Otwieramy Interdyscyplinarną Szkołę Kultur i Religii Świata (ISKRS)iskrs logo narrow 1Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym z cyklu spotkań organizowanych przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod hasłem Interdyscyplinarna Szkoła Kultur i Religii Świata (ISKRS). Cykl otworzy sześć wykładów popularyzujących tematykę związaną z badaniami religioznawczymi. Prelekcjom towarzyszyć będą spotkania ze studentami i pracownikami IR UJ oraz promocja najnowszego numeru Periodyku Młodych Religioznawców Ex Nihilo.


ISKRS to cykl spotkań adresowanych do osób pragnących dowiedzieć się, czym jest religioznawstwo, oraz jaką rolę obszar jego badań – wyobrażenia, praktyki i systemy religijne – odgrywa w kształtowaniu złożonego świata, w którym żyjemy.

Wydarzenie jest pierwszym z serii comiesięcznych spotkań, z których kolejne będą miał charakter tematyczny - w planie między innymi prelekcje poświęcone pluralizmowi religijnemu w Polsce, obecności mitu w kulturze popularnej oraz najnowszym metodom badań religioznawczych. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji o kolejnych imprezach.

ISKRS I odbędzie się 26 września 2015 w klubie Pauza In Garden przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie. 

Plan spotkania:

14:00-14:45 - dr Adam Anczyk - Doświadczenia religijne w praktykach performatywnych czyli religia w LARPach

14:45-15:30 - mgr Matylda Ciołkosz - Czy współczesna joga to prawdziwa joga? Transformacje praktyk jogicznych od starożytności do współczesności

16:00-16:45 - mgr Joanna Malita - Rzecz o nowożytnych czarownicach

16:45-17:30 - mgr Dariusz Niezgoda - Podstawowe wątki astronomiczne w religiach świata

18:00-18:45 - dr Daria Szymańska-Kuta - Polipsychiczność. Wielość dusz w tradycyjnych wierzeniach religijnych a ponowoczesny pluralizm Ja

18:45-19:30 - mgr Maksymilian Woch - Reinkarnacja i system tulku w buddyzmie tybetańskim

Pauza

Plakat wydarzenia

Informacje dotyczące kolejnych wydarzeń w ramach ISKRS będziemy udostępniać na bieżąco

Znajdźcie ISKRS na Fb

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec