Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Najważniejsi zagraniczni goście Instytutu Religioznawstwa

Paul Ricoeur (Université Paris-Sorbonne)
Jacques Waardenburg (Université de Lausanne)
Ninian Smart (University of California, Santa Barbara),
Richard Swinburne (Oxford University),
Ralph Hood (University of Tennessee, Chattanooga)
Thomas Luckmann (Universität Konstanz)
Grace Davie (University of Exeter)
Eileen Barker (London School of Economics)
Louis Dupré (Yale University)
Nils Holm (Åbo Universitet)
Ivan Strenski (University of California, Riverside) ,
Owe Wikstrom (Uppsala Universitet)
Valerie De Marinis (Uppsala Universitet)
Anton Geels (Lunds Universitet)
Dirk Hutsebaut (Université Catholique de Louvain)
Jan van der Lans (Radboud University Nijmegen)
David Hay (University of Aberdeen)
Robert Segal (University of Aberdeen)
Gerald Hoedl (Universität Wien)
Richard Schaeffler (Universität Bochum),
Nikolaus Lobkowicz (Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt),
Maurizio Malaguti (Universita degli Studi di Bologna),
Barnaba Maj (Universita degli Studi di Bologna),
Gabrielle Dufour-Kowalska (Université de Geneve),
Roberta de Monticelli (Université de Geneve),
Georges Cottier OP (Watykan),
Agata Bielik – Robson (Nottingham University)
Luis Eduardo Luna (Uppsala Universitet)
Marc Philonienko (Université de Strasbourg)

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec