dr hab. Małgorzata Sacha

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Fenomenologii Religii, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój: 13B
tel.: (12) 6631750

Zainteresowania naukowe

 • interfejs psycho-kulturowy
 • gender studies
 • studia nad rytuałem i technikami medytacyjnymi
 • religie Indii
 • tantryzm i śaktyzm
 • ikonologia bóstw hinduskich

Publikacje

Książki

 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (redakcja, współautorstwo; wstęp oraz rozdz.: Doświadczenie mistyczne w tantryzmie hinduskim), Kraków, 2003.
 • Estetyka czterech żywiołów (współautorstwo; rozdz.: Powietrze), Kraków, 2002.
 • Aesthetics of the Four Elements (współautorstwo; rozdz.: The Air), Ostrava 2001.
 • Tam, gdzie pustka staje się światłem. Symbol światła w doktrynie i praktykach siddhajogi, Kraków 1999.

Artykuły

 • Kālī. L'ira della dea [w:] Passioni d'Oriente. Eros ed emozioni in India e Tibet, (red.) G. Boccali, R. Torella, Torino, 2007, s. 93-124.
 • Gniewne oblicze Kali. Mit, ikonografia, rytuał, "Studia Religiologica" 38 (2005), s. 91-103.
 • Arati – semantyka gestu rytualnego [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, (red.) E. Przybył, Kraków 2001, s. 229-242.
 • Mit i symbol w służbie wartości [w:] Prawda i miłość w wychowaniu młodzieży. Materiały pokonferencyjne, Kielce 2001, s. 5-19.
 • Uchylanie zasłony iluzji. Rzecz o Śiwie, kosmicznej magii i magicznym mieście Kaśi [w:] Absolut – istota najwyższa – Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych, (red.) J. Drabina , „Studia Religiologica" 33 (2000), s. 73-90.
 • Rola snu w buddyzmie tybetańskim oraz śiwaizmie kaszmirskim [w:] Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 2000, s. 31-40.
 • Bhukti i mukti. O tantrycznym oswajaniu świata [w:] Być sobą w warunkach współczesnej cywilizacji, The Pecularity of Man, vol. 4, Warszawa-Kielce 1999, s. 155-169.
 • Wyzwolenie jako doskonałość. Ideał siddhy w ujęciu Muktanandy, „Studia Religiologica" 31 (1998), s. 35-47.
 • Rozpoznanie jaźni (pratyabhijna) jako centralna koncepcja śiwaizmu kaszmirskiego [w:] Zrozumieć wschód, (red.) Ł. Trzciński, K. Jakubczak, Kraków, 1997, s. 95-103.
 • Mantra - boska moc przejawiona w słowie, „Przegląd Religioznawczy" 3 (1996),
 • Kosmologia śiwaicka według śajwa-siddhanty, „Kwartalnik Filozoficzny", t. XXIII, z. 3-4 (1995).
 • New Age - nowy etap trywializacji jogi?, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 11 (1995), s. 55-62.
 • Religion and the Integral Yoga of Sivananda, [w:] The Future of Religion East and West, Kraków 1995.
 • Transpersonaliści w poszukiwaniu duchowego wymiaru człowieka, „Przegląd Religioznawczy" 1/175 (1995).
 • The Conception of Soul in the Śamkara's Doctrine, „Studia Religiologica" 26 (1993).
 • Spory wokół doktryny Śankary, [w:] „Studia Religiologica" 26 (1992).
 • Kosmogonia według Wisznupurany, „Studia Religiologica" 24 (1991).

Hasła encyklopedyczne

 • Ksemaraja, Mantra, Matsyendranatha [w:] Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 103-104, 789-792, 937-938.
 • Jivanmukta, Jnanesvara, Kallata [w:] Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 352-355, 364-366, 441-442.
 • Goraksanatha, Guna, Hathayoga [w:] Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 39-42,140-141, 254-259.
 • Inkarnacja, kontemplacja, medytacja, mistycyzm, reinkarnacja [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 11,13, 15, Warszawa 2002.
 • Daksinacara, Diksa [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 516-520, 561-565.
 • Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon (praca zbiorowa), Kraków 1999 (hasła z zakresu: buddyzm, bon, hinduizm).
 • Miejsca święte. Leksykon (praca zbiorowa), Kraków, 1997 (hasła z zakresu: buddyzm, bon, hinduizm).

Artykuły popularne

 • Szlak Gangesu [w:] Cztery strony świata (praca zbiorowa), t. 2.: Azja, Kraków 2002.
 • Szlak tantryków i legendarnych siddhów [w:] Cztery strony świata (praca zbiorowa), t. 2.: Azja, Kraków 2002.
 • Szlak katarów [w:] Cztery strony świata (praca zbiorowa), t. 1.: Europa, Kraków 2001, s. 28-35.
 • Szlak hermetystów i alchemików [w:] Cztery strony świata (praca zbiorowa), t. 1.: Europa, Kraków 2001, s. 170-193.

Redakcja naukowa

 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, Kraków, 2003.
 • Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon (praca zbiorowa), Kraków 1999.

Tłumaczenia

 • [wspólnie z P. Sochą] David M. Wulff, Psychologia religii, (red.) P. Socha , Warszawa 1999.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Uczestnictwo (jako wykonawca) w grancie kierowanym przez Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (nr 2005101224). Temat grantu: Il ruolo della dimensione passionale ed emozionale nelle religioni e filosofie dell'India e del Tibet (The place of the passional and emotional dimension in the religions and philosophies of India and Tibet); rok zakończenia: 2007.
 • Koordynacja grantu: Między wiarą a gnozą – doświadczenie mistyczne w tradycjach Bliskiego i Dalekiego Wschodu (nr 1 H01A 002 16). Zakończony w 2002 roku.
 • Uczestnictwo (jako wykonawca) w grancie Estetyka czterech żywiołów(nr 1 H01A 016 17). Opracowanie tematu częściowego: Żywioł powietrza. Grant zakończony w 2001 roku.

Wykłady i seminaria na zaproszenie

 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 31 stycznia-6 lutego 2008, temat: „Animal Sacrum in the Puranic and the Hindu Tantric Iconology".
 • Wykład na zaproszenie Museo Nazionale d'Arte Orientale di Roma, na temat: "Ritual Life of the Sacred Image. Hindu Tantric Iconology", 29 września 2007.
 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 17-23 marca 2007, temat: "Kālī. L'ira della dea".
 • Wykład na zaproszenie The School of Women Studies, University of Jadavpur, Kalkuta, 15 grudnia 2006. Temat wykładu: "Whose Power? Whose Control? Religious and Social Agency of Hindu Women".
 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 23-29 marca 2006, tematy: "Ritual: the Art of Making the World", "Constructing the World in the Hindu Tantric Ritual".
 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 14-22 marca 2005, tematy: "Female and Feminine Power: I. The Orthodox Hindu View, II. The Tnatric Śakta View".
 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 10-16 maja 2004, temat: "Tantric Iconology: Ritual Application of the Śakti Images".
 • Wykłady na uniwersytecie w Salamance, na Wydziale Filologii Klasycznej i Indoeuropejskiej (Departamento Filologia Clásica e Indoeuropeo), 09 marca 2003, temat: "Tantric Ritual".
 • Seminarium w ramach programu Erasmus-Socrates na uniwersytecie „la Sapienza" w Rzymie, na Wydziale Studiów Orientalnych (Dipartimento di Studi Orientali), 15-22 stycznia 2002, tematy: "Śiva and his Magical City, Kaśi", "Bhukti and Mukti. Tantric Taming the World".
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec