Warsztaty - Rynek pracy

banner rejestracja szeroki

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.

 Oferujemy:

· Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji

· Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)

· Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

· Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach

25.01 – 15.02.2017 przez system USOSweb

https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i wizytach studyjnych jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec