mgr Dorota Grabiec

Doktorantka w zakładzie

Filozofii Religii

Promotor

dr hab. Krzysztof Mech

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

„Zło wtrącające do piekła" - Analiza religijnego wymiaru Tischnerowskich metafor zła

Zainteresowania

Problematyka zła w filozofii i religioznawstwie, problematyka podmiotu oraz gender studies

Publikacje

  • Androgynia jako dążenie do zjednoczenia natury ludzkiej. Androgyniczna wizja człowieka w micie Arystofanesa i tekstach judeochrześcijańskich, w: Gender w języku, kulturze i literaturze, red. J. Arabski, A. Łyda, J. Ziębka, Katowice 2013, s. 93-106
  • Genealogia nowoczesnego podmiotu, „Filozofia Religii", I (2014), s. 191-195
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec