Program CEEPUS

Szanowni Studenci,

zachęcamy do uczestnictwa w programie CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) studentów studiów I, II oraz III stopnia. Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie dwóch semestrów studiów (nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich).

Strona informacyjna programu:

http://www.ceepus.info/

Więcej szczegółów i zgłoszenia do programu należy kierować do koordynatora programu CEEPUS w IR UJ, dr hab. Ioanny Patery lub z-cy dyrektora ds studenckich.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec