Święto Paschy 27 kwietnia w IR

profNiesiolowskiSpanoZapraszamy na wykład prof. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò (UW) Święto Paschy. Przemiany religii i kultu w Judzie w VII-V w. p.n.e.

Wykład odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15:00 w sali nr 9. Wystąpienie ma na celu przedstawienie prawdopodobnych etapów ewolucji święta Paschy w Judzie od końca epoki monarchicznej po początek epoki perskiej. Historyczna analiza dostępnego materiału pozwala na wskazanie głównych zmian, jakie zaszły w rozumieniu i funkcjonowania tego święta, które ewoluowało od kluczowej ofiary monarchy po główne święto definiujące wspólnotę żydowską epoki perskiej.

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, UW. Historyk starożytności zajmujący się historią starożytnej Palestyny, dziejami biblijnego Izraela oraz Filistynów. Autor Goliath’s Legacy. Philistines and Hebrews in Biblical Times, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016 oraz The Origin Myths and Holy Places in the Old Testament. A Study of Aetiological Narratives, Routledge, London 2011.