Wykład Elíasa Caprilesa: "Dzogchen as a Path of Self-Liberation"

Instytut Religioznawstwa UJ oraz Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ we współpracy z Międzynarodową Wspólnotą Dzogczen mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład Elíasa Caprilesa pod tytułem "Dzogchen as a Path of Self-Liberation" ("Dzogczen jako Ścieżka Samowyzwolenia"), który odbędzie się 30 października (poniedziałek) w godzinach 17:00 - 18:30 w naszym Instytucie przy ulicy Grodzkiej 52 w sali nr 4, na parterze.

 Nauki dzogczen (tyb. rdzogs chen, inaczej nazywane atijogą) wyróżniają się na tle innych buddyjskich systemów praktyki dzięki metodzie samowyzwolenia czy spontanicznego wyzwolenia. Różni się ona od metod sutrycznych, zakładających porzucenie namiętności oraz od tych wykorzystywanych w buddyzmie tantrycznym, polegających na przekształceniu tzw. Nieczystej Wizji w Czystą Wizję, gdzie paliwem do praktyki stają się negatywne emocje. Samowyzwolenie wg dzogczen opiera się na uwolnieniu myśli poprzez bezpośrednie rozpoznanie ich prawdziwej natury, będącej jednością pierwotnej czystości utożsamianej z pustką (tyb. ka dag) oraz spontanicznej obecności manifestacji (tyb. lhun grub) .
Esencja poglądu atijogi jest zbieżna z poglądem buddyjskiego systemu filozoficznego madhjamaki, który zakłada wolność od wszelkich koncepcji i rozpoznanie prawdziwego stanu rzeczywistości, który jest niekonceptualny i niedualny.

W ramach wykładu przybliżone zostaną dystynktywne cechy poglądu (Podstawy) oraz praktyki (Ścieżki) atijogi. Przedstawiona zostanie pokrótce charakterystyka wszystkich trzech serii nauk dzogczen: semde (tyb. sems sde - seria umysłu), longde (tyb. klong sde - seria przestrzeni) i mennangde (tyb. man ngag gi sde, inaczej upadeśa – seria tajemnych instrukcji). Prowadzący poruszy kwestie poszczególnych metod praktyki dzogczen włączając w to praktyki serii upadeśa: tregczie (tyb. khregs chod, spontaniczny przełom) oraz thogal (tyb. thod rgal, przekroczenie). Wykład ma na celu ukazanie kompletnego obrazu nauk dzogczen w tradycji buddyzmu tybetańskiego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metody samowyzwolenia oraz wglądu (Owocu) uzyskiwanego dzięki jej zastosowaniu.

Elías Capriles jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Andyjskiego z Wenezueli. Główne obszary jego zainteresowań dotyczą buddologii, filozofii kontynentalnej oraz psychologii transpersonalnej w kontekście religijnych systemów myślenia. Obecnie jest również instruktorem medytacji w ramach Międzynarodowej Wspólnoty Dzogchen. W młodości spędził wiele miesięcy na odosobnieniach m.in. w Nepalu, gdzie miał okazję uzyskać nauki od wielu współcześnie żyjących na emigracji nauczycieli buddyzmu tybetańskiego. Działa społecznie na rzecz ochrony środowiska oraz Praw Człowieka w swoim kraju.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec