mgr Jakub Drath

Doktorant w zakładzieJakub Drath

Historii Chrześcijaństwa

Promotor

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Zainteresowania

dialog międzyreligijny, obecność tematyki związanej z religią w mediach, Sobór Watykański II i jego konsekwencje

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec