Studia doktoranckie - zasady

Lista aktualnych dokumentow opisujących zasady studiów doktoranckich jest publikowana na stronach Wydziału Filozoficznego.

Lista obejmuje regulacje prawne (wydziałowe i ponadwydziałowe), kategorie i zasady przydzielania stypendiów oraz zasady rozliczenia rocznego.

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec