Interdyscyplinarna Szkoła Kultur i Religii Świata 2: "Religia, tożsamość i państwo w warunkach wielokulturowości. Studium przypadku: Syria"

iskrs logo narrow 1Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie organizowane przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod hasłem Interdyscyplinarna Szkoła Kultur i Religii Świata (ISKRS). Tym razem skupimy się na temacie: "Religia, tożsamość i państwo w warunkach wielokulturowości. Studium przypadku: Syria".

Cykl wykładów poświęcony będzie zagadnieniu funkcjonowania tradycji religijnych i struktur państwowych w warunkach wielokulturowości. Wykłady wprowadzające pomogą zrozumieć różnorodność panującą w obrębie dwóch rozległych tradycji religijnych - islamu i chrześcijaństwa - oraz wyjaśnią sposoby koegzystencji tych tradycji w warunkach pluralizmu kulturowego. Temat zostanie następnie rozwinięty na przykładzie Syrii - struktury państwowej zbudowanej w warunkach szczególnej różnorodności kulturowej.

Spotkanie odbędzie się 25. października 2015 w klubie Pauza In Garden przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie. Wykłady rozpoczną się o godzinie 14:00.

W programie: 

14:00 - dr Elżbieta Wnuk-Lisowska, Islam i wielokulturowość

Wbrew stereotypom przedstawiającym wspólnoty muzułmańskie jako izolujące się od nie-muzułmańskiego otoczenia, islam od wieków funkcjonuje w pluralistycznych, różnorodnych religijnie społecznościach. Wykład poświęcony będzie funkcjonowaniu islamu do w wielokulturowych społeczeństwach Syrii, Indii, Malezji i Indonezji.

15:00 - dr Elżbieta Przybył-Sadowska, Chrześcijaństwo jako religia wielokulturowa

Wbrew popularnym w Polsce przekonaniom utożsamiającym chrześcijaństwo z katolicyzmem, świat chrześcijaństwa to niezmiernie bogata mozaika kultur, w której mieszczą się Kościoły o bardzo odmiennych tradycjach. W czasie spotkania spróbujemy przyjrzeć się tej różnorodności, wskazać najważniejsze jej źródła i konsekwencje dla życia codziennego wyznawców.

16:00 - dr Marcin Rzepka, Syryjczycy: narody i religie w podzielonym państwie

Syria pojawiła się na politycznych mapach świata w 1946 roku jako sztuczny twór utworzony przez siły międzynarodowe. Począwszy od lat 1970 pod rządami Hafiza al-Asada oraz jego syna Baszszara przekształcała się w pełni niezależne i aspirujące do mocarstwowej pozycji w regionie państwo. Nie oznaczało to bynajmniej braku problemów wewnętrznych związanych z konfliktami o charakterze etnicznym (państwo zamieszkiwali Arabowie, Kurdowie, Turkmeni, Ormianie, Asyryjczycy) oraz religijnym (sunnici, alawici, ismailici, druzowie, jazydzi, chrześcijanie należący do rożnych Kościołów). Władzę w państwie sprawowali będący w mniejszości alawici, zapewniający mu jednak stabilność. Niemiej, jak pokazały wydarzenia rozpoczęte protestami w 2011 roku, miała ona charakter nietrwały i zupełnie nieprzystający do oczekiwań mieszkańców... Arabów, Kurdów, muzułmanów i chrześcijan...

17:00 - prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Rola religii w sposobie radzenia sobie z traumą wśród uchodźców syryjskich w Turcji

Prezentacja będzie streszczeniem wyników badań przeprowadzonych w latach 2014-2015 w ośrodkach dla uchodźców syryjskich znajdujących się na terenie Turcji. Badania, prowadzone z perspektywy psychologii religii, objęły zarówno syryjskich chrześcijan jak i muzułmanów.

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec