Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Daria Szymańska-Kuta

SzymanskaKontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Historii Chrześcijaństwa, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój 8
tel.: (12) 663 17 20

Zainteresowania

 • Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne
 • Idee religijne późnego antyku
 • Hellenizacja chrześcijaństwa
 • Neoplatonizm
 • Monastycyzm chrześcijański

Publikacje

Teksty w monografiach zbiorowych

 • Theatrum divinum. Szkic z dziejów wschodniochrześcijańskiej teologii liturgicznej [w:] Nadprzyrodzone, (red.) E. Przybył, Kraków 2003, s. 297–302.

Artykuły

 • Kilka uwag na temat ekstazy Plotyna – wokół interpretacji Enn. IV 8[6],1,1–11, „Studia Religiologica" 44 (2011), s. 95–107.
 • Dydym Ślepy – mistrz szkoły aleksandryjskiej (przegląd źródeł) [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, (red.) E. Przybył-Sadowska, D. Szymańska-Kuta, „Studia Religiologica" 43 (2010), s. 75–92.
 • Z badań nad neoplatońską interpretacją rytuału teurgicznego (De mysteriis Jamblicha) – wokół zagadnienia działania [w:] Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności, (red.) J. Drabina, „Studia Religiologica" 42 (2009), s. 51–65.
 • Próba interpretacji augustyńskiego dialogu De quantitate animae 32, 69 w kontekście platońskiej teorii duszy [w:] Z religijnych zagadnień średniowiecza, (red.) J. Drabina, „Studia Religiologica" 41 (2008), s. 83–103.
 • Religijne aspekty interpretacji alegorycznej Filona Aleksandryjskiego [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, t. IV, (red.) K. Pilarczyk, „Studia Judaica" (suplement) (2008), s. 75–86.
 • Koncepcja zmysłów wewnętrznych z perspektywy późnoantycznych teorii percepcji [w:] Chrześcijaństwo antyczne, (red.) J. Drabina, „Studia Religiologica" 39 (2007), s. 101–112.
 • Recepcja stoicyzmu w chrześcijańskiej tradycji aleksandryjskiej [w:] Religie świata śródziemnomorskiego, (red.) D. Quirini-Popławska, „Portolana. Studia Mediterranea" vol. 2 (2006), s. 75–82.
 • Kilka uwag o antropologii Sergiusza Bułgakowa [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język 2, (red.) K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, W. Marinczenko, Kraków 2005, s. 145–157.
 • Defectus litterae. Rzecz o przekraczaniu porządku „świata tego" w tradycji wschodniego chrześcijaństwa [w:] Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo czwarte: „Porządek i bezład", (red.) A. Wierciński, „The Peculiarity of Man" vol. 8 (2003), s. 135–144. 

Redakcje naukowe

 • [wspólnie z Elżbietą Przybył-Sadowską] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, „Studia Religiologica" 43 (2010), ss. 247.

Recenzje, sprawozdania

 • [wspólnie z J. Duda, I. Meyza, E. Tomalak, M. Schuster] Współczesna kondycja mniejszości religijnych na terenie Podlasia – sprawozdanie ze studenckiego obozu badawczego [w:] Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, red. J. Drabina, „Studia Religiologica" 40 (2007), s. 231–252.
 • [rec.] Jacek Bolewski SJ, Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji (WAM, KRAKÓW 2006) [w:] Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej, red. J. Drabina, „Studia Religiologica" 40 (2007), s. 275–277.
 • [rec.] Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381 (Synodi et Collectiones legum vol. I) – Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody I Kolekcje Praw tom 1), opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006 [w:] Chrześcijaństwo antyczne, red. J. Drabina, „Studia Religiologia" 39 (2006), s. 179–183.
 • [rec.] „Peregrynacje" ikonograficznych symboli. Wokół „Światła i obłoku" Izabeli Trzcińskiej [w:] „HA!art" 4/13 (2002), s. 74–75.

Bibliografie

 • Bibliografia prac Profesora Jana Drabiny za lata 1968–2010 [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, red. E. Przybył-Sadowska, D. Szymańska-Kuta, „Studia Religiologica" 43 (2010), s. 11–22.

Najważniejsze osiągnięcia

Stypendia

 • 2007 - Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ( Program KWERENDA)
 • 2004/05 - Stypendium Funduszu im. Stanisława Estreichera, UJ

Kwerendy zagraniczne

 • 2011 - Institute of Classical Studies Library
 • 2009 - Warburg Institute Library
 • 2008 - Warburg Institute Library, Institute of Classical Studies Library, Heythrop College Library
 • 2003 - Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Pontificio Istituto Orientale, Biblioteca Institutum Patristicum „Augustinianum"

Nagrody

 • Nagroda Rektora UJ – 2011, 2010, 2009