Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Konkurs fotograficzny

okolicesacrum4Okolice Sacrum 2017

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym organizowanym przez nasz Instytut. Nadsyłane prace mogą mieć formę krótkiego fotoreportażu, portretów, zdjęć architektury sakralnej, rytuałów etc. Dajcie się ponieść swojej wyobraźni i podzielcie się swoimi fotograficznymi dziełami z innymi.Dla nas wszystkich to będzie ważne doświadczenie i okazja do podziwiania Waszych prac, a dla najlepszych uczestników konkursu czekają oklaski, nagrody i wyróżnienia.

 

Regulamin

Niniejszy regulamin (Regulamin) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą: Okolice sacrum (Konkurs)

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Religioznawstwa, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

2. Konkurs trwać będzie od 20.03.2017 roku do 7.05.2017 roku.

3. Prace zgłoszone na konkurs powinny poruszać tematykę religioznawczą. Może to być to zarówno reportaż fotograficzny, jak i portret, zdjęcia architektury itp.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko dla studentów Instytutu Religioznawstwa),

- warunkiem jest nadesłanie w terminie oznaczonym przez Organizatora od 1 do 6 zdjęć na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zdjęcia w formacie JPG i w rozmiarze nie mniejszym niż 300 dpi, 2000 pix dłuższy bok),

- w treści listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, mail kontaktowy, komentarz do zdjęć oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na udostępnienie ich na stronie www.religioznawstwo.uj.edu.pl.

5. Instytut Religioznawstwa zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu prac, których treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza słuszne prawa osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich nadesłanych zdjęć w Galerii na stronie www.religioznawstwo.uj.edu.pl, a także do wykorzystywania ich w innych miejscach na tejże stronie z zachowaniem praw autorskich (autor każdorazowo zostanie powiadomiony o publikacji, a opublikowane zdjęcie zostanie podpisanie imieniem i nazwiskiem autora).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych zdjęć na profilu Jednostki na portalu Facebook celem wyłonienia laureata nagrody publiczności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach reklamowych Instytutu, a w szczególności kalendarza, ulotek i folderów z zachowaniem praw autorskich (autor każdorazowo zostanie powiadomiony o publikacji, a opublikowane zdjęcie zostanie podpisanie imieniem i nazwiskiem autora).

9. Zwycięzców wyłoni jury w składzie: Dr Piotr Czarnecki, Andrzej Kubieniec (grafik, religioznawca), Michał Lichtański (artysta - fotograf), dr hab. Elżbieta Przybył - Sadowska, dr Małgorzata Zawiła.

9.1. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Instytut Religioznawstwa UJ za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia.

9.2. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

9.3. Informacje o wynikach Konkursu będą rozpowszechniane na stronach Instytutu Religioznawstwa. Ponadto do nagrodzonego zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany przez uczestnika konkursu.

10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora – Instytutu Religioznawstwa oraz pod adresem: www.religioznawstwo.uj.edu.pl

11. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Wzór oświadczenia