Periodyki Instytutu Religioznawstwa

"Studia Religiologica"

studia relStudia Religilogica - Rocznik wychodzący od 1977 roku. Ukazuje się w serii "Zeszyty Naukowe UJ". Pierwszym redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" był Jan Pawlica (1977-1979), później Jacek M. Majchrowski (1980-1987), Jan Drabina (1988-2009). Od 2010 roku redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" jest dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ. Wśród numerów tematycznych znalazły się np.: "Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej" (z. 40), "Chrześcijaństwo antyczne" (z.39), "Mit w badaniach religioznawców" (z. 38), "Buddyzm" (z. 37), "Religie a wojna i terroryzm" (z. 36), "Antropologia religii. Studia i szkice" (z. 35), "Religie i religijność w Polsce" (z. 34), "Absolut - Istota Najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych" (z. 33). Od kilku lat każdy pierwotną wersją czasopisma jest wersja online, choć raz w roku ukazuje się również jego wersja papierowa. Periodyk publikuje Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowa "Studia Religiologica"

 

 

"Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców"

ExNihiloEx Nihilo to periodyk naukowy młodych religioznawców wydawany od 2009 roku. Pismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, recenzje, eseje, wywiady, sprawozdania z badań i relacje z wypraw badawczych. Autorami tekstów są studenci, doktoranci i absolwenci Instytutu Religioznawstwa, a także studenci i doktoranci z innych Instytutów oraz uczelni, zainteresowani tematyką religioznawczą.

Strona internetowa Ex Nihilo

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec