dr Maciej Strutyński

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Historii Stosunków Państwo – Kościół, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój: 5A
tel.: (12) 663 17 19

Zainteresowania naukowe

 • religia a idee polityczne
 • ruchy neopogańskie
 • historia wyznań w Polsce

Publikacje

Książki

 • Religia i naród. Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989-2001), Kraków 2006.

Artykuły

 • Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski [w:] Religia i polityka, (red.) B. Grott, Kraków 2000.
 • Pogański narodowy socjalizm w Polsce współczesnej [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, (red.) Zbigniew Pasek, Kraków 2005.
 • Poglądy prasy „narodowej" na miejsce i rolę religii w życiu społecznym i politycznym w latach 1989 – 1995, „Kwartalnik Religioznawczy Nomos" 2002, nr 37/38.
 • Narodowe Odrodzenie Polski – tradycjonalizm katolicki w wydaniu politycznym, „Studia Laurentiana" 2005, nr 1.
 • Polak – katolik jako mit polityczny, „Studia Religiologica" 2005.
 • Miejsce i funkcja religii w myśli utopijnej, „Obóz" 2006, nr 45/46, s. 33 – 48.
 • Zmagania cywilizacji. Obecność idei historiozoficznych we współczesnej polskiej myśli politycznej [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, (red.) E. Przybył, Kraków 2006, s. 336 – 347.
 • Wizja kultury chrześcijańskiej w myśli współczesnego ruchu narodowego [w:] Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, (red.) T. Sikorski, A. Dymer, Szczecin 2007.
 • Trzecia droga w koncepcjach współczesnych polskich ugrupowań politycznych [w:] Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno – politologiczne, (red.) P.A. Leszczyński, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • Aksjologiczne podstawy ustroju państwowego w myśli współczesnego ruchu narodowego [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, (red.) A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008.
 • Koncepcje polityczne ruchu narodowego 1956 – 1989 [w:] Narodowa Demokracja XIX – XXI wiek. Koncepcje – Ludzie – Działalność, (red.) T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec