O instytucie

Od ponad trzydziestu lat pracownicy związani z Instytutem Religioznawstwa zajmują się badaniem historii poszczególnych religii światowych, a także historii wyznań w Polsce, badaniem współczesnych przemian religijności i rolą religii w życiu jednostek i społeczeństw, badaniem i porównywaniem systemów religijnych i filozoficznych, a także analizą poszczególnych zjawisk religijnych.

Obecnie w Instytucie pracuje 28 pracowników naukowych, w tym 13 pracowników samodzielnych (6 profesorów i 7 doktorów habilitowanych) i 15 młodszych pracowników nauki ze stopniem doktora (13 adiunktów, 1 asystent, 1 starszy wykładowca).


Instytut Religioznawstwa UJ jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce, zaś Wydział Filozoficzny UJ, w ramach którego aktualnie funkcjonuje Instytut Religioznawstwa, jest jedyną w Polsce placówką naukową, mającą prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec