mgr Łukasz Byrski

Doktorant w ZakładzieŁUKASZ BYRSKI

Historii Religii

Promotor

dr hab. Kazimiera Mikoś, prof. UJ

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej

Między żywymi, zmarłymi a bogami – pismo jako narzędzie komunikacji z zaświatami

Zainteresowania

starożytne języki i systemy pisma (epigrafika, paleografia), cywilizacje starożytnego Wschodu (Egipt, Mezopotamia, Meluhha, Chiny), cywilizacja Majów, ludy przedchrześcijańskiej Europy (Etruskowie, Minojczycy, Germanie)

Publikacje

 • The Problem of Cultural and Religious Knowledge in Translating Ancient Texts [in:] Translating Cultures: Thematic Edition of Collected Works in 4 Volumes (Kulture u prevodu: tematski zbornik u 4 knjige), Vol. 1, eds. A. Vraneš, Lj. Marković, Belgrad 2016, s. 143-154
 • Kosmogonia egipska [w:] Bóg Stwórca (seria: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, tom VI), red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda, Tarnów 2014
 • Ziemia Obiecana czy kraj handlarzy?, „Biblia Krok Po Kroku w Świat Biblii" nr 1(47)/2014: „Jozue", s. 26-29.
 • Człowiek i jego miejsce w świecie przyrody w bajkach zwierzęcych wybranych tradycji kulturowych, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ", nr 12(2014): „Antypody", s. 48-63.
 • Identifying the Magical Function of Script in Ancient Cultures – A Comparative Perspective, "The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 9 (1/2014): "Magical Texts in Ancient Civilizations: Texts, Themes, Interpretations", s. 13-28.
 • Elefantyna dawniej i dziś. Historia badań stanowiska i odkrycia misji niemiecko-szwajcarskiej w latach 2004-2009, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ", nr 11(2014): „Jubileusz" , s. 49-68.
 • Miasto i przestrzeń miejska w niealfabetycznych systemach pisma, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 19/2013: „Miasto – tożsamość – wspólnota", s. 4-13.
 • Koncepcja Boskiego Króla w Egipcie faraońskim i Afryce przedkolonialnej w ujęciu porównawczym, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ", nr 8(2013): „Władza", s. 5-12.
 • Militarny aspekt cywilizacji Majów w świetle wybranych źródeł epigraficznych, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ", nr 5(2012): „Teksty i słowa", s. 95-118.
 • Dusza uwieczniona w kamieniu – znaczenie 'imienia' w wierzeniach staroegipskich, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy", nr 16(2012): „Czas – Wieczność – Przemiana", s. 18-29.
 • „Boskie" korzenie pisma w legendach ludów indoeuropejskich – wybrane przykłady, "MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy" nr 14(2012): „Mit – Kłamstwo – Iluzja", s. 59-74.
 • Śmierć czy przejście? – koncepcja końca epoki w wierzeniach starożytnych Majów, „MASKA - Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy" nr 5(2009): „Śmierć, koniec, przejście", s. 83-95.
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec