Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Angkor

Data: listopad 2013.
Autor zdjęć: Mateusz Stasiuk


Angkor - dawna stolica Imperium Khmerów (802-1432), obecnie zabytkowy kompleks złożony z kamiennych budowli położony kilka kilometrów od Siem Reap w Kambodży.

  • ir
  • ir2
  • ir3
  • ir4
  • ir5
  • ir6
  • ir7

Simple Image Gallery Extended

Fenickie tofety na Sardynii

Przez wiele wieków sądzono, że Fenicjanie składali dzieci w ofierze całopalnej. Świadectwem tych praktyk miały być cmentarze dziecięce (tofety).

Data: sierpień 2013.
Autorzy zdjęć: Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski

więcej...

Kurdowie

Kurdowie - największy naród bez ziemi.
Data: sierpień 2010.
Autor zdjęć: Jakub Szczęśniak.

więcej...

Etiopia

Galeria przedstawia duchownych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.
Data: listopad 2013.
Autor zdjęć: Jakub Szczęśniak.

więcej...

Wyspa Wielkanocna

Wyspa Wielkanocna.
Data: czerwiec 2012.
Autor zdjęć: Jakub Szczęśniak.

więcej...