Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Historia

Instytut powstał w 1974 roku z utworzonego dwa lata wcześniej w Instytucie Filozofii UJ Podyplomowego Studium Filozoficzno-Religioznawczego. Początkowo działalność dydaktyczna Instytutu sprowadzała się do obsługi trzysemestralnego Podyplomowego Studium Filozoficzno-Religioznawczego (zawieszonego w 1992 roku, działającego w latach 1987-1992 jako czterosemestralne Studium Religioznawcze), oraz działającego w latach 1975-1984 dwuletniego Studium Filozoficzno-Religioznawczego, przeznaczonego dla tych studentów, którzy pragnęli dodatkowo studiować religioznawstwo równolegle do swoich zasadniczych studiów. Od 1980 roku Instytut rozpoczął prowadzenie stacjonarnych pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu religioznawstwa, a od 1994 roku także pięcioletnich studiów niestacjonarnych (płatnych).

Podobnie jak w przypadku studiów magisterskich, pierwsze religioznawcze studia doktoranckie były prowadzone wspólnie z Instytutem Filozofii. Z czasem ich formuła ulegała najrozmaitszym zmianom. Od 1992 roku, kiedy Instytut Religioznawstwa stał się częścią Wydziału Filozoficznego (powstałego w wyniku podzielenia Wydziału Filozoficzno-Historycznego), studia te przybrały dzisiejszą postać.

Dyrektorzy Instytutu

2012 do dzisiaj - dr hab. Tomasz Sikora
2008 - 2012 - dr hab. Kazimierz Banek, prof. UJ
2006 - 2008 - prof. dr hab. Jan Drabina
2005 - 2006 - dr hab. Łukasz Trzciński, prof. UJ
1999 - 2005 - prof. dr hab. Jan Drabina
1996 - 1999 - dr Kazimierz Banek
1993 - 1996 - dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
1986 - 1993 - dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
1980 - 1986 - dr hab. Jacek M. Majchrowski
1972 - 1980 - dr hab. Jan Pawlica