Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Andrzej Molenda

MolendaKontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Psychologii Religii, Collegium Broscianum (ul Grodzka 52), pokój 14
tel: (12) 6631717

Zainteresowania

 • relacje między zdrowiem psychicznym a religijnością,
 • nerwice eklezjogenne
 • znaczenie obrazu Boga dla życia psychicznego
 • teoria relacji z obiektem
 • psychoterapia

Publikacje

Książki

 • Rola obrazu Boga w nerwicy eklezjogennej, Kraków 2005.

Teksty w monografiach zbiorowych

 • Nerwice na tle religijnym [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, (red.) S. Głaz, Kraków 2006, s. 244-252.
 • Obraz Boga z perspektywy psychoanalitycznej teorii relacji z obiektem [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, (red.) S. Głaz , Kraków 2006, s. 501-510.
 • Miejsce sprawności moralnych w niedojrzałej i dojrzałej religijności, [w:] Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawnosci moralnych w wychowaniu, red. Iwona Jazukiewicz, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, s. 211-222.
 • Wybrane aspekty nerwicy eklezjogennej : perspektywa psychoterapeuty [w:] Religia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów, red. Halina Grzymała-Moszczyńska, Dominika Motak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 189-199.
 • Deficyt religijny w nerwicy eklezjogennej [w:] Pogranicze religii i polityki. Wybrane problemy, red. Anna Zasuń, Częstochowa, Wydawnictwo AJD, 2016, s. 57-70.
 • Psychologia nadziei Williama W. Meissnera SJ, [w:] Sprawności moralne a wiara, red. Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 131-143.

Artykuły

 • Uniwersalna koncepcja wiary Jamesa W. Fowlera, "Nomos" 2001, nr 34/36, s. 182-194.
 • Obraz wymagań Boga w nerwicy eklezjogennej, „Przegląd Religioznawczy" 2013, nr 1 (247), s. 177-196.

Sprawozdania

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa IAHR, 1-5. 05. 2000, "Nomos" 2000, nr 37/38, s. 150-152.