Periodyki Instytutu Religioznawstwa

"Studia Religiologica"

studia relStudia Religilogica - Rocznik wychodzący od 1977 roku. Ukazuje się w serii "Zeszyty Naukowe UJ". Pierwszym redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" był Jan Pawlica (1977-1979), później Jacek M. Majchrowski (1980-1987), Jan Drabina (1988-2009). Od 2010 roku redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" jest dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ. Wśród numerów tematycznych znalazły się np.: "Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej" (z. 40), "Chrześcijaństwo antyczne" (z.39), "Mit w badaniach religioznawców" (z. 38), "Buddyzm" (z. 37), "Religie a wojna i terroryzm" (z. 36), "Antropologia religii. Studia i szkice" (z. 35), "Religie i religijność w Polsce" (z. 34), "Absolut - Istota Najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych" (z. 33). Od kilku lat każdy pierwotną wersją czasopisma jest wersja online, choć raz w roku ukazuje się również jego wersja papierowa. Periodyk publikuje Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowa "Studia Religiologica"

 

"Nomos. Czasopismo Religioznawcze"

nomos

Czasopismo ukazujące się od 1992 roku i wydawany przez Zakład Wydawniczy Nomos. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Włodzimierz Pawluczuk. Warto podkreślić, że w pierwotnym składzie redakcji jej członkami byli także m. in. uczeni z Ukrainy: prof. Natalia Czernysz i dr Eugeniusz Sinicyn ze Lwowa. W 1999 roku zmieniono formułę i przyjęto, że pismo redaguje zespół pracowników Instytutu Religioznawstwa, a redaktor tomu jest wyznaczany osobno do każdej publikacji. Funkcję stałego sekretarza redakcji "Nomosu. Kwartalnika Religioznawczego" pełni Henryk Hoffmann. Od samego początku Kwartalnik ma charakter tematyczny. Pierwsze jego numery były poświecone następującym problemom: "Gnoza i neognoza oraz Nowe Ruchy religijne", "Religie i Kościoły w postkomunistycznej Europie", "Religia i umysł", zaś najnowsze: "Dualizm", "Szkice o symbolice religijnej", "Na tropach duchowości", "Studia nad kultem Dionizosa" i wiele innych.

Strona internetowa Nomos. Kwartalnik religioznawczy

 

"Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców"

ExNihiloEx Nihilo to periodyk naukowy młodych religioznawców wydawany od 2009 roku. Pismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, recenzje, eseje, wywiady, sprawozdania z badań i relacje z wypraw badawczych. Autorami tekstów są studenci, doktoranci i absolwenci Instytutu Religioznawstwa, a także studenci i doktoranci z innych Instytutów oraz uczelni, zainteresowani tematyką religioznawczą.

Strona internetowa Ex Nihilo

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec