Wykład: Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu, 18 IV 2018

Instytut Religioznawstwa UJ serdecznie zaprasza na wykład, który wygłosi prof. Marcin Grodzki , pt. „Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu".
Wykład odbędzie się w środę, 18 kwietnia 2018 r., o godz. 12:00 w sali nr 9

 Badania prehistorii islamu oraz poszukiwania źródeł religii muzułmańskiej, zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, od wieków stanowiły pole dla bezlicznych dociekań naukowych. Powszechna wersja historii islamu, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić również w kręgach naukowych, bazuje przede wszystkim na późnych źródłach muzułmańskiej tradycji religijnej, i jest w dużej mierze naznaczona kerygmatem wiary wieków późniejszych. Jednak oprócz tych źródeł nauka nie dysponuje wieloma zewnętrznymi dowodami (np. cywilizacji ościennych) potwierdzającymi taką właśnie wersję wydarzeń. W poszukiwaniu historycznych i dogmatycznych źródeł islamu należy założyć tezę, że musiał on czerpać (przynajmniej w pewnym zakresie) z duchowości wcześniejszych nurtów religijnych / filozoficznych / ideologicznych późnego antyku, poprzedzających go chronologicznie. Próba prześledzenia ciągłości procesów historycznych, które doprowadziły do uformowania się zrębów muzułmańskiej wiary w takiej, a nie innej formie, w tym, a nie innym czasie i miejscu, jest jednak sprawą niezwykle trudną ze względu na brak wystarczających źródeł z tego okresu.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec