mgr Dominika Górnicz

Doktorantka w zakładzie

Fenomenologii i Antropologii ReligiiD.Górnicz

Promotor

dr hab. Tomasz Sikora

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

Koncepcja wielości światów według „Sefer ha-Temuna"

Zainteresowania

mistyka żydowska, język hebrajski, komparatystyka religioznawcza, Izrael

Publikacje

  • „Studia Religiologica" t. 46 (2013), nr. 2 – redakcja tomu naukowego, wspólnie z E. Przybył-Sadowską
  • Rachel Elior. Mistyczne źródła chasydyzmu – recenzja, [w:] Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo" 2010, nr 1(3)
  • Postać Mesjasza a doktryna reinkarnacji w „Księdze Zohar" na podstawie wybranych współczesnych badań nad mistyką żydowską, [w:] Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo" 2009, nr 2
  • Między tradycją a nowoczesnością: studium przypadku. Raport z badań terenowych (współautor), [w:] „Studia Religiologica" 2008, nr 41
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec