Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Zapraszamy na nowe kursy w semestrze letnim

Uwaga studenci! Zapraszamy na nowe kursy w semestrze letnim, na które rejestracja rozpoczyna się 1 lutego 2018.

1. Approaches to Central and Eastern Europe - Prof. András MÁTÉ-TÓTH (kurs programu CEEPUS)

2. Religion in European and Middle Eastern Media: The Jewish and Israeli Case - Prof. Gideon Kouts

3. Koncepcje Boga - dr Stefan Klemczak

4. Historiography of Greek Religion: the French trend - dr hab. Joanna Patera

5. Archaeology of Ritual - dr hab. Joanna Patera

 1. Approaches to Central and Eastern Europe

Prof. Dr. Dr. András MÁTÉ-TÓTH
Doctor of the Hungarian Academy of Science
University of Szeged
Dept. for Study of Religions

7-11 May, 2018
9:00-12:00
Grodzka Street 52, room 9 ( ground floor)
Topics of the course

1. Main markers of the region Central and Eastern Europe.
It will point out the betweenness of the states, lands, and societies of the entire region. The concept from Jenő Szűcs, Tree historical regions of Europa, and as well the idea of Międzymorze and some similar theories.

2. Overview of the different data of religion, confession and religiosity of the region. Data of the two waves of Aufbruch and as well the newest data from the Pew Forum.

3. Interpretation routine of societal and religious change: the theory of secularization and its critics (approaches by Detlef Pollack, Irena Borowik and as well the disjunctions of Peter Berger, José Casanova, and Charles Taylor).

4. Original approach I. Religion as empty signifier based on the theory of E. Laclau and Ch. Mouffe.

5. Original approach II. Religion in the wounded collective identity Approach by Mate-Toth.The summary published in Polish too.

Every reading material in PDF will be placed on the Pegas electronic platform.

The course will be finished by a written exam. Students have to present summaries of the readings and comment it critically.

2. Religion in European and Middle Eastern Media: The Jewish and Israeli Case

Prof Gideon Kouts

The goal of the course is to understand contemporary Jewish identity in twenty first century. This task will be realize by analyze of other elements than synagogue and Jewish customs and law. Very influential in this area are contemporary media. The course focus on the complex relation between Judaism and mass media with the intent to analyze contemporary Jewish identity in the Information Age. Such analyze will be conducted in wide manner how Jewish community and Judaism are influenced by mass media.

Number of ECTS credits: 4

3. Koncepcje Boga

dr Stefan Klemczak

Kurs ma na celu namysł nad szeregiem problemów znaczących z punktu widzenia filozofii religii. Jakie perspektywy zostają wyznaczone przez myślenie zrywające z naturalizmem? Czy kierunek ten łączy wyłącznie negatywny stosunek do myślenia Boga w horyzoncie różnicy teologicznej, czy też coś więcej? Czy „nowe" myślenie możliwe jest w obrębie tradycji chrześcijańskiej, czy też nosi w sobie niechrześcijański wymiar? Kurs stanowi próbę udzielenia na te pytania odpowiedzi, przeanalizowania tych koncepcji, które nie tyle zmagają się z problemem istnienia Boga, ile raczej stanowią na¬mysł nad możliwością Jego „pomyślenia".

4. Historiography of Greek Religion: the French trend

Dr hab. Joanna Patera

WFz.IR-A/9660h

6 ECTS

5. Archaeology of Ritual

Dr hab. Joanna Patera

WFz.IR-A/97
60h
6 ECTS