Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Maciej Strutyński

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Historii Stosunków Państwo – Kościół, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój: 5A
tel.: (12) 663 17 19

Zainteresowania naukowe

 • religia a idee polityczne
 • ruchy neopogańskie
 • historia wyznań w Polsce

Publikacje

Książki

 • Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków 2006.

Artykuły

 • Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski [w:] Religia i polityka, (red.) B. Grott, Kraków 2000.
 • Pogański narodowy socjalizm w Polsce współczesnej [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, (red.) Zbigniew Pasek, Kraków 2005.
 • Poglądy prasy „narodowej" na miejsce i rolę religii w życiu społecznym i politycznym w latach 1989 – 1995, „Kwartalnik Religioznawczy Nomos" 2002, nr 37/38.
 • Narodowe Odrodzenie Polski – tradycjonalizm katolicki w wydaniu politycznym, „Studia Laurentiana" 2005, nr 1.
 • Polak – katolik jako mit polityczny, „Studia Religiologica" 2005.
 • Miejsce i funkcja religii w myśli utopijnej, „Obóz" 2006, nr 45/46, s. 33 – 48.
 • Zmagania cywilizacji. Obecność idei historiozoficznych we współczesnej polskiej myśli politycznej [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, (red.) E. Przybył, Kraków 2006, s. 336 – 347.
 • Wizja kultury chrześcijańskiej w myśli współczesnego ruchu narodowego [w:] Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, (red.) T. Sikorski, A. Dymer, Szczecin 2007.
 • Trzecia droga w koncepcjach współczesnych polskich ugrupowań politycznych [w:] Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno – politologiczne, (red.) P.A. Leszczyński, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • Aksjologiczne podstawy ustroju państwowego w myśli współczesnego ruchu narodowego [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, (red.) A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008.
 • Koncepcje polityczne ruchu narodowego 1956 – 1989 [w:] Narodowa Demokracja XIX – XXI wiek. Koncepcje – Ludzie – Działalność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.