Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Studia stacjonarne

Studia w Instytucie Religioznawstwa UJ to jedyne religioznawcze studia magisterskie w Polsce!

Naszym atutem jest nie tylko marka i prestiż najstarszej polskiej uczelni, ale przede wszystkim bogata oferta zajęć pozwalających jednocześnie na zdobycie wiedzy ogólnej i rozwijanie własnych zainteresowań.

Na studiach stacjonarnych prowadzonych przez nasz Instytut kształci się obecnie 235 studentów, co pozwala na stworzenie miłej i kameralnej atmosfery, a także ułatwia bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia. Studia obejmują trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie studia uzupełniające (SUM) przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Istnieje też specjalna ścieżka dla absolwentów innych studiów licencjackich, którzy są zainteresowani uzupełnianiem swojej dotychczasowej edukacji. studia stacjonarne

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów orientujących się w całej złożoności procesów religijnych. Służy temu bogata oferta zajęć ukazujących religie zarówno od strony procesów historycznych, jak też społecznych i psychicznych, oraz badających najważniejsze przejawy życia religijnego na całym świecie. Nasi studenci, oprócz języka angielskiego, poznają również język wybranej tradycji religijnej. Rozwijając swoje zainteresowania mogą korzystać z programów umożliwiających wyjazdy na zagraniczne uniwersytety europejskie (Socrates-Erasmus, CEEPUS) i inne uczelnie w kraju (MOST).

Poza uczęszczaniem na zajęcia i zdawaniem egzaminów nasi studenci organizują własne konferencje i wyprawy naukowe, spotykają się z przedstawicielami różnych wyznań, by poznać ich poglądy i wierzenia, a także publikują własne artykuły we stworzonym przez siebie periodyku. Koło Studentów Religioznawstwa UJ, do którego należą wszyscy nasi studenci, działa prężnie wspierając studentów w ich inicjatywach, zarówno naukowych, jak i towarzyskich, służących integracji całej społeczności studentów i pracowników naukowych. Nasze studia są doskonałym miejscem do pielęgnowania i rozwijania własnych zainteresowań.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec