Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Studia licencjackie

Trzyletnie licencjackie studia religioznawcze trwają 6 semestrów. Ich program obejmuje zarówno zajęcia ogólnohumanistyczne, jak i specjalistyczne kursy, takie jak: teoria religii, historia religioznawstwa, historia porównawcza religii, psychologia religii, socjologia religii, fenomenologia religii, etnologia religii, filozofia religii i politologia religii. Studia religioznawcze to jednak przede wszystkim kursy poświęcone poszczególnym systemom wierzeniowych, m. in.: hinduizmowi, buddyzmowi, judaizmowi, islamowi, a także religiom Starożytnej Grecji i Rzymu, religiom Dalekiego Wschodu, religiom przedchrześcijańskiej Europy, religiom Ameryki Prekolumbijskiej, plemiennym religiom Afryki, Australii, obu Ameryk i Azji oraz wielu innym. Ze względu na kulturową specyfikę Polski wiele uwagi poświęca się także historii chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu polskiego oraz dziejom i współczesnym problemom wyznań w Polsce. Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy dwuletni lektorat języka angielskiego oraz podstawy języka wybranej tradycji religijnej. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.
Program religioznawczych studiów licencjackich zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować przewidziane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe (z zakresu teorii religii) oraz przewidzianą dla poszczególnych lat liczbę kursów dowolnego wyboru (z zakresu wiedzy o religiach świata). Szczegóły zobacz w „RAMOWYM PROGRAMIE STUDIÓW LICENCJACKICH".

Zanim zaczniesz przeglądać zamieszczony poniżej program zajęć radzimy, byś obejrzał krótki poradnik studiowania, jaki dla Ciebie przygotowaliśmy (ZOBACZ PREZENTACJĘ). Mamy nadzieję, że pozwoli Ci on lepiej zrozumieć na czym polega cały system studiów licencjackich w Instytucie Religioznawstwa.

Uwaga! Do zaliczenia roku trzeba zgromadzić 60 punktów ECTS! To znaczy, że kursy obowiązkowe z danego roku należy uzupełnić o odpowiednią liczbę kursów obowiązkowych do wyboru, które zostały zamieszczone na końcu tabeli.  

Program studiów:

 

KURSY OBOWIĄZKOWE:

         

I rok 

         

semestr zimowy

         

Przedmiot

forma zaliczenia ECTS wykład ćwiczenia razem
Wstęp do religioznawstwa (I) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Etnologia religii (I)  egzamin pkt.  30  30  60
Cywilizacje a religia - starożytność i średniowiecze  egzamin pkt.  30  30  60
Wstęp do pracy naukowej  zaliczenie  3 pkt.    30  30
Wychowanie fizyczne                                                                     zaliczenie       30   30
BHP zaliczenie         

Razem: 

 

18 pkt.

 90

 150

240 

semestr letni

         
Wstęp do religioznawstwa (II) egzamin pkt. 30 30 60
Etnologia religii (II)  egzamin  pkt. 30 30 60
Główne kierunki filozofii (I)  egzamin pkt. 30 30 60
Cywilizacje średniowieczne i nowożytne  egzamin pkt. 30 30 60
Socjologiczny warsztat badawczy religioznawcy (obóz) zaliczenie 3 pkt. 15 60 75
Wychowanie fizyczne zaliczenie      30 30

Razem:

 

23 pkt.

135

210

345

UWAGA!Aby zaliczyć I rok trzeba zebrać łącznie minimum 60 pkt. ECTS, czyli z kursów do wyboru należy wybrać taką ich liczbę, by uzyskać co najmniej 20 pkt. ECTS.

         

II rok

         

semestr zimowy

         
Politologia religii egzamin pkt. 30 30 60
Wstęp do psychologii egzamin pkt. 30 30 60
Główne kierunki filozofii (II) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Język angielski zal. roczne     60 60
Język do wyboru: greka, łacina, sanskryt, perski i inne zaliczenie 2 pkt.   30 30

Razem:

 

17 pkt.

90

180

270

 

semestr letni

         
Wstęp do socjologii egzamin 5 pkt. 30 30 60
Socjologia religii egzamin pkt. 30 30 60
Psychologia religii egzamin pkt. 30 30 60
Psychologia nowych ruchów religijnych egzamin 5 pkt. 30 30 60
Metodologia badań humanistycznych zaliczenie na ocenę 2 pkt.   30 30
Język angielski zaliczenie     60 60
Język do wyboru: greka, łacina, sanskryt, perski i inne zaliczenie na ocenę 2 pkt.   30 30

Razem:

 

24 pkt.

120

240

360

Aby zaliczyć II rok należy zebrać łącznie 60 pkt. ECTS,
czyli z kursów do wyboru należy wybrać taką ich liczbę, by uzyskać co najmniej 21 pkt. ECTS.
         
 

III rok (Uwaga! Obowiązujący program dla obecnego III roku - w roku akademickim 2015/2016 - został zamieszczony poniżej, na końcu strony!) 

         

semestr zimowy:

         
Fenomenologia religii egzamin pkt. 30 30 60
Filozofia religii egzamin pkt. 30 30 60
Seminarium licencjackie zaliczenie 4 pkt.   30 30
Język angielski zaliczenie     60 60
Język do wyboru: łacina, greka, sanskryt, perski i inne zaliczenie 2 pkt.   30 30

Razem:

 

16 pkt.

60

180

240

semestr letni:

         
Teoria religii egzamin pkt. 30 30 60
Religie Polski lub Koncepcje Boga egzamin pkt. 30 30 60
Seminarium licencjackie zaliczenie 4 pkt.   30 30
Język angielski egzamin 16 pkt.   60 60
Język do wyboru: łacina, greka, sanskryt, perski i inne egzamin 2 pkt.   30 30

Razem:

 

32 pkt.

60

180

240

KURSY OBOWIĄZKOWE DO ZREALIZOWANIA W TOKU STUDIÓW (kolejność ich realizacji w poszczególnych latach studiów wybiera sam student)

         

semestr zimowy

         
Religie Bliskiego Wschodu egzamin pkt. 30 30 60
Historia i współczesność islamu egzamin pkt. 30 30 60
Hinduizm egzamin pkt. 30 30 60
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne   egzamin 5 pkt. 30 30 60
Religie Dalekiego Wschodu egzamin pkt. 30 30 60

Razem:

 

25 pkt.

180

150

330

semestr letni:

         
Religie przedchrześcijańskiej Europy egzamin pkt. 30 30 60
Judaizm egzamin pkt. 30 30 60
Buddyzm egzamin pkt. 30 30 60
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne egzamin pkt. 30 30 60
Religie Ameryki Prekolumbijskiej egzamin 5 pkt. 30  30 60

Razem:

 

25 pkt.

150

150

300

Wykaz seminariów licencjackich

Łącznie podczas trzech lat studiów licencjackich należy zgromadzić 180 pkt. ECTS

 

UWAGA! 

Program dla III roku obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

III rok 

         

Semestr zimowy

         
Fenomenologia religii egzamin  5 pkt. 30 30  60
Filozofia religii egzamin 5 pkt. 30 30 60
Politologia religii egzamin 5 pkt. 30 30 60
Seminarium licencjackie zaliczenie 4 pkt.   30 30
Język angielski zaliczenie 0 pkt.   60 60
Język do wyboru: łacina, greka, perski, hebrajski i inne                                     zaliczenie 0 pkt.   30 30
Razem   19 pkt. 90 210 300
           

Semestr letni

         
Teoria religii egzamin 5 pkt. 30 30 60
Religie Polski lub Koncepcje Boga egzamin 5 pkt. 30 30 60
Psychologia nowych ruchów religijnych egzamin 5 pkt. 30 30 60
Seminarium licencjackie zaliczenie 4 pkt.   30 30
Język angielski egzamin 8 pkt.   60 60
Język do wyboru: łacina, greka, perski, hebrajski i inne egzamin 4 pkt.   30 30
Razem   31 pkt 90 210 300

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec