mgr Andrzej Czerkawski

Doktorant w Zakładzie

Psychologii Religii

Promotor

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Temat pracy

Migracja jako czynnik oddziałujący na systemy wartości rodzin tradycyjnych i ponowoczesnych

Zainteresowania

filozofia, aksjologia, etyka, psychologia

Publikacje

  • "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", współautorstwo monografii z Alicją Czerkawską, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Wrocław 2005
  • "Najlepszy czy najgorszy z możliwych światów? Studium porównawcze systemów filozoficznych G. W. Leibniza i A. Schopenhauera, Studia Philosophica Wratislaviensis, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
  • "Moralność w sztuce", Studia Philosophica Wratislaviensis, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006
  • "Znaczenie sprawiedliwości społecznej dzisiaj", [w:] "Czy sprawiedliwość jest możliwa?", (red.) Dorota Probucka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec