dr hab Rafał Łętocha

LetochaKontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Grodzka 52 (Collegium Broscianum), pokój 5A
tel. (012) 6631719

Zainteresowania naukowe

 • relacje Kościół - Państwo
 • religie a idee polityczne
 • katolicka nauka społeczna

Publikacje

Książki

 • "Oportet vos nasci denuo". Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Kraków 2006.
 • Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002.
 • O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego, Kraków 2010.
 • Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2016.

Redakcja prac zbiorowych

 • [wspólnie z Joachimem Diecem] Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II, Joachim Diec, Rafał Łętocha, Oświęcim 2009.
 • Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, Kraków 2010.
 • Oblicza wolności, Oświęcim 2010.
 • Godność człowieka, Oświęcim 2012.
 • Europa Środkowa. Central Europe. Tożsamość i myśl polityczna Europy Środkowej, Red. R. Łętocha i K. Żarna, Oświęcim 2014.

Artykuły

 • „Totalizm katolicki" jako koncepcja ustroju dla Polski [w:] Religia chrześcijańska a idee polityczne, (red.) B. Grott, Kraków 1998.
 • Katolickie państwo narodu polskiego ­– wizja przyszłej Polski w myśli obozu narodowego 1939-1945 [w:] Religia i polityka, (red.) B. Grott, Kraków 2000.
 • Laski jako przykład formacji katolickiej lat II Rzeczpospolitej, „Studia Religiologica" 34 (2001).
 • Katolicyzm a nacjonalizm. Charakter wzajemnych relacji na przykładzie myśli obozu narodowego lat wojny i okupacji, „Nomos" 34-36 (2001).
 • Korporacjonizm w świetle publicystyki katolickiej lat trzydziestych, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 37-38 (2002).
 • Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna" 1939 – 1945, „Państwo i Społeczeństwo" 1 (2003).
 • Żydzi i Holocaust w publicystyce narodowej lat II wojny światowej [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, (red.) K. Pilarczyk, Kraków 2003.
 • Zygmunt Balicki znany i nieznany, „Nowa Myśl Polska" 9 (2004).
 • Demokracja i liberalizm w myśli chadecji polskiej lat okupacji. Na przykładzie organizacji Unia [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, (red.) W. Kaute, Katowice 2004.
 • Jerzy Braun -­ drogi życia i myśli, „Notes Biblioteczny" 2 (2004).
 • Unionizm. Zarys koncepcji ideowych katolickiej konspiracji lat okupacji, „Almanach Historyczny" 2004, t. 6.
 • Przedmowa [w:] J. Mosdorf, Wczoraj i jutro, Biała-Podlaska 2005.
 • Zakładnicy liberalizmu? Uwagi na marginesie nauczania społecznego Leona XIII i Piusa XI, „Pro Fide Rege et Lege" 4 (2005).
 • Leon Harmel - wiara katolicka i sprawiedliwość społeczna, „Obywatel" 3 (2006).
 • „Kto chce zdobyć ludzi, musi w zastaw dać własne serce"- niemieckie tradycje katolicyzmu społecznego, „Obywatel" 4 (2006).
 • Prasa katolicka a antysemityzm w Polsce międzywojennej w ujęciu Rolanda Modrasa, „Studia Judaica" 1 (2006).
 • Lisków – wzorowa wieś ks. Wacława Blizińskiego, „Obywatel" 5 (2006).
 • Własność i wolność. Wokół „ekonomiki chestertonowskiej", „Obywatel" 6 (2006).
 • Katastrofa czy przesilenie? Zarys historiozofii mesjanistycznej Jerzego Brauna [w:] Religia i historia, (red.) E. Przybył, Kraków 2006, s. 313-326.
 • Koncepcje Jana Mosdorfa jako przykład nacjonalizmu katolickiego [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, (red.) B. Grott, Kraków 2006, s. 33-46.
 • Ordo - wolność, zamożność, ład społeczny, „Obywatel" 1 (2007).
 • W obronie ładu prawdziwego, „Templum Novum" 1 (2007).
 • Ostatni mesjanista?, „Obywatel" 2 (2007).
 • O ekonomię miłosierdzia, „Obywatel 3 (2007).
 • Czerwona wieża Babel, „Fronda" 43 (2007).
 • Tradycja i postęp, „Obywatel" 4 (2007).
 • O dobro powszechne. Ekonomia społeczna Stanisława Grabskiego, „Obywatel" 5 (2007).
 • Przeciw nędzy. Stanisław Szczepanowski i jego wizje wyjścia z kryzysu, „Obywatel" 6 (2007).
 • National and Universal in the Philosophy of Jerzy Braun, „Dialogue and Universalism" 3-4 (2007).
 • Unia człowieka z człowiekiem, narodu z narodem, człowieka z Bogiem. Wizja ładu europejskiego w publicystyce Jerzego Brauna i organizacji Unia [w:] Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, (red.) T. Sikorski, A. Dymer , Szczecin 2007.
 • „W historię trzeba zrywać się jak w szturm". Rzecz o Andrzeju Trzebińskim, „Obywatel" 1 (2008).
 • Ks. Stanisław Stojałowski – obrońca ludu polskiego, „Obywatel" 2 (2008).
 • Wiara, praca, godność. Ks. Marceli Godlewski i Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, „Obywatel" 4 (2008).
 • Władysław Korniłowicz -„ksiądz słup w sutannie żywego ognia", „Obywatel" 5 (2008).
 • Wielki naród – koncepcje federacyjne Adama Doboszyńskiego [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie - działalność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Własność w nauczaniu społecznym Kościoła, „Obywatel" 6 (2008).
 • Biedaczyna z Osse. Ks. Jan Zieja – kapłan, mysliciel, społecznik, asceta, "Obywatel" 1 (2009).
 • Chrześcijańska wizja spółdzielczości. Działalność i poglądy biskupa Stanisława Adamskiego, "Obywatel" 2 (2009).
 • W imię dobra wspólnego. Leopold Caro - teoretyk solidaryzmu chrześcijańskiego, „Obywatel" 3 (2009).
 • „Przez lud do narodu". Jan Ludwik Popławski i jego wizje patriotyzmu, „Obywatel" 4 (2009).
 • „Notre grande predecesseurs". Bp Wilhelm von Ketteler – pionier katolickiej nauki społecznej, „Templum Novum" 8 (2009).
 • Problem niepodległości w myśli Jana Ludwika Popławskiego [w:] Piłsudczycy i narodowcy o niepodległości Polski, pod red. B. Grotta, Oświęcim 2009.
 • Obóz Wielkiej Polski. Między politycznym realizmem a romantyzmem, „Zeszyty Społeczne KIK", Lublin 2010 nr 18, s. 65-74.
 • Chrześcijański socjalizm Karola Ludwika Konińskiego, „Obywatel" 3 (2010), s. 139-144.
 • Pro societas. Jan Hoppe – polityk, społecznik, człowiek idei, „Obywatel" 2 (2010), s. 136-140.
 • Przez lud do narodu. Patriotyczne wizje Jana Ludwika Popławskiego, „Obywatel" 1 (2010), s. 159-164.
 • Bogumił Grott. Osoba i twórczość [w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, (red.) Rafał Łętocha, Kraków 2010, s. 7-13.
 • Solidaryzm chrześcijański w ujęciu Leopolda Caro [w:] Religia, polityka, naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, (red.) Rafał Łętocha, Kraków 2010, s. 70-80.
 • „Imperium gdy powstanie to tylko z naszej krwi". Andrzej Trzebiński – między nacjonalizmem, uniwersalizmem i imperializmem [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka-religia-etos, (red.) Bogumił Grott, Kraków 2010, s. 131-140.
 • Naród, nacjonalizm, kultura w publicystyce Stanisława Piaseckiego [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka-religia-etos, (red.) Bogumił Grott, Kraków 2010, s. 141-153.
 • „Prosto z mostu" – pismo i środowisko [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, (red.) Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Lublin 2010, s. 111-128.
 • Wolność i życie społeczno-gospodarcze w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Oblicza wolności,( red.) Rafał Łętocha, Oświęcim 2010, s. 65-74.
 • Myśl i działalność społeczna biskupa Stanisława Adamskiego [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, pod red. E. Przybył-Sadowskiej i D. Szymańskiej-Kuty, „Studia Religiologia" 43 (2010), s.157-168.
 • Gigant czynu. Ksiądz Piotr Wawrzyniak, „Nowy Obywatel" 1 (2011), s. 137-141.
 • Spójne społeczeństwo, Proporcjonalizm i federalizm Feliksa Młynarskiego, „Nowy Obywatel" 2 (2011), s. 136-142.
 • O nową wieś. Koncepcje agrarne Władysława Grabskiego, „Nowy Obywatel" 3 (2011), s. 143-148.
 • Ekonomia i moralność, Ks. Jan Piwowarczyk – krzewiciel katolicyzmu społecznego, „Nowy Obywatel" 4 (2011), s. 135-139.
 • Ideały harcerskie w myśli Jerzego Brauna [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego, (red.) Grzegorz Baziur, Oświęcim 2011, s. 59-66.
 • Mesjanizm, neomesjanizm, apokaliptyzm, „Pressje" 28 (2012).
 • Nacjonal-bolszewik czy narodowy komunista. Naród i nacjonalizm w koncepcjach Juliana Bruna-Bronowicza [w:] Lewica polska. Koncepcje-ludzie-działalność, (red.) E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, t. I, Wrocław 2012.
 • Wielki naród – koncepcje federacyjne Adama Doboszyńskiego [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Romana Wapińskiego (1931-2008), pod red. T. Sikorskiego i A. Wątora, t. I, Toruń 2012.
 • Nacjonalizm liberalny Feliksa Młynarskiego [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, pod red. B. Grotta i O. Grotta, Kraków 2012.
 • Pro societas. Myśl społeczno-polityczna Jana Hoppego, „Polityka i Społeczeństwo" 10 (2012).
 • Karol Ludwik Koniński jako publicysta prasy narodowej [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, pod red. Ewy Maj i Anety Dawidowicz, t. 3, Lublin 2012.
 • O rząd światowy? Benedykt XVI o współczesnym kryzysie społeczno gospodarczym, „Nowy Obywatel" 5 (2012).
 • Benedykt XVI wobec współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, „Politeja" 1 (2012), s. 169-182.
 • Religia i polityka w ponowoczesnym świecie. Uwagi na temat wzajemnych relacji, „Przegląd Religioznawczy” 2011 nr 4, ss. 165-175.
 • Być bardziej, „Kontakt. Magazyn Nieuziemiony”, 2013 nr 22, s. 38-40.
 • W walce ze strukturami grzechu, „Nowy Obywatel” 2013 nr 8, s. 112-119.
 • Z Polską zrośnięty. W stulecie „Kultury i natury”, „Nowy Obywatel” 2013 nr 9, s. 138-145.
 • O lepszą szkołę, pomyślność kraju i zdrowsze społeczeństwo. Tadeusz Łopuszański jako pedagog i wychowawca, „Nowy Obywatel” 2013 nr 11 s. 134-141.
 • Idee dystrybucjonistyczne w poglądach społeczno-gospodarczych młodego pokolenia obozu narodowego [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, s. 261-276.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach przedstawicieli młodej generacji obozu narodowego [w:] Europa Środkowa. Central Europe. Tożsamość i myśl polityczna Europy Środkowej, red. R. Łętocha i K. Żarna, Oświęcim 2014.

 •  

  Nadchodzi nacjonalizm 2.0?, „Nowa Konfederacja. Internetowy Tygodnik Idei” 2014 nr 38-39

 •  

  Kochaj bliźniego jak siebie samego. Solidaryzm Franciszka Stefczyka, „Nowy Obywatel” 2014 nr 12, ss. 136-143.

  Własność kontra kapitalizm, „Nowy Obywatel” 2014 nr 13, ss. 135-140.

 • Między Scyllą liberalizmu a Charybdą socjalizmu. Koncepcje społeczno-gospodarcze Feliksa Młynarskiego [w;] Liberalizm nad Wisłą (XIX-XXI wiek). Koncepcje-ludzie-działalność, Red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2014, ss. 325-340.

 •  

  Mit i religia. Chrześcijańskie i „pogańskie” korzenie idei Legionu św. Michała Archanioła, „Kronos” 2014 nr 2, s. 257-272,

 •  

  Buntownik nie bez powodu. Bob Santamaria, „Nowy Obywatel” 2014 nr 14, s. 134-141.

 •  

  Ekonomia daru, „Nowy Obywatel” 2014 nr 15 ISSN 2082-7644, s. 107-113.

 •  

  Poza realizmem i romantyzmem, „Pressje” 2014 nr 38.

 •  

  Tradycja i wrażliwość społeczna. Bartholomew Augustine (Bob) Santamaria, „Christianitas” 2014 nr 56-57, s. 283-302.

 •  

  Religia i polityka. Uwagi na temat wzajemnych relacji [w:] Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, red. B. Grott, O. Grott, Wydawnictwo Von Boroviecky Warszawa 2015, s. 35-52.

 •  

  Jerzy Braun jako publicysta „Tygodnika Warszawskiego” [w:] Sensus Catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy-aktywność-myśl. Studia i szkice, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 130-141.

 •  

  Naród, kultura i przyroda w myśli Jana Gwalberta Pawlikowskiego, „Politeja” 2014 nr 6,ss. 129-142.

 •  

  Na manowcach homo economicus, „Nowy Obywatel” 2015 nr 16, ss. 112-119.

 •  

  Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego w myśli Jana Pawła II. Kontekst latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia [w:] De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego, red, K. Pilarczyk, Warszawa 2015, ss.219-246.

 •  

  Categories of poverty and social exclusion in John paul II’s thought. The context of the latin-American theology of liberation [w:] De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli II. The Pope against social exclusion, red. K. Pilarczyk, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2015, ss.219-246.

 •  

  Wokół problemu religii i duchowości w twórczości Karola Ludwika Konińskiego [w:] Religia, religijność, duchowość. W poszukiwaniu nowych perspektyw, red. H. Grzymała-Moszczyńska, D. Motak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 213-222.

 •  

  Tendencje separatystyczne w Europie Zachodniej [w:] Granice wolności, red. A. Bartuś, Oświęcim 2015, ss. 33-42, ISBN 9783-83-940335-7-6

 •  

  O powrót państwa, „Nowy Obywatel” 2016 nr 19, s. 100-109

 •  

  Rytuał i demokracja : racjonalne i irracjonalne pierwiastki demokracji masowej, „Pro Fide Rege et Lege” 2016 nr 75-76

 • Spółdzielczość katolicka w teorii i praktyce na przykładzie Antigonish Movement, „Christianitas” 2016 nr 63-64, s. 263-276.

 • Spadkobierca Wielkiego Księstwa. Ziemie wschodnie w twórczości Józefa Mackiewicza [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. B. Grott, O. Grott, Radzymin, Wydawnictwo von Borowiecky, 2016.

Hasła encyklopedyczne

 • Liga Narodowa [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2003, t. X .
 • Liga Polska [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2003, t. X.
 • Narodowo Ludowa Organizacja Wojskowa [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2003, t. XI.
 • Jan Mosdorf [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2003, t. XI.
 • Jan Ludwik Popławski [w:] Encyklopedia „Białych Plam", t. XIV, Radom 2004.
 • Marian Reutt [w:] Encyklopedia „Białych Plam", Radom 2005, t. XV.

Ankiety

 • Ankieta o nacjonalizmie, „Polityka Narodowa" 4 (2008).
 • Ankieta nt. Idei Narodowej w Polsce po 1989 r., „Polityka Narodowa" 6 (2010).
 • Ankieta Prawica a Polski Obóz Narodowy, „Polityka Narodowa" 10 2012.
 • Ankieta nt. związków nacjonalizmu z konserwatyzmem, „Pro Fide Rege et Lege" 2 (2012/2013).
 • Benedykt XVI. Próba oceny pontyfikatu [w:] Benedykt XVI. Próba podsumowania pontyfikatu, red. J. Ćwikła, Radzymin 2013, ISBN 978-83-60748-39-8, ss. 97-105.

 • Ankieta Model społeczno-gospodarczy w Polsce, „Polityka Narodowa” 2013 nr 12, ISSN 1899-4342, s. 10-22.
 • Ankieta. Świeccy katolicy mają dystans do katolickiej nauki społecznej, „Polityka Narodowa” 2015 nr 14, ss. 8-17, ISSN 1899-4342.

Recenzje i sprawozdania

 • Religie i Kościoły a władza i idee polityczne. Historia i współczesność, „Acta Universitatis Iagiellonicae" 6 (1998).
 • Integralny nacjonalizm ukraiński i jego stosunek do wartości, „Sprawy Narodowościowe" 12/13 (1998).
 • Ludzie i historia, „Fraza. Poezja, Proza, Esej" 1/2 (1998).
 • Recenzja książki Wiktora Poliszczuka "Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego", „Zeszyty Historyczne WIN-u" 11 (1998).
 • Recenzja książki Wiktora Poliszczuka "Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", „Studia Historyczne" 3 (1999).
 • Wschodnie losy Polaków, „Przegląd Humanistyczny" 5 (2000).
 • Recenzja książki H. Strońskiego, Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998, „Fraza. Poezja, Proza, Esej" 4 (2000).
 • Wołyńska Apokalipsa (rec. książki E. i W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945), „Sprawy Narodowościowe" 21 (2002).
 • Katolicyzm, nacjonalizm, radykalizm (rec. książki Artura Paszko „O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca" i Konfederacji Narodu), „Nomos" 41/42 (2003).
 • Recenzja książki U. Ługowskiej, A. Grabskiego, Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003, „Studia Judaica" 2 (20030.
 • Recenzja książki N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944-1950), Warszawa 2002, „Studia Judaica" 2 (2003).
 • NSZ – mity i fakty (rec. książki W. J. Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych sił Zbrojnych (1939 – 1945), Biała-Podlaska – Warszawa 2001), „Przegląd Zachodniopomorski" 4 (2004).
 • Recenzja książki B. Grotta Religia cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003, „Dzieje Najnowsze" 2 (2004).
 • Człowiek renesansu (rec. książki: Jerzego Brauna, Kultura jutra czyli Nowe Oświecenie, oprac. Maciej Urbanowski, Warszawa 2001, s. 360), „Przegląd Zachodniopomorski" 2 (2004).
 • Gnostyk, neopoganin i antychrześcijanin? (rec. książek: B. Grott, Religia cywilizacja rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003, ss. 338; J. Skoczyński, Neognoza polska, Kraków 2004, ss. 213), „Przegląd Zachodniopomorski" 2 (2005).
 • Recenzja książki Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, pod red. B. Grotta, „Politeja" 2 (2005).
 • Oblicza narodowego radykalizmu (rec. książki Artura Paszko O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy „Szańca" i Konfederacji Narodu, Kraków 2002), „Glaukopis" 4 (2006).
 • Antysemityzm – reaktywacja mitu (rec. książki Ronalda Modrasa, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków 2004), „Glaukopis" 5/6 (2006).
 • Pionier katolickiej nauki społecznej, (rec. książki Wilhelma von Kettelera, Nauczanie społeczne. Wybór pism, Warszawa 2007), „Obywatel" 6 (2008).
 • Recenzja książki Olgierda Grotta Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, „Dzieje Najnowsze" 1 (2009).
 • Pod znakiem faszyzmu, „Templum Novum" 8 (2009).
 • Recenzja książki Olgierda Grotta Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007, „Dzieje Najnowsze" 1 (2009).
 • Ludowa historia Anglii, „Obywatel" 2 (2010) nr 2, s. 152-154.
 • Doktryna niemieckiego cudu gospodarczego, (rec. książki Tymoteusza Juszczaka, Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego, Warszawa 2010), „Nowy Obywatel" 2 (2011), s. 153-155.
 • Własność i jej wrogowie. O książce Hilaire Belloca, „Pressje” 2013 t. 35 ss. 188-194.

 • Marcin Panecki, Kazimierz Pużak (1883-1950). Biografia polityczna, Wydawnictwo “Neriton” Warszawa 2010, „Polish Biographical Studies” 2013 nr 1,  ss. 126-130

 •  

  Tomasz Sikorski. Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, „Pro Fide Rege et Lege” 2014/2015 nr 74-75, , s. 469-472.

 •  

  Koniec American Dream? Recenzja książki George’a Packera, Kryzys wolnego rynku? Ameryki portret wewnętrzny, Warszawa 2015, „Nowy Obywatel” 2015 nr 18, s. 131-136.

 • W kręgu narodowego rewolucjonizmu. Recenzja książki Jarosława Tomasiewicza, Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 2012, „Templum Novum” 2015 nr 14, ss. 227-230, ISSN 1732-4645.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec