Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Doktorzy

1. Anczyk Adam, 16.01.2014
2. Baka Edmund, 22.06.2006
3. Barańska Dorota, 21.05.2009
4. Cebula Sławomir, 18.03.2010
5. Chmielowska Anna, 18.12.2003
6. Czeremski Maciej, 20.12.2007
7. Czyż Renata, 19.04.2007
8. Czyżykowski Robert, 16.06.2011
9. Dąsal Mateusz, 16.06.2011
10. Dekert Tomasz, 19.11.2009
11. Dobkowski Mariusz, 18.04.2013
12. Dwojnych Andrzej, 14.12.2006
13. Dyczewska Agnieszka, 16.02.2012
14. Gablankowska – Kukucz Joanna, 17.04.2004
15. Galas Michał, 6.10.1997
16. Gęsiak Leszek, 18.11.2004
17. Gierek Bożena, 10.01.2001
18. Golec Maja, 21.06.2007
19. Górka Bogusław, 16.12.1999
20. Grela Joanna, 18.11.2004
21. Gruszecki Adam, 21.04.2005
22. Grzonka Dariusz, 21.06.2007
23. Grzywacz Jan, 10.04.1981
24. Guja Jowita, 19.06.2008
25. Hoffmann Henryk, 21.02.1986
26. Ibek Paweł, 17.03.2005
27. Imos Rafał, 21.09.2006
28. Issa Ali Abi, 21.10.2010
29. Kalmus Marek, 20.12.2007
30. Kawiernikowa Inna, 17.01.2008
31. Kosior Wojciech, 27.09.2012
32. Kowalik Artur, 17.04.2014
33. Kozub-Ciembroniewicz Barbara, 20.06.1986
34. Krotofil Joanna, 21.06.2012
35. Krzywosz Maciej, 19.04.2007
36. Kwiecień Karolina, 22.09.2011
37. Łagosz Zbigniew, 20.01.2011
38. Łętocha Rafał, 18.10.2001
39. Łysiak Anna, 20.12.2007
40. Majdanik Piotr, 18.10.2012
41. Mazur Jan, 18.11.1983
42. Mech Krzysztof, 19.04.1996
43. Melnyk Marek, 19.02.1998
44. Michalik Piotr, 16.06.2011
45. Migda Andrzej, 15.12.2001
46. Molenda Andrzej, 17.10.2002
47. Motak Dominika, 21.05.2001
48. Mrozek Andrzej, 21.06.2007
49. Nowakowska Grażyna, 25.09.1981
50. Pasek Zbigniew, 23.10.1992
51. Paszko Artur, 19.04.2001
52. Pawełczyk-Dura Kamila, 19.09.2013
53. Pietkiewicz Igor, 21.06.2007
54. Pietrzyk Władysław, 21.04.2005
55. Pilarczyk Krzysztof, 20.01.1984
56. Piotrowska Elżbieta, 16.05.2002
57. Piwowarski Juliusz, 19.11.2009
58. Plichta Paweł, 15.01.2009
59. Płoński Roman, 18.11.2010
60. Proszyk Jacek, 21.06.2012
61. Przybył-Elżbieta, 17.12.1998
62. Sacha Małgorzata, 20.12.1996
63. Sieradzan Jacek, 16.12.2004
64. Sikora Tomasz, 19.11.1998
65. Strutyński Maciej, 16.12.2004
66. Stypuła Łukasz, 20.02.2014
67. Szyjewski Andrzej, 21.01.1994
68. Szymańska – Kuta Daria, 20.04.2006
69. Szyndler Artur, 22.02.2007
70. Świerzowska Agata, 20.06.2002
71. Tomalska Halina, 20.06.1986
72. Trzcińska Izabela, 21.01.1999
73. Wierciński Mateusz, 17.05.2001
74. Wilkońska Joanna, 28.02.2008
75. Wnuk-Lisowska Elżbieta, 20.10.1995
76. Zając Paweł, 26.06.2003
77. Zakrzewska – Bernasik Dominika, 15.05.2003
78. Zakrzewska-Wirkus Kornelia, 19.12.2013
79. Zawiła Małgorzata, 22.02.2007
80. Ziętek Dorota, 18.01.2007
81. Złocka – Dąbrowska Magdalena, 15.05.2003
82. Żaba Maciej, 18.02.1983

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec