Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Małgorzata Zawiła

Kontakt

Zakład Socjologii Religii, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój 18
tel: (12) 6631876

Zainteresowania

 • Socjologia religii (przemiany religijności, cechy religijności współczesnej)
 • Socjologia śmierci i umierania (postawy wobec śmierci i umierania, obecność śmierci w przestrzeni społecznej)
 • Tanatologia (rozwój tanatologii jako dyscypliny naukowej, poszczególne subdyscypliny tanatologii, przemiany rytuałów pogrzebowych oraz Świąt Zmarłych, religijne koncepcje eschatologiczne)
 • Socjologiczne metody badań religijności (zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach religijności, socjologia wizualna)

Publikacje

Książki

 • Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków 2008.

Artykuły

 • Postawy wobec śmierci w środowisku lekarzy i ich religijne uwarunkowania [w:] Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła,  (red.) J. Baniak, Poznań 2002, s.185-197.
 • Obecność śmierci w przestrzeni społecznej [w:] Nadprzyrodzone,( red.) E. Przybył, Kraków 2003, s. 171-182.
 • Przeżycie śmierci klinicznej (Near Death Experience) i jego wpływ na duchowość człowieka [w:] "Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 43/44 (2003), s. 51-62.
 • Religiosity and Morality: Attitudes toward Euthanasia and Abortion as a Manifestation of Religiosity and Morality Relations in Contemporary Poland [w:] Religion and Patterns of Social Transformation,  (red.) D.M. Jerolimow, S. Zrinśćak, I. Borowik, Zagrzeb 2004, s. 141-150.
 • Śmierć na szklanym ekranie. Obraz śmierci i umierania w polskiej telewizji na przełomie XX i XXI wieku [w:] Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, (red.) M. Gierula , Katowice 2006, s. 303-310.
 • Postawy wobec śmierci i umierania a sekularyzacja [w:] Socjologia religii, t. 4, (red.) J. Baniak , Poznań 2006, s. 263-272.
 • Religion and Medicine in the Process of Managing Death and Dying: The Case of Hospice Circle in Poland [w:] Layers of Dying and Death, (red.) K. Woodthorpe, Oxford 2006, s. 185-192; e-book: http://www.interdisciplinary.net/publishing/idp/eBooks/layersdd.html
 • Rodzina i religia w procesie umierania: rola, funkcje i dylemat [w:] Kościół instytucjonalny a rodzina. Problem relacji i więzi wzajemnych, Socjologia religii, t. 5, (red.) J. Baniak , Poznań 2007, s. 245-255.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Grant promotorski Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu badawczego pt. "Religia i śmierć. Postawy wobec śmierci i umierania na przykładzie środowiska Hospicjum św. Łazarza w Krakowie." Nr 1 HO2E 005 29, w latach 2005-2006, wykonawca.