Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Dla kandydatów studia

Fascynuje Cię kolorowy, tajemniczy świat wielu odległych kultur? Pragniesz poznać i zrozumieć czym żyją i w co wierzą inni ludzie? Interesuje Cię świat starożytnych mitologii? Chcesz poznać bogatą tradycję i historię wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, islamu i chrześcijaństwa? Marzysz o poznaniu religii Wschodu – buddyzmu i hinduizmu? Jesteś ciekawy, jakie mechanizmy psychologiczne kierują doświadczeniem religijnym? Interesują Cię nowe formy duchowości? Zastanawiasz się nad wpływem religii na życie codzienne? Chciałbyś poznać różne religie w najdalszych zakątkach świata? Poznanie jednej własnej kultury to dla Ciebie za mało? Jeśli tak...

Zapraszamy na jedyne w Polsce licencjackie, magisterskie i doktoranckie studia religioznawcze 

Studiując religioznawstwo poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu takich dziedzin humanistycznych, jak historia, filozofia, antropologia, psychologia, socjologia, i etnologia. Nie możesz się zdecydować czy bardziej interesuje Cię psychologia, filozofia, czy kulturoznawstwo? Interesujesz się historią, ale pragniesz także poznać złożony obraz współczesnego świata?
Zamiast wybierać spośród swoich zainteresowań, spróbuj je pogodzić!

Zacznij studiować religioznawstwo, bo

POZNAJĄC RELIGIĘ, POZNAJESZ KULTURĘ

Zobacz jak bogaty jest program naszych studiów, który obejmuje:
• kursy poświęcone różnym religiom świata, takim jak: judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, szamanizm, religie Czarnej Afryki, religie Indian Ameryki Północnej, religie Słowian, Celtów, Germanów i wiele innych,
• kursy skoncentrowane na teorii religii oraz analizie zjawisk religijnych z perspektywy współczesnej nauki uwzględniającej biologiczne, psychologiczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania człowieka. Przygotowują one do interpretacji fenomenu religii w optyce antropologicznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i politologicznej,
• kursy stanowiące wprowadzenie do wszystkich najważniejszych dziedzin humanistyki: socjologii, psychologii, filozofii, antropologii, etnologii i politologii. Dzięki temu studia mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na indywidualne profilowanie własnej specjalizacji w wybranej subdyscyplinie humanistyki,
• kilkadziesiąt specjalistycznych kursów fakultatywnych dowolnego wyboru, poświęconych szczegółowym zagadnieniom z zakresu symboliki religijnej, teorii rytuału, archeoastronomii, gender studies, tanatologii i wiele innych.
Szczegółowy opis kursów prowadzonych przez nasz Instytut znajdziesz w Katalogu kursów

Naszym atutem jest nie tylko marka i prestiż najstarszej polskiej uczelni, ale przede wszystkim bogata oferta zajęć pozwalających jednocześnie na zdobycie wiedzy ogólnej i rozwijanie własnych zainteresowań.

Poza regularnym tokiem studiów Instytut Religioznawstwa oferuje studentom:
• wykłady i spotkania z naukowcami z innych ośrodków w kraju i za granicą. W ramach programu „Central European Exchange Programme for University Studies" (CEEPUS) Instytut każdego roku gości wykładowców z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich (zobacz więcej),
• wyprawy i obozy badawcze (zobacz więcej),
• spotkania z przedstawicielami różnych wyznań religijnych (zobacz więcej),
• stypendia na wyjazdy na studia częściowe w zagranicznych ośrodkach. W ramach Programu Socrates-Erasmus studenci Instytutu Religioznawstwa wyjeżdżają na studia częściowe do Francji, Włoszech, Niemiec, Holandii, Szwecji i do Czech. W ramach programu CEEPUS studenci naszego Instytutu mogą odwiedzić Uniwersytet w Wiedniu, Brnie, Pradze i Bratysławie.
• możliwość odbycia częściowych studiów w innym ośrodku akademickim w kraju w ramach programu MOST,
• stypendia przyznawane studentom przez Uniwersytet Jagielloński, w tym: stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, stypendia mieszkaniowe, a także stypendia dla zdolnych studentów przyznawane przez specjalne Fundusze Stypendialne UJ.
W Instytucie Religioznawstwa pracuje wykwalifikowana kadra, która nie tylko stara się przekazać swoją wiedzę studentom, ale także zachęca ich do samodzielnego rozwoju intelektualnego. Chcesz zobaczyć czym zajmują się nasi studenci i jak rozwijają własne zainteresowania?
Zajrzyj na stronę studentów - zobacz jakie konferencje organizują, z kim się spotykają, gdzie jeżdżą...
Już wkrótce możesz zostać jednym z nich!

Szczegółowa informacja na temat rekrutacji: www.rekrutacja.uj.edu.pl

Elektroniczna rejestracja kandydatów: www.erk.uj.edu.pl

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec