Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Sympozjum: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, 13-15 XI

Sympozjum2017-banner

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję naszego sympozjum - 6th International Kraków Study of Religions Symposium: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age - które odbędzie się w dniach 13-15 listopada w Collegium Nowodworskiego przy św. Anny 12, w sali Zodiakalnej.

Wstęp dla biernych słuchaczy wolny, bez konieczności uprzedniej rejestracji.

6th IKSRS programme
Venue: Collegium Nowodworskiego, św. Anny 12, sala Zodiakalna
Website: http://www.religions.confer.uj.edu.pl

MONDAY, 13TH NOVEMBER
9:30 Registration
10:00 Welcome and keynote lecture
10:00-11:30 Keynote Lecture, chair: Lech Trzcionkowski (Jagiellonian University)
Guy G. Stroumsa (Martin Buber Professor Emeritus, The Hebrew University at Jerusalem), Judaism and Islam in the Mind of Europe: Studying Religion in a Secular Age
11:30-11:50 coffee break
11:50-13:50 I session, chair: Guy G. Stroumsa (Martin Buber Professor Emeritus, The Hebrew University at Jerusalem)
Richard Seaford (University of Exeter), Monetisation and the Axial Age
Matylda Amat-Obryk (Heinrich-Heine University Düsseldorf), Affirmation-Negation-Accommodation - Dynamics of the Development of Religions
Mohammad Nafissi (King's College London), Revelation, Reason, and Education in Evolutionary Islam: Al-Afghani and the renewal of Islam as a tertiary axial civilization
Ruzana Pskhu (Russian Peoples' Friendship University), The Second "Axial Age" in Vedānta: a Religious Turn of Ramanuja's philosophy
13:50-15:00 Lunch
15:00-16:30 Keynote lecture, chair: Damian Barnat (Jagiellonian University/ University of Physical Education)
Guido Vanheeswijck (University of Antwerp, University of Leuven), Charles Taylor's A Secular Age. Its genealogical context and its present significance
16:30-17:00 coffee break
17:00-18:30 II session, chair: Guido Vanheeswijck (University of Antwerp, University of Leuven)
Łukasz Tischner (Jagiellonian University), Charles Taylor and Varieties of Fullness
Viktor Poletko (KU Leuven), The moral dilemmas of liberal-pluralist secularism
Damian Barnat (Jagiellonian University/ University of Physical Education), Secularity of Western Culture and the "Postsecular Turn"


TUESDAY, 14TH NOVEMBER

9:00 Welcome and keynote lecture
9:00-10:30 Keynote Lecture, chair: Joanna Malita-Król (Jagiellonian University)
Gordon M. Burghardt (The University of Tennessee, Knoxville), Play and its role in the origins of religion and theological discourse
10:30-11:00 coffee break
11:00-12:30 III session, chair: Gordon M. Burghardt (The University of Tennessee, Knoxville)
William L. Connelly (The Catholic University of Paris), Maurice Blondel, William James, and the Changing Face of Metaphysics
Krzysztof Mech (Jagiellonian University), The Birth of Inner Order
Anna Tomaszewska (Jagiellonian University), Kant, Wöllner's Edicts, and Religious Pluralism
12:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 IV session, chair: Richard Seaford (University of Exeter)
Joanna Jurewicz (University of Warsaw), How to become perfect in the ancient India
Bina Nir (The Max Stern Academic College of Emek Yezreel), Biblical Cosmology and Separating Man from Nature
Tatiana G. Skorokhodova (Penza State University), Axial Age Heritage in Religious Philosophy and Culture of the Bengal Renaissance
16:00-16:30 coffee break
16:30-18:00 V session, chair: Krzysztof Mech (Jagiellonian University)
Tomasz Wiśniewski (Adam Mickiewicz University in Poznan), Post-Secular Regime of Historicity
Karina Jarzyńska (Jagiellonian University), When postsecular met semi-peripheral. The case of Polish post-war culture
Andrzej Serafin (Pedagogical University of Cracow), The Secular Fulfillment of Taubes and Heidegger
19:00 conference dinner (optional)

WEDNESDAY, 15TH NOVEMBER

10:00 Keynote lecture
10:00-11:30 Keynote Lecture, chair: Dominika Motak (Jagiellonian University)
Ralph W. Hood Jr. (The University of Tennessee, Chattanooga), William James and Apparent "Neglect" of Religion
11:30-11:50 coffee break
11:50-13:20 VI session, chair: Ralph W. Hood Jr. (The University of Tennessee, Chattanooga)
Aleš Chalupa (Masaryk University), "Increased Affluence Theory" of the Axial Age: A Critical Evaluation
Tomasz Sikora (Jagiellonian University), An attempt at the cybernetic interpretation of the opposition sacred/profane
Jakub Bohuszewicz (Jagiellonian University), "Ten heads are better than one": is religion a safety zone for multiple mind?
13:20-15:00 Lunch
15:00-16:30 VII session, chair: Mohammad Nafissi (King's College London)
Emirardalam Emami (Leiden University / Aarhus University), The Evolution of Zoroastrianism in the Achaemenid Empire
Mariusz Dobkowski (Jagiellonian University), Is Manichaean the so-called Hymn to Set (PsB 144,1-146,13) an example of the influence Gnostic Sethianism on Manichaeism?
Dmitry A. Danilov (H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of NAS of Ukraine), The "Axial Age" of Somatics as a Means of Attaining Mystical Experience in Oriental and Western Esoteric Traditions of the 12-14 centuries AD
16:30 Closing of the conference