Protest środowiska akademickiego

LogoIR-negatywZawiadamiamy, że Instytut Religioznawstwa podjął decyzję o przystąpieniu do protestu środowiska akademickiego. Wywiesiliśmy czarne flagi, by sprzeciwić się decyzjom prowadzącym do kryzysu szkolnictwa wyższego w Polsce.
Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia protestu, gdyż polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich latach prowadzi do marnotrawienia potencjału naukowego pracowników, studentów i doktorantów. Brak prawdziwego dialogu społecznego ze środowiskiem naukowym skłania nas do podjęcia zdecydowanych kroków.
Sprzeciwiamy się:
- skrajnemu niedofinansowaniu polskiej nauki;
- absurdalnej biurokratyzacji życia naukowego;
- bierności ministerstwa wobec skutków niżu demograficznego na uniwersytetach.
Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań antykryzysowych w celu ratowania polskiej nauki.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec