dr Maciej Czeremski

Kontakt

Zakład Fenomenologii Religii, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 13B
tel. (12) 6631750

Zainteresowania

 • etnoreligioznawstwo
 • semiotyka religii
 • specyfika światopoglądu społeczności tradycyjnych i jego ekspresji (mit, magia, tabu, totemizm)

Publikacje

Książki

 • Struktura mitów. W stronę metonimii, Nomos, Kraków 2009.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Ewolucja pojmowania terminu „mit" [w:] (red.) E. Przybył , Religia wobec historii, historia wobec religii, Nomos, Kraków 2006, s. 151-166.
 • Baba-Jaga i królewny. Postać kobiety w bajce magicznej [w:] (red.) K. Leszczyńska, A. Kościańska ,Kobiety i religie, Nomos, Kraków 2005, s. 513-524.
 • Czy ideologia muzułmańskiego fundamentalizmu ma charakter mitologiczny? [w:] (red.) A. Joniak-Lüthi, A. F. Majewicz , Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Wyd. UAM, Poznań 2005, s. 155-178.
 • Imperatyw struktur mitologicznych muzułmańskiego fundamentalizmu [w:] (red.) R. Garpiel, K. Leszczyńska , Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków 2004, s. 76-88.
 • Rola emocji w królewskich rytuałach przejścia Zatoki Gwinejskiej, [w:] (red.) K. Kaliszewska i wsp. , Emocja. Subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne?, Wydawnictwo Naukowe Bogucki , Poznań 2004, s. 168-177.
 • Mit jako korelator zachowań społecznych [w:] (red.) E. Przybył , Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, Nomos, Kraków 2001, s. 243-250.
 • Zagłada katarów [w:] (red.) E. Przybył , Oblicza gnozy, Nomos, Kraków 2000, s. 85-96.

Artykuły

 • Struktura polityczna a problem sakralnego statusu ziemi w wierzeniach Jorubów, „Przegląd Religioznawczy" 225 (2007), s. 3-12.
 • Metafora a metonimia w strukturze mitów: kognitywna reinterpretacja, „Przegląd Religioznawczy" 223 (2007), s. 191-201.
 • Utopia i mit, „Obóz" 45/46 (2006), s. 17-31.
 • Duch i maszyna: Muzyka Cold Meat Industry, „Nomos" 43/44(2003), s. 105-118.
 • Sakralne aspekty władzy, [w:] E. Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Nomos, Kraków 2003, s. 142-148.

Recenzje

 • Antropologiczny klucz do proroka (recenzja), „Ha!art" 13 (2003).
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec