mgr Matylda Ciołkosz

Doktorantka w Zakładzie Matylda Ciołkosz

Fenomenologii i Antropologii Religii

Promotor

dr hab. Małgorzata Sacha

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

The Character and Significance of Embodied Experience within the Main Strands of Modern Postural Yoga

Zainteresowania

  • joga – historia i przemiany
  • nowoczesne i współczesne systemy praktyki jogi
  • paradygmat enaktywny i jego potencjał interpretacyjny w badaniach nad religią
  • relacja pomiędzy doświadczeniem ucieleśnienia a praktykami i koncepcjami religijnymi
  • rola synchronizacji sensomotorycznej w praktykach rytualnych
  • metody językoznawcze w religioznawstwie; gramatyka kognitywna i kognitywne teorie tropów jako narzędzia interpretacji praktyk i doktryn religijnych
  • problem semantyczności/asemantyczności rytuału; relacje pomiędzy strukturą rytuału a interpretacją treści mitologicznych
  • indyjskie koncepcje kosmo- i epistemologiczne

Publikacje

The Quasi-Linguistic Structure of Iyengar Yoga Āsana Practice. An Analysis from the Perspective of Cognitive Grammar, "Studia Religiologica" 47 (4), 2014, pp. 263-273.

Ego małego palca, inteligencja pośladka. Koncepcja umysłu w praktyce hathajogi B.K.S. Iyengara, "Ex Nihilo" 12(2), 2014, pp. 27-40.

Ahankara, buddhi, manas, purusza - mechanizm poznawczy w traktacie Sankhjakarika w świetle teorii kognitywnych, "Ex Nihilo" 2(10), 2013, s. 13-31.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec