Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Biblioteka

Biblioteka Instytutu Religioznawstwa mieści się w:

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52, pok. 2
czytelnia - pok. 12
telefon (0-12) 663-17-12

Godziny udostępniania zbiorów podczas roku akademickiego:

poniedziałek - piątek - 10.00 - 17.00

 

Godziny udostępniania zbiorów w okresie międzyświątecznym 2017

 

22. XII. (piątek) 10.00 – 15.00

27.XII. (środa) ; 28.XII. (czwartek) 10.00 – 15.30

29. XII. (piątek) 10.00 – 15.00

 

 

 

Regulamin Biblioteki

Biblioteka posiada księgozbiór składający się z około 36.000 woluminów.

Najnowsze nabytki Biblioteki

Lista nabytków biblioteki 2017

Lista nabytków biblioteki 2016

Lista nabytków biblioteki VII 2014-VI 2015  

Lista nabytków I-V 2014

Lista nabytków VI 2014
Lista nabytków (VI-XI 2013)
Lista nabytków (I-V 2013)


                                                     

Pracownicy Biblioteki IR UJ:

Kurdziel

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Grażyna Kurdziel- kierownik biblioteki

Maria Malska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Malska - starszy bibliotekarz

 

Biblioteka Jagiellońska

główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska posiada zbiór ponad 3,8 mln książek i jako centralna uniwersytecka biblioteka kieruje pracą bibliotek instytutowych UJ. Od roku 1994 Biblioteka Jagiellońska wyposażona jest w sieć komputerową umożliwiającą przegląd katalogów i wypożyczanie drogą elektroniczną.

Adres:

Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
tel: +48 (0 12) 633 63 77, 634 55 79, 634 59 45,
Fax: +48 (0 12) 633 90 03
www.bj.uj.edu.pl

Biblioteki wydziałowe i instytutowe:
Swoje biblioteki posiadają również wydziały i instytuty. Każdy student może się zapisać i korzystać ze wszystkich bibliotek, zwykle jednak zbiory są udostępniane jedynie do czytelni.