Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr hab. Dominika Motak

Kontakt

Zakład Socjologii Religii, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój 18
tel: (12) 6631876

Zainteresowania

 • antropologia religii
 • socjologia religii

Publikacje

Książki

 • Między transcendencją a immanencją. Religia w myśli Georga Simmla, Kraków 2013.
 • Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002.

Redakcje książek

 • Ralph W. Hood, Dominika Motak (eds.), Ritual: New Approaches and Practice Today, Kraków 2011.

Artykuły

 • Fundamentalizm religijny w kontekście polskiej literatury przedmiotu [w:] E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002, s. 5-10.
 • Przemiany świadomości temporalnej a kondycja nowoczesna, czyli o pożytkach z Apokalipsy [w:] Antropologia religii. Studia i szkice, "Studia Religiologica" 35 (2002), s. 169-181.
 • Antimodern Tendencies in Roman-Catholicism in Present-Day Poland. Continuation of Tradition or the Sprouting of Fundamentalism?, "Przegląd Religioznawczy" 1 (2002), s. 47-57.
 • Racjonalizacja Nadprzyrodzonego, czyli o ofierze z intelektu [w:] Nadprzyrodzone, E. Przybył (red.), Kraków 2003, s. 11-21.
 • Religia a przemoc w perspektywie antropologii kognitywnej [w:] Religie a wojna i terroryzm, J. Drabina (red.),Kraków 2003, s. 169-177.
 • Ponowne zaczarowanie świata: między transcendencją, immanencją a utopią [w:] Światopogląd: między transcendencją a codziennością, I. Borowik, H. Hoffmann (red.), Kraków 2004, s. 103-108.
 • Modernity in the Mirror of the Apocalyptic Imaginary [w:] Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, I. Borowik (ed.), Kraków 2006, s. 335-341.
 • Racjonalizacja nadprzyrodzonego, czyli o ofierze z intelektu [w:] Nadprzyrodzone, Elżbieta Przybył (red.), Kraków 2003, s. 11-21.
 • Religia w perspektywie antropologii kognitywnej [w:] Religioznawstwo polskie w XXI wieku, Zbigniew Stachowski (red.), Tyczyn 2005, s. 839-845.
 • Postmodern Spirituality and the Culture of Individualism [w:] Postmodern Spirituality, Tore Ahlbäck (ed.), Åbo 2009, s. 149-161.
 • Religia-religijność-duchowość: przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia [w:] Orbis Christianus, red. Elżbieta Przybył-Sadowska, Daria Szymańska-Kuta, „Studia Religiologica" (43), Kraków 2010, s. 201-218.
 • New Spirituality, New Science and the Quest for the Unity of Knowledge [w:] Religions and Identities in Transition, Irena Borowik, Małgorzata Zawiła (eds.),Kraków 2010, s. 50-58.
 • (wraz z Ralphem W. Hoodem) Introduction: Ritual Today [w:] Ritual: New Approaches and Practice Today, Ralph W. Hood, Dominika Motak (eds.), Kraków 2011, s. 7-16.
 • Georg Simmel's Concept of Religion and Religiosity [w:]  „Studia Religiologica" (45/2), Dominika Motak, Elżbieta Przybył-Sadowska (red.), Kraków 2012, s. 109-115.

Przekłady

 • Żydzi i chrześcijanie jedną mają przyszłość: z kardynałem Franzem Königiem i Ernstem Ludwigiem Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger, Kraków 2001.
 • Max Weber, Etyka gospodarcza religii światowych - Starożytny judaizm, Kraków 2001 (wyd. II 2006).
 • Niklas Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998 (wyd. II 2007).

Najważniejsze osiągnięcia

 • Kierownik projektu The Biology of Spirituality, zrealizowanego w latach 2002–2003 w ramach programu koordynowanego przez The Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley (Cal.)
 • Nagroda Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2003 r.)