Zaproszenie na mobilny kurs audiowizualny

MOBILNE KURSY AUDIOWIZUALNE FUNDACJI FILM SPRING OPEN
OPĘTANIE albo KONFESJA
przez pryzmat prac francuskiego antropologa i historyka Michela de Certeau.

Trzydniowe warsztaty Audiowizualne realizowane za pomocą Mobilnego Centrum Edukacji Audiowizualnej - autobusu i namiotu - sali projekcyjno wykładowej, w którym znajdują się stanowiska reżyserskiego podglądu wideo, dźwiękowca, archiwizacji, montażowe, kolorkorekcji, będą stanowiły zwieńczenie kursu pt. Narration of Possession (Narracje odbywającego się w Instytucie Religioznawstwa w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016). Tematem tego kursu jest analiza różnych form narracji i dyskursów opisujących zjawisko opętania w religiach prymitywnych, w historii praktyk religijnych oraz współczesnych ujęciach demonologicznych w perspektywie antropologicznej, filozoficznej i teologicznej w szczególności przez pryzmat prac francuskiego antropologa i historyka Michela de Certeau.

 

W ramach kursu audiowizualnego studenci przeprowadzą praktyki, w ramach których podejmą własne próby narracyjnego ujęcia zjawiska opętania albo konfesji w formie dokumentalnej albo fabularnej przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.

W ramach kursu analizowane będą również narracje artystyczne inspirowane zjawiskiem opętania, studenci czytają nowelę "Matka Joanna od Aniołów" Jarosława Iwaszkiewicza, w ramach kursów odbędzie się projekcja filmu Jerzego Kawalerowicza (1960) inspirowanego tą prozą oraz jego analiza w świetle współczesnych reguł dramaturgii obrazu.

Uczestnicy kursów w trakcie zajęć będą mieć dostęp do najlepszych specjalistów w branży ale także do nowoczesnego (ciągle zmienianego na aktualny) sprzętu i programów. Oprócz uczestniczenia w wykładach będą mogli projektować, realizować i montować swoje audiowizualne utwory.

Program kursów:

  • Wykłady wybitnych specjalistów w branży dotyczących  cyfrowych technik pozyskiwania obrazu, programów dotyczących cyfrowego montażu, specjalistów od Internetu, udźwiękowienia, marketingu.
  • Ćwiczenia – studenci w trakcie kursów budują własne multimedialne (audiowizualne) utwory (reportaż, krótki film fabularny, wideo-wywiad itd.)

 

 

 

Planowane działania:

  • Przedstawienie zadania badawczego. Wykłady.
  • Pokaz filmu "Matka Joanna od Aniołów" (J. Kawalerowicz 1960). Dyskusja moderowana przez wykładowców.
  • Omówienie sprzętu audiowizualnego oraz pokaz jego działania, krótkie ćwiczenia techniczne i pokaz możliwości dostępnego sprzętu audiowizualnego.
  • Pokazy filmów dokumentalnych poruszających tematykę opętania.
  • Równolegle ale i przed kursami uczestnicy przygotowują swoje własne projekty (piszą scenariusze do audiowizualnych utworów)
  • Uczestnicy kursów w trakcie kursu realizują swoje audiowizualne utwory konsultowane przez wykładowców i opiekunów.
  • Post-produkcja. Krótki kurs montażu: praca nad montażem, nauka post-produkcji, uczestnicy kursów montują, udźwiękowiają nakręcony materiał.
  • Efekty omówienie rezultatów prac, pokaz filmów kursantów oraz dyskusja.

Planowany termin kursu:

30.09.2016 - 9.10.2016

Miejsce:

Mobilny kurs audiowizualny będzie realizowany w specjalnie adoptowanym do tego autobusie - Cinebusie i namiocie - sali projekcyjno - wykładowej. Mobilne Centrum Edukacji Audiowizualnej będzie rozstawne w pobliżu Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego "Przegorzały", ul. Jodłowa 13, Kraków.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

www.filmspringopen.eu/projekty/mcea

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec