego szamanizmu oraz współczesne odrodzenie szamanizmu jako kontynuacja tradycyjnego zespołu wierzeń, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
340. Kwiecień Magdalena, Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie, 2010, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
341. Kwinta-Pietuszko Kinga, Spotkanie w buddyzmie i psychoterapii, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
342. Kwiotek Marta, Pierre'a Teilharda de Chardin koncepcja ewolucji człowieka i społeczeństwa. Chrześcijańska utopia?, 2008, promotor: dr Dominika Motak
343. Kyś Rafał, Obraz chrześcijaństwa w tygodniku „Wprost" a religijność społeczeństwa polskiego (1990-1999), 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
344. Labok Monika, Ustrój polityczny Republiki Islamskiej Iranu a nakazy prawne zawarte w Koranie, 2000,promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
345. Lembas Joanna, „Błogosławiona ułomność" symbolika kalectwa i anomalii w budowie ciała bóstw kręgu indoeuropejskiego. Analiza wybranych przykładów, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
346. Lamik Agata, Obraz Jana Pawła II we francuskich mediach, 2005, praca pisana na Uniwersytecie Paryż XII
347. Lemieszek Robert, Siedemnastowieczne sarmackie zwyczaje pogrzebowe, 1999, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
348. Lesiecka Katarzyna, Święta góra Grabarka, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
349. Lesiński Tomasz, Był sobie raz piękny koń z Lascaux, 2012, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
350. Leszczyńska Katarzyna, Kościół rzymsko-katolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
351. Lewkowicz Tomasz, Religia jako odpowiedź na cierpienie ludzkie, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
352. Leżańska Magdalena, Amulety i talizmany jako przykład środków apotropaicznych w wierzeniach i kulturze ludów Europy, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
353. Liber Daniel, Trans szamański w świetle badań Stanisława Grofa, 2007, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
354. Lipa Dorota, Dni przedświąteczne w polskiej obyczajowości współczesnej, 1988, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
355. Lippki Sławomir, Fenomenologia samobójstwa sakralnego, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
356. Lipszyc Agnieszka, Symbolika mandali w tradycjach indyjskiego obszaru kulturowego, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
357. Lis Dariusz, Współczesne zjawiska okołośmiertne w kulturze Zachodu, 2004, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
358. Lis Radosłw, Ambiwalencja Bawel. Antypersona, 2013, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
359. Lisek Witold, Nowa religia Hare Kriszna i jej wyznawcy w Polsce, 1990, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
360. Lohner Filip, Recepcja ustaleń Soboru Watykańskiego II o muzyce liturgicznej w Polsce, 2004, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
361. Lubańska Dorota, Losy nauki katolickiej w latach 1939-1945 jako wypadkowa eksterminacyjnej polityki okupantów w stosunku do narodu polskiego i jego kultury, 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
362. Lubieniecka Beata, Wybrane aspekty pielgrzymek w hinduizmie, 1990, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
363. Łabędzka Agnieszka, Rola odosobnienia w inicjacji szamańskiej, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
364. Łada Adriana, Amulety muzułmańskie na przykładzie Jemenu jako środki magiczne o charakterze symbolicznym, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
365. Łagan Anna, Live Action Role Playing jako performans i rytuał, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
366. Łapińska Urszula, Ciało jako wartość na przykładzie dyskursu massmediów, 2003, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
367. Łataś Katarzyna, Aktualne problemy społeczno-polityczne Polski w ujęciu prasy katolickiej na przykładzie "Naszego Dziennika", 2000, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
368. Łasocha Łukasz, Rzeczywistości nadprzyrodzone: światy wirtualne, światy alternatywne i równoległe, czwarty wymiar. Analiza wybranych wątków religijnych w literaturze science fiction, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
369. Łenyk Maria, Zagadnienia jedności w mistyce Abrahama J. Heschela, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
370. Łękawa Monika, Delos jako centrum kultowe starożytnych Greków, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
371. Łępicka Joanna, Bokononizm i Kościół Boga Całkowicie Obojętnego. Miejsce religii w twórczości oraz światopoglądzie Kurta Vonneguta na przykładzie parodii religii, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
372. Łętocha Rafał, Główne czasopisma katolickie u schyłku II Rzeczpospolitej o aktualnych problemach społeczno-politycznych, 1997, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
373. Łucek Tomasz, Jubileusz roku 2000 – aspekty religijne i kulturowe, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
374. Łuczak Jagienka, Rola i znaczenie islamu na arenie społecznej i politycznej dzisiejszej Turcji, 2010, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
375. Łukacijewska Alicja, Rozwój czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego w Europie po 1959, 1996, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
376. Łyko Magdalena, Święte nie będące dziewicami kanonizowane przez Jana Pawła II. – Na tle zmian w rozumieniu roli i świętości świeckich w Kościele rzymskokatolickim, 2009, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
377. Łysiak Adam, Mit kosmogoniczny jako algorytm przemian życia duchowego w greckiej filozofii presokratycznej i chrześcijańskiej egzegezie Księgi Rodzaju w pierwszych wiekach, 1992, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
378. Łysiak Anna, Publicystyka antyżydowska ks. Józefa Kruszyńskiego i jej uwarunkowania polityczno-kulturowe w okresie II Rzeczypospolitej, 2001, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
379. Mach Magdalena, Moralność w sejmowym dyskursie nad aborcją. Analiza wystąpień parlamentarnych z lat 1992 – 2000, 2002, promotor: dr hab. Irena Borowik
380. Mach Tomasz, Śmierć ponowoczesna – śmierć medialna, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
381. Machej Zbigniew, Stanowisko Kościoła Katolickiego wobec kapitalizmu i jego recepcja w polskich naukach społecznych, 1987, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
382. Maciejewska Jeżowska Olimpia, Teoria przymierza jako fundamentalana kategoria judaizmu, 1991, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
383. Mackiewicz Kamila, Historia pielgrzymującego Izraela od okresu patriarchów do niewoli babilońskiej, 2000, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
384. Maćkowiak Anna, Interakcje indonezyjskich religii z międzynarodową turystyką, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
385. Majcher Ewa, Praca w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, 1990, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
386. Majcher Rafał, Koncepcje ustrojowe Othmara Spanna i Adama Doboszyńskiego - korporacjonizm katolicki czy też inne oblicze "trzeciej drogi", 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
387. Majewska Jadwiga, Religijność i parareligijne funkcje sztuki, 1995, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
388. Majewska-Luśnia Renata, Świadomość jako droga do przebudzenia według Anthony'ego de Mello, 2000, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
389. Majewski Łukasz, Psychoanalityczno-mitoznawcza problematyka autokastracji w kontekście kultu Wielkiej Macierzy Kybele i wybranych mitów. Studium porównawcze, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
390. Makuch Dominika, Między Tanzih i Tasbih. Muzułmańska koncepcja Boga i dróg prowadzących do jego poznania, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
391. Makuch Iwona, Kryzys kultury w poglądach biskupa Jana Stepy, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
392. Makula Aleksandra, Wąwolnica jako ośrodek pielgrzymkowo-turystyczny, 2000, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
393. Malak Daniel, Ważność chrztu w dialogu międzywyznaniowym w latach 1962-1982, 1996, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
394. Malewicz Jadwiga, Sanktuaria maryjne ziemi myślenickiej, 1999, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
395. Malinowski Wojciech, Kościół katolicki wobec wydarzeń marcowych 1968 r., 1994, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
396. Małecka Katarzyna, Etyka, religia – relacji. Ujęcie komparatystyczne wybranych państw, kultur i doktryn obszaru basenu morza Śródziemnego i Europy, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
397. Małolepsza Joanna, Maksymalizm antropologiczny. W myśli Lwa Szestowa i prawosławnej tradycji religijnej, 1998, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
398. Marczak Piotr, Problem wolności woli w filozofii Wincentego Lutosławskiego, 2001, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
399. Markowska Anna, Ewolucja obrazu diabła. Rozwój chrześcijańskiej demonologii, 2012, promotor: dr Wiesław Bator
400. Maruszewska Ludmiła, Proto- i wczesna historia Samarytan, 2009, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
401. Matkowski Ireneusz, Charakter wiary młodzieży szkół średnich na przykładzie uczniów liceum ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Kętach, 1989, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
402. Matloch - Szwinta Grażyna, Religia w szkole problem tolerancji religijnej młodzieży szkolnej w środowisku wiejskim, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
403. Matysiak Magdalena, Koncepcje kosmologiczne i antropologiczne we wczesnej myśli taoistycznej, 1999, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
404. Maroszek Katarzyna, Sytuacja buddyzmu i tybetu po roku 1959 i ucieczce Dalajlamy, 2003, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
405. Maszkiewicz Mariusz, Żywa Cerkiew i inne organizacje odnowicielskie w rosyjskim Kościele Prawosławnym, 1986, promotor: doc.dr hab. W. Pawluczuk
406. Mazurek Tomasz, Przestrzeganie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania przez władze samorządowe w Polsce w latach 1989 – 2005, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
407. Mazurkiewicz Aleksandra, Antysemickie przedstawienia wizualne Żydów w prawicowej prasie satyrycznej II Rzeczypospolitej, 2010, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
408. Mazurkiewicz Magdalena, Koncepcja osoby w neotomizmie i personalizmie katolickim, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
409. Mądracki Michał, Przekaz jakości metafizycznych. Klasyczne użycie form dramatycznych w strukturze fabularnej współczesnego filmu indyjskiego, 2003, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
410. Mech Krzysztof, Homo religiosus w koncepcji Martina Bubera, 1986, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
411. Mendakiewicz Justyna, Współczesne przesądy ślubne i weselne w Polsce, 2008, promotor: dr Zbigniew Pasek
412. Meus Beata, Rozłam w szkole buddyzmu tybetańskiego Karma Kagyu - jego przebieg i wpływ na powstanie nowych grup buddyzmu tybetańskiego, 1999, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
413. Meus Justyna, Wpływ jogi na kształtowanie się tolerancji religijnej na przykładzie osób praktykujących jogę według Sivanandy, 2008, promotor: dr Małgorzata Sacha
414. Mękarska (Lechowicz) Dorota, Angelologia w piśmiennictwie judeochrześciajńskim I II w.n.e., 1990, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
415. Michalska Larysa, Magia uczona – nauczanie magii. Próba analizy edukacji magicznej przedstawionej w cyklu powieściowym „Harry Potter", 2012, promotor: dr Izabela Trzcińska
416. Michałek Piotr, Sposób postrzegania idei ekumenizmu przez członków wyznań ewangelicznych, 1996, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
417. Michańków Jakub, Dekonstrukcja „ja" jako droga rozwoju, 2008, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
418. Miernik Mirosław, Zbawienie poza religią. Nietzscheański nadczłowiek jako postulat etyczny, 1998, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
419. Midura Maria, Ewolucja przedstawień anielskich w sztuce bizantyńskiej od IV do XII wieku, 2010, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
420. Mierosławska Maria, Wybrani kronikarze średniowieczni wobec pogańskich Słowian, 1988, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
421. Migda Andrzej, „Służba Uwolnienia" w Kościołach i wspólnotach nurtu zielonoświątkowego w Polsce, 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
422. Miklicz Marta, Koncepcja człowieka w trakcie „De Hominis Opificio" Grzegorza z Nyssy, 2004, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
423. Mikoda Łukasz, Wątki religijne i duchowe w pismach i działalności Jerzego Grotowskiego i teatru Laboratorium, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
424. Milewska Joanna, Koniec religii czy koniec sekularyzacji? – współczesne formy religii i religijności, Kmak Aleksandra, Mumie w kulturach świata, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
425. Mirecki Piotr, Jan Maria Michał Kowalski życie i idee" słowiańskiego papieża", 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
426. Miryn Magdalena, Nauczanie Mistrza Eckharta a ruchy New Age, 2005, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
427. Misior Patrycja, Bóstwa kobiece w oficjalnej religii starożytnego Egiptu, 2009, promotor: dr Wiesław Bator
428. Misiuta Roman, Kościół katolicki w świetle ustaw zasadniczych i ustaw zasadniczych i układów międzynarodowych w latach 1918-1989 w Polsce na tle europejskim, 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
429. Mocniak Piotr, Mord rytualny w polskiej literturze antyżydowskiej (XVII XVIII w.); przyczyny, sposoby realizacji, cele. Analiza oskarżenia w świetle teorii M. Eliadego i R.Girarda, 1995, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
430. Molenda Andrzej, Obraz wymagań Boga u dorosłych katolików, 1998, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
431. Moser Jarosław, Historia buddyzmu tybetańskiego w Polsce, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
432. Moszkowicz Natasza, O duchowości w rzeczywistości zaudiowizualizowanej. Tożsamość jednostki w kontekście dyskursu społecznego zapośredniczonego przez medium masowe, 2003,promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
433. Motak Dominika, Nurty fundamentalistyczne w katolicyzmie, 1994, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
434. Mroczkowska-Łata Magdalena, Mit narodu wybranego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 2009, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
435. Mróz-Blader Katarzyna, Izaak Kramsztyk a kwestia asymilacji Żydów w zaborze rosyjskim w drugiej połowie XIX w., 2004, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
436. Mrózek Barbara, Konwersja do Kościoła Zjednoczeniowego, 1996, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
437. Mrugalska-Berus Anna, Kluczowe zagadnienia antropologii religijnej starożytnych Egipcjan, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
438. Mrzygłodzka Barbara, Doświadczenie religijne księdza Bronisława Markiewicza na progu kapłaństwa świeckiego w świetle teorii ról Hjalmara Sundena, 1989, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
439. Mucha Małgorzata, Times Square Chuch jako przykład współczesnego przebudzenia, 2005, promotor: dr Zbigniew Pasek
440. Musiał Barbara, Kult Izydy i Serapisa w rzymskiej Italii. Proces przenikania elementów egipskiego systemu religijnego poza tereny Egiptu, 2003, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
441. Naczas Robert, Dakini – żeńska zasada w buddyzmie tybetańskim, 2003, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
442. Nakielski Krzysztof, Tajne związki religijne w społecznościach pierwotnych, 1990, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
443. Nalikowski Robert, Religia i moralność w ponowoczesności – analiza koncepcji Zygmunta Baumana, 2010, promotor: dr hab. Irena Borowik
444. Nałęcz Renata, Rola serca w nauczaniu ascetycznym Barsanufiusza i Jana z Thawatha, 2013, promotor: dr Daria Szymańska-Kuta
445. Napora Anna, Huna – filozofia życia Maxa Freedom Longa, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
446. Nartowska Joanna, Procesje w świecie antycznym na przykładzie wybranych dzieł sztuki, 2012, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
447. Nejranowska Sandra, „Kruchy" człowiek i jego „szklana" kultura. Analiza zagadnienia na podstawie „Gry szklanych paciorków" Hermanna Hessego, 2003, promotor: dr Marek Drwięga
448. Niedośpiał Przemysław, Żydzi Sefardyjscy na ziemiach polskich we wczesnym okresie nowożytnym, 2006, promotor: de hab. Andrzej Szyjewski
449. Niemiec Agnieszka, Bahaicka koncepcja jako podstawa nowego ładu świata, 2011, promotor: dr Elżbieta Wnuk-Lisowska
450. Niemiec Renata, Między wolnością a koniecznością. Spór Erazma z Lutrem na temat łaski i przeznaczenia, 1998, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
451. Niemiec Robert, Geneza i kształt stosunków państwowo kościelnych w Polsce w latach 1945 1966 (ze szczególnym uwzględnieniem okresu obchodów Millenium), 1991, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
452. Niezgoda Dariusz, Religijna legitymizacja władzy w imperium inkaskim, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
453. Niezgoda Tomasz, Mesjanizm Adama Mickiewicza - perspektywa religioznawcza i teologicznopolityczna, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
454. Nosal Magdalena, Demony słowiańskie wywodzące się od dusz ludzi zmarłych, 1997, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
455. Nowak Anna, Duchowość ekologiczna, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
456. Nowakowska Monika, Motyw ludzkiej natury Chrystusa w polskiej liryce współczesnej, promotor: dr Zbigniew Pasek
457. Nowakowska Tatiana, Wiara chrześcijańska w ujęciu Emanuela Swedenborga, 2003, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
458. Nowicki Mateusz, Dawne i współczesne parodie religijne, 2012, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
459. Nyczek Dominika, Symbolika księżyca w astrologii (na podstawie wybranej ikonografii), 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
460. Obara Piotr, Wojna w społeczeństwie Azteków ze szczególnym uwzględnieniem jej religijnego aspektu, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
461. Oczkowska Jadwiga, Wzór życia małżeńskiego i rodzinnego w homiliach papieża Jana Pawła II, 1987, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
462. Olbrycht Renata, Prorocy Starsi i ich wpływ na życie polityczne w starożytnym Izraelu, 1997, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
463. Olczyk Anna, Mistyka liter w Sefer Jecira, 2003, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
464. Olczyk Marek, Kondycja współczesnego monastycyzmu wschodniego jako płaszczyzny spotkania dwóch sposobów bycia: modlitwy i zatroskania, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
465. Olejko Janina, Postawy studentów religioznawstwa wobec religii (Dynamika zmian w trakcie studiów), 1990, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
466. Oleś Magdalena, Religia jako narzędzie reintegracji tożsamości kulturowej w sytuacji zderzenia kultur – aspekty porównawcze, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
467. Ojrzyńska Małgorzata, Alchemia Różokrzyżowców jako współczesna odmiana gnozy, 1992, s. 54, rec. B. Grott
468. Oleś Agnieszka, Komunizm jako wypaczenie rosyjskiej idei mesjańskiej według Mikołaja Bierdiajewa, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
469. Olszewska Anna, Symboliczna koncepcja czasu we wczesnośredniowiecznych traktatach encyklopedycznych, 2003, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
470. Opulski Rafał, Polskie mity polityczne XX i XXI wieku, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
471. Orłowska Irena, Przestrzeń sakralna w religii starożytnego Rzymu (do pryncypatu Augusta) [+album], 1986, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
472. Orłowski Jarosław, Debata na temat eutanazji w kontekście Gazety Wyborczej – krytyczna analiza argumentów religijnych i świeckich, 2009, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
473. Ortyl Ewa, Stosunki wyznaniowe na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
474. Oruba Sylwester, Tajemnica śmierci w kulturze Wschodu i Zachodu, 2003,promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
475. Orzechowska Wioletta, Problem zjednoczenia chrześcijaństwa na tle stosunków między Wschodem i Zachodem (1054 – 1204), 2001, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
476. Ostojska Karolina, Neoszamanizm w Polsce, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
477. Ostręga Grzegorz, Religia jako system adaptacyjny w kontekście przejścia od natury do kultury, 2003, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
478. Ostrowski Mikołaj, Aspekt religijny koncepcji ładu społecznego Gilberta Keith'a Chestertona w publicystyce polskiej, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
479. Ozimek Jadwiga, Żydzi w Tarnowie. Historia, religia i współczesny ruch pielgrzymkowy i turystyczny, 1997, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
480. Ożóg Justyna, Religijność kobiet w Polsce z perspektywy socjologii i gender studies, 1999, promotor: dr hab. Irena Borowik
481. Paciorek Piotr, Problem oryginalności idei dobrowolnego ubóstwa św. Franciszka z Asyżu, 1997, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
482. Palczewski Lech, Martina Bubera krytyka religii zinstytucjonalizowanych w „Ich und Du", 1986, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
483. Pabin Dariusz, Wpływ światopoglądu na życie codzienne w buddyjskiej grupie zen „Czogie" w Polsce, 1987, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
484. Pachowicz Kazimierz, Numinotyczne aspekty ciała fizycznego w Psychologii Zorientowanej na Proces A. Mindella. Ciało - egzystencja jako miejsce manifestacji sacrum, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
485. Pajchert Barbara, Spotkanie z kobietą i synem jako wybawienie człowieka z tragedii samotności w świetle filozofii Emanuela Levinasa, 1992, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
486. Paleczny Jolanta, Sekularyzacja społeczeństwa francuskiego, 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
487. Paleczny Krzysztof, Świadomość ekologiczna w kontekście idei Ruchu Nowej Ery, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
488. Panas Ewa, Kościół Scjentologiczny, 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
489. Panek Zofia, Wpływ doktryny i symboli na wspólnotę oraz życie codzienne w Stolicy Bożej i Barankowej Apostołów w Duchu i Prawdzie, Alfa i Omega, Początek i Koniec, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
490. Paprota Ewelina, Symbolika barw w religiach i kulturach świata, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
491. Parcz Marta, Funkcja ofiary w religiach Mezoameryki, 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
492. Pardel Magdalena, Społeczna transformacja tożsamości w afrochrześcijaństwie, 2004, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
493. Pasek Zbigniew, Ruch Odnowy w Duchu Świętym; analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty przy krakowskim kościele o.o. dominikanów, 1985, promotor: doc.dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
494. Pasich Michał, Rastafarianizm na Jamajce. Korzenie i ideologia, 1997, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
495. Pasko Margerita, Kobieta w Koranie i tradycji islamu, 2003, promotor: dr hab. Piotr Stawiński
496. Pastuszak Joanna, Religijne uzasadnienie nadużyć seksualnych Davida B. Berga w programie i praktyce nowego ruchu religijnego Children of Good, 2013, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
497. Paszek Agnieszka, Dialog intermonastyczny w perspektywie dialogu międzyreligijnego prowadzonego przez Kościół katolicki, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
498. Paszko Artur, Cerkiew prawosławna w Polsce w drodze do unii i zbliżenia w z kulturą łacińsko polską; zarys procesu historycznego, 1995, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
499. Pawelec Katarzyna, Rola oraz sytuacja kobiet w islamie, pod kątem feminizmu i reform według współczesnych muzułmanów, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
500. Pawelec Piotr, The Branch Davidians As a Pathological Kind of Religious Group in American Press Relations during the 1993 Standoff, 1994, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
501. Pawłowicz Jacek, Przemiany tradycyjnej kultury ludowej Huculszczyzny, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
502. Pawłowski Sławomir, Zjawisko współczesnego fundamentalizmu muzułmańskiego jako efekt koherencji sfery religijnej i politycznej w islamie, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
503. Persak Anna, Symbolika miecza w wierzeniach Samurajów, 2007, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
504. Perka Paweł, Idea intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, 2008, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
505. Perun Monika, Zastosowanie Lophophora Williamsi w kontekście rytualnym a procesy adaptacyjne do środowiska. Zarys podstawowych zagadnień z perspektywy neurobiologicznej, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
506. Petek Barbara, Obraz nowych ruchów religijnych w polskiej telewizji publicznej w latach 1997-2001 na przykładzie wybranych programów, 2002, promotor: dr hab. Irena Borowik
507. Piątkowska Zofia, Teoria i praktyka makrobiotyki w ujęciu jej twórcy Georga Oshawy, 1997, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
508. Picheta Mirosława, Kościół katolicki wobec wydarzeń roku 1980 w Polsce, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
509. Pieniążek Celina, Mity bohaterskie w ujęciu Josepha Campbella, 1996, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
510. Pietras Joanna, Magia w religii i życiu codziennym starożytnych Egipcjan, 2007. promotor: dr Wiesław Bator
511. Pietruszka Sylwia, Krew jako symbol religijny w judaizmie, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
512. Pietrzyk Agnieszka, Droga neokatechumenalna jako jedna z form duszpasterstwa ewangelizacji, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
513. Pietrzyńska-Szary Karolina, Ozjasz Thon – krakowski kaznodzieja synagogi Tempel w świetle jego kazań z lat 1895 – 1906, 2005, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
514. Pierz Beata, Kościół wobec wydarzeń roku 1956, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
515. Pikul Sławomir, Kasata zakonu jezuitów na ziemiach polskich, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
516. Pikuła Tomasz, Bushido analiza treści religijnych, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
517. Piskozub-Piwosz Agnieszka, Prawo a usprawiedliwienie Żydów i pogan w Komentarzu Orygenesa do Listu świętego Pawła do Rzymian, 2006, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
518. Plewa Jolanta, Przeżycie religijne według Rozanowa, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
519. Pluta Agnieszka, Zmiany społeczne ostatniego dziesięciolecia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich a prawo szariatu, 2012, promotor: prof. dr hab. Arnold Lebeuf
520. Pławny Artur, Paradoks jako sposób mówienia o Bogu w refleksji S. Kierkegaarda, 1997, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
521. Pniak Maciej, Grupa Zadrugi i jej doktryna, środowisko i znaczenie w latach 1933-1963, 1996, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
522. Podczerwińska Jolanta, Kult w religiach Mezoameryki, 2002, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
523. Podkanowicz Katarzyna, Obecność symbolu w kulturze i jego wpływ na wyobraźnię człowieka (w oparciu o koncepcję symbolu Mircei Eliadego), 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
524. Podobińska Anna, Teologia Logosu w pismach św. Justyna Męczennika, 2007, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
525. Podol Janina, Moce sakralne w rytuałach i ceremoniach synkretycznych kultów afrochrzescijańskich wudu, santeria i candomble', 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
526. Polaczkiewicz Katarzyna, Przez Wyobraźnię ku Zbawieniu – idea Boga, człowieka i religii w twórczości poetyckiej Williama Blake'a, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
527. Polakowski Jarosław, Kościoły i wyznania w Bielsku-Białej, 2008, promotor: dr Zbigniew Pasek
528. Politowicz Bogdan, Religijność mariawicka w parafii Felicjanów Kościoła Katolickiego Mariawitów, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
529. Popek Kazimiera, Odporynów jako ośrodek kultowy, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
530. Porańska Anna, Człowiek wierzący wobec zła. Postawy wobec zła, spostrzeganie dobra i zła i wyobrażenia związane ze złem w perspektywie przynależności pokoleniowej i orientacji religijnej, 2004, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
531. Porębska Katarzyna, Wpływ znajomości Dekalogu w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Krynicy na moralność i rozwój duchowości, 2003,promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
532. Porębski Tomasz, Nowe ruchy religijne w prasie polskiej. Analiza na przykładzie wybranych grup, 1996, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
533. Potępa Aleksandra, Kalwaria Zebrzydowska jako ośrodek ruchu pielgrzymkowego, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
534. Prochownik Karolina, Analiza porównawcza wybranych teorii symbolu ze szczególnym uwzględnieniem myśli Paula Ricoeura, 2011, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
535. Prochowska Anna, Wybrane zagadnienia pracy misyjnej Winifreda-Bonifacego na terenie Hesji w latach 722 – 724 na tle jego życia i działalności w Germanii, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
536. Prucnal Artur, Działalność duszpasterska, charytatywna i gospodarcza bożogrobców w Przeworsku w okresie przedrozbiorowym, 2000, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
537. Przybylski Mateusz, Historiozofia Joachima z Fiore i jej reinterpretacja w chiliastycznych ruchach XIII-wiecznego chrześcijaństwa, 2008, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
538. Przybył Elżbieta, Główne problemy eklezjologii staroobrzędowej nowatorstwo w myśli biskupa Michała Kanadskiego, 1993, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
539. Przyjemska Katarzyna, Chrześcijańska koncepcja kobiety w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978 1988, 1995, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
540. Pstuś Grzegorz, Działalność i poglądy Heleny Pietrowny Bławatskiej, promotor: dr hab. Piotr Stawiński
541. Ptak Piotr, Polskie „neopogaństwo" etniczne. Analiza idei i poglądów środowisk odwołujących się do starosłowiańskiej tradycji religijnej. Zarys problematyki, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
542. Ptak Przemysław, Wolność człowieka w ujęciu Hanny Arend, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
543. Pyka Mariola, Kobieta w reklamie; punkt widzenia religioznawcy, 2005, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
544. Pytel Łukasz, Wybrane zagadnienia sporu o status pojęć na podstawie dowodów ontologicznych Anzelma z Canterbury i Kartezjusza oraz ich recepcja, 2012, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
545. Pyzłowski Rafał, Pradżapati Widja – w poszukiwaniu „siebie", 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
546. Radwańska Iwona, Elementy mitu w interpretacji współczesnego świata, 2003, promotor: dr hab. Piotr Stawiński
547. Radziechowski Dariusz, „Transcendujący człowiek" w ujęciu Karla Rahnera, 2004, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
548. Radzikowska Ewa, Afirmacja ciała w ujęciu chrześcijańskiej bioetyki, 1998, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
549. Radziwiłł Anna, Symbolika węża w starożytnej Grecji, 2005, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
550. Rajtar Patrycja, Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne – analiza idei stworzenia, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
551. Ratuska Aneta, Między transcendencją a materią – różne sposoby pojmowania Śiwy w obrębie tamilskiej śaiwasiddhanty, 2011, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
552. Razowski Łukasz, Historia sporów o symbole religijne w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2008, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
553. Rączka Izabela, Ikonoklazm husycki (do poł. XV w.), 1990, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
554. Rączka Wiesław, Wzory życia codziennego w homiliach prymasa Stefana Wyszyńskiego, 1987, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
555. Rembelska Marlena, Okaleczenia ciała w świetle wierzeń i zwyczajów społeczności plemiennych i współczesnych cywilizacji Zachodu, 2005, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
556. Reszka Karol, Żydowsla teologia wyzwolenia, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
557. Reyman Barbara, Działalność misyjna Towarzystwa Jezusowego, 2001, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
558. Rogała Monika, Pojęcie nawrócenia w judaizmie i chrześcijaństwie w świetle Starego i Nowego Testamentu oraz rękopisów z Qumran, 1993, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
559. Rogóż -Nguyen Joanna, Przestrzeń sakralna w Grecji w epoce archaicznej i klasycznej, 1986, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
560. Rolski Tomasz, Przesądność przestępców, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
561. Romańska Anna, Dracula – kształtowanie mitu rumuńskiego księcia wampirów, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
562. Romańska Renata, Filozoficzne interpretacje cywilizacji religijnej w judaizmie, 1989, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
563. Rothe-Frey Aleksandra, Narodziny dziecka w wierzeniach i zwyczajach społeczeństw plemiennych, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
564. Różycki Bartosz, Ayahuasca. Zarys zjawiska, 2010, promotor: dr hab. Tomasz Sikora
565. Rudnik Elżbieta, Sanktuaria Maryjne Pogórza Wielickiego - Wieliczka i Gaj, 1999, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
566. Rudy Ewa, Wielkie polowanie na czarownice, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
567. Rutkowski Karol, Wuwei i odpoczynek w Chinach filozoficzno-religijne podstawy działania i niedziałania, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
568. Rylowska-Pyrek Anna, Wątki ezoteryczne w twórczości Ewy Kutermak-Madej, 2012, promotor: dr Izabela Trzcińska
569. Rymarowicz (Uzdejczyk) Jolanta, Wezwania cerkiewne w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1918 1939, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
570. Ryś Lucyna, Psychotronika w Polsce, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
571. Rzepecka Monika, Modele zdrowia psychicznego w wybranych tradycjach religijnych, 2002, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
572. Rzeszowski Artur, Bardo Śląskie jako ośrodek kultu religijnego, 1996, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
573. Rzymkiewicz Agnieszka, Louis Jacobs - jego teologia, mistyka i filozofia, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
574. Sacha Agnieszka, Religijny kontekst komizmu na przykładzie opowieści o Kojocie, 2007, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
575. Sachryń Krystian, Droga do doskonałości w ujęciu Jana Kasjana, 2000, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
576. Sajnóg Sebastian, Symbolika magiczno-religijna włosów w wybranych kulturach przedchrześcijańskiej Europy, 2005, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
577. Salczyńska Ilona, Mennonicka zasada nie sprzeciwiania się w XX wieku w wybranych krajach europejskich i Ameryki Północnej, 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
578. Samek Anna, Ptaki w wierzeniach religijnych i praktykach kultowych ludów słowiańskich, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
579. Sarna Grzegorz, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
580. Schuster Magdalena, Islam w oczach zachodu na podstawie prasy polskiej: „Dziennik", „Newsweek", „Gazeta Wyborcza", 2008, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
581. Schutterly Dorota, Koncepcja człowieka w ujęciu Chogyama Trungpy, 2000, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
582. Semla Monika, Radio Maryja katolicki głos w polskim domu, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
583. Sendor Monika, W kręgu bogów, duchów i demonów – pogańska religia Słowian, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
584. Seweryn Ewa, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Psychologiczna charakterystyka uczestników, 1994, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
585. Sieczyńska Katarzyna, Symbolika węża, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
586. Sikierska Anna, „Metafizyka" w życiu i twórczości malarza samorodnego Teofila Ociepki, 2005, promotor: dr Izabela Trzcińska
587. Sikora Tomasz, Mediator i czas; z zagadnień interpretacji symboliki akwatycznej w mistyce żydowskiej, 1992, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
588. Simpson Scott P., Sucklend in a Creed Outworn: Polish Neo-Paganism at the Brink of the 21st Century, 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
589. Sipior Artur, Chełm jako ośrodek kultu maryjnego, 1996, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
590. Siudek Konrad, Dwoistość elementów konstytutywnych w mitologii północnogermańskiej i ich odniesienia do wczesnej literackiej twórczości J.R.R. Tolkiena; Porównanie wybranych fragmentów, 2012, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
591. Skalik Robert (Anna), Unicka diecezja chełmska w XIX w. i jej upadek, 1991, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
592. Skawiński Paweł, Olimpia jako miejsce kultu straożytnego Greków, 1995, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
593. Skibińska Aleksandra, Folklore as a significant element of Swedish Postmodernist fiction on example of Majgull Axelsson's novels, 2009, promotor: dr Zbigniew Pasek
594. Składzień Agnieszka, Forum Romanum jako miejsce święte starożytnego Rzymu, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
595. Skonieczny Paweł, Zagadnienie zgodności astrologii z teologią chrześciajńską. Jean-Baptiste Morin de Villefranche i jego "Astrologia Gallica", 2013, promotor: dr hab. Izabela Trzcińska
596. Skorek Artur, Gusz Emunim – żydowski ruch fundamentalistyczny (studium historiograficzne), 2007, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
597. Skrobot Katarzyna, Dialog Filozoficzny Josif Jacob Petuchowski i jego szczególna rola w dialektyce chrześcijańsko-żydowskiej XX wieku, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
598. Skrzyński Przemysław, Tybetańskie samopowstałe wizerunki (rang Byung) w kontekście kulturowym oraz w perspektywie religioznawstwa komparatystycznego, 2012, promotor: dr Joanna Grela
599. Skrzypczak Paweł, Rewolucja islamska w Iranie: źródła i konsekwencje, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
600. Skup Jacek, Katolicyzm w publicystyce Organizacji Monarchistów Polskich, 2012, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
601. Słowikowska Aneta, Gnoza na pustyni w opisach biblijnych, 2001, promotor: dr hab. Stanisław Cinal
602. Smolik Renata, Postawy episkopatu prawosławnego w Rzeczypospolitej względem tendencji unijnych i aktu Unii Brzeskiej, 1990, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
603. Snoch Anna, Polacy w Kościele grekokatolickim w II Rzeczypospolitej Polskiej, 2011, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
604. Sobaszek Jolanta, Rytuały przejścia w obrzędowości rodzinnej Słowian, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
605. Solecka Daria, W poszukiwaniu religijności subiektywnej. Studium empiryczne na podstawie wywiadów biograficznych z uczestnikami Federacji Anarchistycznej Sekcji Kraków, 2007, promotor: dr hab. Irena Borowik
606. Sobota Magdalena, Raj – ostateczny cel życia muzułmanina, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
607. Sobótka Anna, Średniowieczne herezje i sekty gnostyckie (rozumienie, doktryna, represja), 1995, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
608. Sokołowska Edyta, Idea wampiryzmu w wierzeniach ludowych Słowian od początku XX wieku, 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
609. Sondej Karolina, Magia i mistyka w religiach monoteistycznych na przykładzie islamu i judaizmu, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
610. Sorbjan Bogusław, Przemiana wewnętrzna w doświadczeniach mistycznych analiza porównawcza, 1987, promotor: dr Halina Moszczyńska
611. Sozańska Marta, Obrzęd ofiary z człowieka w religiach ludów pierwotnych, 2010, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
612. Spurgiasz Michał, Alchemiczne koncepcje dotyczące czterech elementów i istot elementarnych wczoraj i dziś, 2013, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Banek
613. Sroka Anna, Ekologia jako obszar współczesnej religijności. Analiza zawartości czasopisma „Dzikie życie" z lat 1994 – 2002, 2003,promotor: dr hab. Irena Borowik
614. Stachniuk Mateusz, Porównanie dżina Koranu i hadisów z demonem w folklorze muzułmańskim, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
615. Stanuch Stanisław, Terapeutyczna funkcja religii w ujęciu Richarda L. Rubinsteina, 1990, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
616. Stańda Sławomir, Kosmologia tolkienowska a przestrzeń mityczna, 2004, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
617. Staroń Magdalena, „Poszukując stanu doskonałego" Symbolika zjednoczenia w tantrze, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
618. Stasiak Anna, Wątki religii azteckiej sprzyjające podbojowi Meksyku przez Hiszpanów, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
619. Staszczak Magdalena, Religijność więźniów i więźniarek na przykładzie badań w Lublińcu i Tarnowie, 2012, promotor: prof. dr hab. Irena Borowik
620. Staława Ewelina, Wpływ pielgrzymowania do Ziemi Świętej na rozwój kultu Męki Pańskiej w średniowiecznej Europie, 2007, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
621. Stanek Ilona, Zaklęcia „Kalewali", 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
622. Stawiński Piotr, Religia w życiu Lwa Tołstoja, 1986, promotor: dr Halina Moszczyńska
623. Stefanow Katarzyna, Protestantyzm wobec homoseksualizmu, 2007, promotor: dr Zbigniew Pasek
624. Stefańczyk Katarzyna, Państwo, prawo i Kościół u św. Augustyna i św. Tomasz, 2000,promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
625. Stefańska Agnieszka, Santeria. Geneza i teraźniejszość religii afrokubańskiej, 1998, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
626. Stefański Łukasz, Hiszpańska myśl kontrrewolucyjna i jej recepcja w doktrynie politycznej frankistowskiej Hiszpanii, 2011, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
627. Stępień Jakub, Utopie totalitarne wobec idealnych światów indyjskich fundamentalizmów religijnych, 2008, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
628. Strojna Ewelina, Polityka wyznaniowa PRL-u, 2007, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
629. Strutyński Maciej, Narodowe Odrodzenie Polski jako partia Katolików tradycyjnych, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
630. Strzelecka Ewa, Sytuacja kobiety arabskiej w małżeństwie w świetle zasad i prawa islamu sunnickiego, 2003, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
631. Strzelewicz Łukasz, Dżihad. Święta wojna islamska i jej przejawy w konfliktach zbrojnych prowadzonych przez kraje islamu od 945 roku do dnia dzisiejszego, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
632. Suchańska Renata, Wczesnochrześcijańskie rozumienie Paschy, 1997, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
633. Suder Barbara, Japońska pielgrzymka do 88 świętych miejsc na wyspie Shikoku, 1990, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
634. Suder Marcin, Buddyzm chan/zen, a malarstwo monochromatyczne w Japonii w epokach Kamakura i Muromachi, 2006, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
635. Supska Jadwiga, Pojęcie śmierci i wyobrażenia eschatologiczne dziewięciolatków, 2006, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
636. Surdy Elżbieta, Ararat, synaj, Athos jako przykład świętych gór w chrześcijaństwie, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
637. Sylewstrow Krystyna, Ruch uzdrowicielski Reiki w Polsce. Szkic monograficzny, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
638. Sydor Natalia, Koncepcja Wuwei w tekstach taoistycznych Daodejing i Zhuangzi, 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
639. Sypniewski Jacek, Pierwsze pokolenie chrześcijan wobec wolności, 1997, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
640. Syryjczyk Jerzy, Pitagoras jako reformator religijny, 2005, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
641. Szabelska Anna, Bohater nowego typu? Analiza Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
642. Szafraniec Łukasz, Rola „duchownych" w islamie, 2005, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
643. Szarek - Rzeszowska Anna, Wambierzyce jako ośrodek kultu religijnego, 1995, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
644. Szczepaniak Mariola, Jabłeczyński monaster świętego Onufrego, w życiu i kulturze miejscowej ludności, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
645. Szczepański Łukasz, Mekka i Medyna jako miejsca święte islamu. Studium z geografii religii, 1992, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
646. Szczerba Tomasz, Pojęcie sekty i jego desygnaty w wybranych publikacjach prasy katolickiej, popularnych czasopismach ilustrowanych oraz świadomości potocznej, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
647. Szczerbanowska Zuzanna, Żałoba on-line. Przezywanie żalu po stracie przez autorów blogów. Na podstawie analizy polskich stron www, 2009, promotor: dr hab. Irena Borowik
648. Szczęśniak Jakub, Wpływ odmiennych stanów świadomości na sposób obrazowania treści mitycznych na podstawie wybranych wątków mitologicznych Indian Desana, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
649. Szczurek Andrzej, Martyrologia Żydów w czasie II Wojny światowej i jej implikacje w filozofii religii, 1987, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
650. Szkaradzińska Beata, Życie religijne i kulturalne mniejszości muzułmańskiej w II Rzeczpospolitej Polskiej, 1998, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
651. Szkółka Angela, Auschwitz-Birkenaun muzeum i ośrodek pielgrzymkowy, historia i działalność, 1999, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
652. Szlęzak Ewa, Konwersja w perspektywie biografii: Motywy i odbiór społeczny decyzji, 2008, promotor: dr hab. Irena Borowik
653. Szokalska Kaja, Światopogląd polskich społeczności wampirycznych, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
654. Szopa Agnieszka, Inteligencja katolicka w Polsce w latach 1864 – 1939. Religijność i formy organizacyjne, 2009, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
655. Szot Barbara, Rozwój reformacji w Krakowie w XVI wieku, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
656. Szot-Kuciel Anita, Asceza w dżinizmie, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
657. Sztok Grzegorz, Objawienia prywatne w Kościele katolickim – analiza zjawiska na przykładzie objawień w Oławie, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
658. Szurlej Maria, Wątki religijne i filozoficzne w twórczości Jorge Luisa Borges'a, 2001, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
659. Szwabowicz Joanna, "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego jako przejawy sacrum we współczesnym świecie, 2001, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
660. Szwabowska Blanka, Film jako współczesny mit. Koncepcje postjungowskie w kinie, 2007, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
661. Szwenk Emilia, Czynniki w obrazie tożsamości u osób pochodzenia żydowskiego w Polsce na przykładzie analizy treści miesięcznika „Midrasz", 2005, promotor: dr hab. Irena Borowik
662. Szydło Małgorzata, Pierwsza próba orientalizacji religii rzymskiej w okresie II wojny punickiej, 1985, promotor: doc. dr hab.Tadeusz Margul
663. Szyjewski Andrzej, Charakterystyka przestrzeni w mitologii polinezyjskiej, 1988, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
664. Szymańska Daria, Teofania Boga ukrytego w pismach Pseudo-Dionoizego Aeropagity, 2001, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
665. Szymaszek Sylwia, Astrologia jako zjawisko z pogranicza religii i nauki, 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
666. Szymbara Aleksandra, Symbolika świątyni prawosławnej, 2005, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
667. Szymocha-Fryc Małgorzata, Kobieta, miłość i małżeństwo w kinematografii indyjskiej. Pomiędzy tradycją i współczesnością, 2011, promotor: dr Małgorzata Sacha
668. Szyndler Artur, Organizacja i status prawny Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Oswięcimiu w latach 1899 – 1939 na tle jej dziejów, 2001, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
669. Ślęczek Anna, Koncepcja człowieka doskonałego (Insan Al.-Kamil) w sufizmie, 2005, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
670. Śliz Małgorzata, Mozaizm na Śląsku austriackim na przełomie XIX i XX wieku, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
671. Świerczewska Ewa, Muzułmański dżihad w XX wieku. Teoretycy i ideolodzy współczesnych koncepcji dżihadu oraz przemiany w obrębie pojęcia, 2009, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
672. Świerkosz Janusz, Symbolika liminalna Dzikiego Gonu, 2008, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
673. Świerzawski Maciej, Wybrane elementy normatywnego modelu religijności w prasie kościelnej w Polsce w latach 1965 1977 na przykładzie tygodnika „Gość Niedzielny", 1985, promotor: doc.dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
674. Świerzowska Agata, Znaczenie symboliczne perły w religiach świata, 1998, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
675. Tabisz Alicja, Mariologia Protoewangelii Jakuba na tle epoki, 1993, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
676. Teichman Katarzyna, Ewolucja znaczenia chrztu jako obrzędu przejścia w nauczaniu i praktyce Kościoła do VI w., 2009, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
677. Tkacz Marta, Rola Kościoła w utrzymywaniu tożsamości etnicznej wśród Kaszubów, 2000, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
678. Tomalak Eliza, Pojedynki mityczne: typologia i struktura, 2011, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
679. Tondin Agnieszka, Indyjski teatr Kathakali, 2002, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
680. Topolska Dominika, Mandala jako symbol i narzędzie integracji człowieka, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
681. Towpik Lucjan, Społeczne i polityczne aspekty latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, 2012, promotor: prof. dr hab. Irena Borowik
682. Trebunia-Wyrostek Anna, Ślady przedchrześcijańskich wierzeń i obrzędów religijnych na Podhalu, 2000, promotor: dr hab. Stanisław Cinal
683. Trela Natalia, Kościół wobec stanu wojennego, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
684. Truchan-Szostek Mirosław, Stosunek katolickiego miesięcznika „Prąd" do głównych problemów społeczno-politycznych i tendencji totalitarnych w okresie XX lecia międzywojennego w Europie, 2001, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
685. Trzcińska Mariola, Martyrologia Kościoła unickiego na ziemiach zaboru rosyjskiego, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
686. Tuchowski Marek, Heksagram i pentagram w zachodnich doktrynach ezoterycznych, 2000, promotor: dr hab. Stanisław Cinal
687. Turlejska Joanna, Kościół wobec wartości materialnych (ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza), 2012, promotor: dr Izabela Trzcińska
688. Turner Anna, Natura jako organizm versus natura jako maszyna. Analiza kategorii substancji i przyczyny – w teoriach wybranych filozofów, 2009, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
689. Tutaj Joanna, Sytuacja kobiety we współczesnym świecie islamu, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
690. Tylawski Paweł, Antropologia w filozofii religii lewicy heglowskiej, 1988, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
691. Tyka Małgorzata, Symbolika religijna starożytnego Egiptu, 2004, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
692. Ujma Anna, Obraz prawosławia w prasie ogólnopolskiej na wybranych przykładach („Gazeta Wyborcza", „Rzeczpospolita" 1999- 2000), 2004, promotor: dr hab. Irena Borowik
693. Ulicka Weronika, Mit spisku. Analiza współczesnych teorii spiskowych, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
694. Uliszak Agata, Obraz diabła w polskiej kulturze ludowej, 2012, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
695. Urbaniak Judyta, Mechanizm śmierci i odrodzenia bóstwa w religiach starożytnego Bliskiego Wschodu, 1988, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
696. Urbanowicz Iwona, Motywacja psychospołeczna przynależności do Świadków Jehowy, 2007, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
697. Uziel Piotr, Miurydyzm w walce górali Północnego Kaukazu z kolonizacją rosyjską, 2005, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
698. Wala Magdalena, Znaczenie religii starogermańskiej w ideologii III Rzeszy, 2007, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
699. Wanielista Marek, Klasztor karmelitów bosych w Czernej. Ośrodek kultu religijnego; 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
700. Wasilewska Marta, Etniczne elementy tożsamości w religijności grupy Łemków na Dolnym Śląsku, 2009, promotor: dr hab. Irena Borowik
701. Waradzyn Aleksander, Recepcja ewolucjonizmu w Kościele katolickim na ziemiach polskich w latach 1859-1950, 2012, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
702. Wardęga Maria, Debata polityczno-wyznaniowa wokół konkordatów polskich z 1925 i 1933, jako fragment dyskusji nad rolą koscioła katolickiego w Polsce, 2001, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
703. Wasyl Piotr, Program ruchu narodowo radykalnego a katolicka nauka społeczna, 1992, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
704. Wasylewicz Alicja, Spirytyzm w Wiśle w latach 1918-1939 w świetle własnych publikacji, 2005, promotor: dr Zbigniew Pasek
705. Wąchal Katarzyna, Sylwetka Jana Wesley'a na tle rozwoju ruchu metodystycznego w Anglii w XVIII wieku, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
706. Wąs Bogusław, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej ponaddiecezjalny ośrodek kultowy, 1993, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
707. Wcisło Magdalena, Próba wskrzeszenia Kościoła judeochrześcijańskiego we współczesnym Izraelu (według o. Daniela Rufeisena OCD), 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
708. Wekluk Joanna, Jednostka w konfrontacji z żywiołem – problematyka mistycznych stanów świadomości w „samotniczych" dyscyplinach sportu, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
709. Wendorff Jolanta, Kobieta w kulturze, religii i życiu codziennym starożytnych Egipcjan, 2007, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
710. Wenta Aleksandra, Zasada spandy w niedualistycznej myśli śiwaizmu kaszmirskiego, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
711. Wesołowski Dawid, Sakralność gór jako elementu krajobrazu naturalnego w shinto, 2014, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
712. Wędzel Jolanta, Osobowość i twórczość religijna Marcina Lutra w świetle psychologii roli, 1985, promotor: dr Halina Moszczyńska
713. Węgiel Danuta, Wybrane symbole procesji Bożego Ciała w późnośredniowiecznym Krakowie, 1992, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
714. Węgrzyn Anna, Leżajsk jako centrum kultu chasydzkiego, 1999, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
715. Widórek Katarzyna, Psychologiczne i kulturowe sposoby radzenia sobie z lękiem przed śmiercią i sytuacją utraty, 2003,promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
716. Wieczorek Katarzyna, Źródła angelologii Boskiej Komedii Dantego, 1992, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
717. Więgiel Jarosław, Pojęcie fundamentalizmu islamskiego i jego wpływ na przemiany polityczne i społeczne na przykładach wybranych krajów arabskich, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
718. Wiktorowicz Renata, Analiza wpływu doświadczenia religijnego na integrację osobowości w świetle koncepcji psychologii humanistycznej, 2001, promotor: doc. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
719. Wilanowska Beata, Ruch mariawicki. Jego początek i rozwój do rozłamu z Kościołem rzymsko katolickim, 1993, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
720. Wilkońska Joanna, Feminizm i ekologia jako główne nurtyetyczne New Age, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
721. Wirpszo Katarzyna, Postacie strażników w mitach Europy i Azji, 1999, promotor: dr hab. Stanisław Cinal
722. Wiśniewska Beata, Adaptacja mitów hebrajskich w chrześcijaństwie i islamie, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
723. Wiśniewski Michał, Duchowość joannitów w średniowieczu, 2001, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
724. Wiśniewski Sebastian, Historia i rozwój Wspólnot Michalickich w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, 2010, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
725. Witek Arkadiusz, Wizja „Katolickiego Państwa Polskiego Narodu" w świetle publicystyki „Naszego Dziennika", 2007, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
726. Wituski Maciej, Neopogańskie Idee Varga Vikernesa, 2007, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
727. Witwinowska Katarzyna, Zjawisko techno w kulturze – analiza, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
728. Wlezień Jerzy, Misyjna działalność biskupa Franciszka Antoniego Kobielskiego pośród żydów diecezji łuckiej w i połowie XVIII wieku, 2003, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
729. Wnuk Agnieszka, Religijność mieszczan krakowskich w XVII wieku w świetle ówczesnych żywotów świętych i ich ikonografii zbiorowej, 1999, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
730. Woch Maksymilianh, Świat jako sen oświeconego umysłu. Ambiwalentna pozycja snu w buddyzmie tybetańskim, 2014, promotor: dr hab. Małgorzata Sacha
731. Wojakowicz Olga, Kryteria doświadczenia mistycznego Williama Stace'a, 1992, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
732. Wojakowski Dariusz, Strukturalno-historyczna analiza mitu religijnego na przykładzie postaci Artemidy, 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
733. Wojciechowski Henryk, Palma wielkanocna. Analiza funkcji symbolu, 2006, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
734. Wojtarowicz Ilona, Kształtowanie się erotyzmu w Indiach na przykładzie wybranych nurtów hinduizmu i buddyzmu, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
735. Wojtasik Krzysztof, Okultystyczna tradycja ariozoficzna i neo-nazistowskie próby religii, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
736. Wolna Maria, Doskonaląca rola miłości w rozwoju osoby, społeczeństwa i ludzkości, 2002, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
737. Wolska Katarzyna, Problem substytucji w filozofii Richarda L. Rubensteina, 2001, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
738. Wolska Magdalena, Historia Amiszów z uwzględnieniem migracji w Europie i Ameryce Północnej i Środkowej, 1996, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
739. Wołkowyski-Dołęga Ernest, Jak mówić o „Niewypowiadalnym" ? Porównanie teorii gier językowych L. Wittgensteina i form symbolicznych E. Cassirera, 2008, promotor: dr Krzysztof Mech
740. Woźniak Marta, Religia w kinie. Analiza symbolicznego języka filmu na przykładzie wybranych dzieł Ingmara Bergmana, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
741. Woźniak Paweł, Zagadnienie paralelnych dróg zbawienia w dialogu katolicko-judaistycznym, 2001, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
742. Wójciak Elżbieta, Konflikt i walka w mitologii; germańskiej, azteckiej i chińskiej. Studium porównawcze, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
743. Wójcik Paweł, Gmina Ormian lwowskich 1363 – 1784, 2001, promotor: prof. promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
744. Wrona Dorota, Chrzest w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa, 1991, promotor: doc. dr hab. Jan Drabina
745. Wucke Robert, Dialog żydowsko-protestancki: Franz Rosenzweig – Dietrich Bonhoffer, 2006, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
746. Wujda Katarzyna, Ekofilozofia oraz duchowość ekologiczna, 2008, promotor: dr Zbigniew Pasek
747. Wysocka Daria, Dzieje procesów o czary od XIV do XVIII wieku, 2009, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
748. Wysocki Piotr, Sakralna rola pieniądza w duchowości post New Age na przykładzie myśli Colina P. Sissona, 2007, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
749. Zabrzański Marek, Egzystencjalizm chrześcijański Gabriela Marcela, 1993, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
750. Zając Hanna, Wiedza na temat wybranych religii niechrześcijańskich a stosunek do ich wyznawców na przykładzie mieszkańców Małopolski, 2011, promotor: dr Małgorzata Zawiła
751. Zając Paweł, Polska medycyna ludowa, 1997, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
752. Zając Paweł, Tatarzy, Polscy wyznawcy islamu. Zarys dziejów mniejszości etno-religijnej w Wielkim Księstwie Litewskim i w Polsce, 1999, promotor: doc. dr hab. Bogumił Grott
753. Zakrzewska Aleksandra, Soteriologia dżinijska - na podstawie literatury Śwetambarów, 1997, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
754. Zakrzewska Dominika, Analiza fenomenu sakralnej woli w kręgu kultury śródziemnomorskiej, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
755. Zapart Bogusław, Wyuczona bezradność a religijność w kontekście bezrobocia, 1996, promotor: doc.dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska
756. Zasadni Natalia, Koncepcja męczeństwa muzułmanów w Palestynie, 2012, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
757. Zarudzka Anna, Religijność prywatna osób homoseksualnych w świetle postawy Kościoła katolickiego i społeczeństwa polskiego, 2006, promotor: prof. dr hab. H. Grzymała Moszczyńska
758. Zarzyka Maria, Egzorcyzmy we współczesnym Kościele katolickim, 2008, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
759. Zasuń Paweł, Życie Aleistera Crowleya i jego wpływ na wybrane zakony ezoteryczne XIX i XX wieku, 2001, promotor: dr hab. Stanisław Cinal
760. Zawadzki Marek, Satanizm w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem subkultury sataniztów i kreowanego przez nią obrazu świata, 1999, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
761. Zawiejska Natalia, Narodziny narodu; rola języka i religii w kształtowaniu tożsamości narodowej na Timorze Wschodnim, 2006, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
762. Zawiła Malgorzata, Religia i śmierć. Postawy lekarzy wobec śmierci i umierania, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
763. Zdeb Renata, Wizualność obrzędowości w polskim Kościele potrydenckim (od drugiej połowy XVI w. do połowy XVII w.), 1995, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
764. Zdrojewska Dorota, Dyskusja na temat kary śmierci w polskiej prasie katolickiej na podstawie wybranych artykułów od 1989 r.), 2010, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
765. Zdziech (Wekiera) Tatiana, Reforma religii Amenhotepa IV (Echnatona) i jej przejawy w ówczesnej kulturze egipskiej, 1988, promotor: doc. dr hab. Tadeusz Margul
766. Zemanek Ilona, Mitologizacja techniki. Analiza treści anime cyberpunkowych, 2008, promotor: dr hab. Irena Borowik
767. Ziarkowski Andrzej, Główne nurty badań qumranoznawczych w Polsce w XX wieku, 2006, promotor: de hab. Andrzej Szyjewski
768. Zielińska Gabriela, Rola wilka w wybranych tradycjach kulturowych Indian Ameryki Północnej ze szczególnym uwzględnieniem religii, 2003, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
769. Zielonka Adam, Stosunek Episkopatu Metropolii Gnieźnieńskiej do husytyzmu w czasach Władysława Jagiełły, 1999, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
770. Ziemianin Jerzy, Modlitwa jako sposób bycia u Świadków Jehowy i u Zielonoświątkowców, 1991, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
771. Zięba Ewa, Personalizm Sołowejczyka w dialogu z innymi personalizmami: żydowskim i katolickim, 2001, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
772. Zięciak Agnieszka, Ekumenizm w Polsce. Analiza zawartości wybranych czasopism wyznaniowych, 2002, promotor: dr hab. Irena Borowik
773. Ziętek Dorota, Rola rytuału na przykładzie Indian Ameryki Północnej, 2000, promotor: dr hab. Irena Borowik
774. Zimnal Karolina, Weryfikacja etyki wśród młodzieży szkół średnich na przykładzie LO w Niepołomicach, 1998, promotor: doc. dr hab. Jerzy Ochman
775. Ziobro Dominika, Moralny wymiar państwa w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, 2003, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
776. Ziółko Edyta, Europejskie korzenie polskiego baptyzmu, 2002, promotor: prof. dr hab. Bogumił Grott
777. Zmorka Piotr, Sakralny charakter sztuki (teatralnej) w starożytnej Grecji, 2004, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
778. Zowisło Piotr, Egzystencjalno fenomenologiczna analiza szamanizmu, 1986, promotor: doc.dr hab. W. Pawluczuk
779. Zwierżdżyński Marcin, Gdzie jest religia? Pięć dychotomii w koncepcji Thomasa Luckmanna, 2007, promotor: dr hab. Irena Borowik
780. Zych Jolanta, Ruch spirytystyczny w Polsce w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku, 1992, promotor: doc. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
781. Zygadło Paweł, Chiński buddyzm chan. Źródła i współczesność, 2004, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
782. Zyzańska Urszula, Modlitwa jako wyraz religijności współczesnych katolików polskich na przykładzie mieszkańców gminy Węgierska Górka, 2001, promotor: dr hab. Irena Borowik
783. Żaba Marzena, Mesjanizm w syjoniźmie, 1999, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
784. Żak Monika, Wpływ chrześcijaństwa na powstający islam, 2008, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
785. Żarnowska Maria, Energetyzm etyczny Witołda Rubczyńskiego, 2000, promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochman
786. Żukowicz – Szczepańska Małgorzata, Wspólnota prawosławna w Krakowie, 1994, promotor: prof. dr hab. Antoni Jackowski
787. Żukowska Dorota, Problem bioetyki we współczesnej myśli chrześcijańskiej, 2006, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński
788. Żurek Łukasz, Elementy religijne w komiksie, jako przejaw kultury masowej na przykładzie serii „Rork", 2007, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
789. Żurek Wojciech, Film fabularny jako nośnik struktur mitologicznych na przykładzie „Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa, 2002, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
790. Żylska Magdalena, Akeda (Rdz 22,1-19) i jej Tora w tradycji starożytnego Izraela (do końca okresu drugiej świątyni), 2002, promotor: dr hab. Krzysztof Pilarczyk
791. Żyła Justyna, Tradycyjna medycyna chińska w świetle podstawowych pojęć taoizmu filozoficznego, 2008, promotor: dr. hab. Łukasz Trzciński

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec