mgr Ewa Gordon

Doktorantka w zakładzie

Instytut Religioznawstwa

Promotor

Dr hab. Tomasz Sikora

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

Koncepcja hebraizmu Oskara Goldberga w świetle źródeł midraszowych i literatury talmudycznej

Zainteresowania

kaligrafia hebrajska, literatura rabiniczna, halacha (religijne prawo żydowskie), Indie

Publikacje

Książki w przekładzie z języka hebrajskiego i w opracowaniu Ewy Gordon

 • 2000 Jak modlą się Żydzi (przekład we współpracy z dr Maciejem Tomalem), Verbinum
 • 2001 Bereszit, przekład z komentarzem (współpraca i redakcja rabin S. Pecaric), Pardes Lauder
 • 2001 Skrypt do nauki Talmudu, przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2002 Hagada na Pesach, (we współpracy z dr Maciejem Tomalem, redakcja rabin S. Pecaric) przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2002 Zemirot Szabat i Birkat Hamazon, przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2003 Szemot, przekład z komentarzem (współpraca i redakcja rabin S. Pecaric), Pardes Lauder
 • 2004 Księga Estery, przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2005 Księga Rut, przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2005 Pirke Awot, przekład z komentarzem, Pardes Lauder
 • 2005 Sidur na dni powszednie i Szabat, przekład, Pardes Lauder
 • 2006 Tarjag Micwot – 613 przykazań judaizmu, opracowanie autorskie, Wydawnictwo Austeria
 • 2007 Boi Kala! Śpiewnik szabatowy, przekład, Wydawnictwo Austeria
 • 2007 Błogosławieństwa i krótkie modlitwy, wybór r. Boaz Pash, przekład Ewa Gordon, Wydawnictwo Austeria
 • 2008 Hagada na Pesach (Austeria), przekład, wybór komentarzy i ilustracje, Wydawnictwo Austeria
 • 2008 Błogosławieństwa ślubne, Ewa Gordon, opracowanie autorskie, Wydawnictwo Austeria
 • 2009 Modlitwy na cmentarzu i zwyczaje pogrzebowe, Ewa Gordon i Boaz Pasz, wybór modlitw r. Boaz Pash, opracowanie autorskie i przekład Ewa Gordon, Wydawnictwo Austeria
 • Kicur Szulchan Aruch (praca nie wydana drukiem)
 • Księga Estery z komentarzem Rasziego i agadami talmudycznymi (praca nie wydana drukiem)

Książki redagowane

 • 2005 Ścieżka sprawiedliwych, Raw Mosze Chajim Luzatto, Pardes Lauder
 • 2008 Przewodnik po żydowskich Kielcach Śladami cieni, Marek Maciągowski, Wydawnictwo Austeria
 • 2009 Tora, Pięcioksiąg Mojżesza w przekładzie Izaaka Cylkowa (krytyczne opracowanie przekładu Tory Izaaka Cylkowa z komentarzami Rasziego wydane w serii „Święte Księgi religii monoteistycznych") Agora/Wydawnictwo Austeria
 • 2009 Szepty krakowskich rabinów, Boaz Pasz, Wydawnictwo Austeria
 • 2009 Żydowski Kraków Legendy i ludzie, Henryk Halkowski, Wydawnictwo Austeria,
 • 2011 Sefer Sziwchej haBeszt Księga ku chwale Baal Szem Towa, przekład Jan Doktór, Wydawnictwo Austeria

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Modlitwa liturgiczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012, praca zbiorowa, seria Ad Dominum, tom II; artykuł pt. „Żyd nie stoi przed Bogiem sam – opis liturgii żydowskiej".
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec