Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Piotr Czarnecki

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownia Dokumentacji Wyznań w Polsce Współczesnej, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 5, pokój 5
tel. (012) 6631716

Zainteresowania

 • chrześcijaństwo średniowieczne
 • herezje dualistyczne
 • nowe ruchy religijne

Publikacje

Książki

 • Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.), Kraków 2017
 • Kataryzm włoski. Historia i doktryna, Kraków 2013.
 • Średniowieczny lucyferianizm, Gdańsk 2006.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Początki zła w doktrynach katarskich kościołów we Włoszech w XII-XIII wieku [w:] Portolana. Studia Mediterranea, t. 2 (Religie świata śródziemnomorskiego), red. D. Quirini-Popławska, Kraków 2006, s. 147-157.
 • Kosmiczna reinterpretacja Biblii. Doktryna ruchu raeliańskiego, [w:] Sekty i nowe ruchy religijne. Wolność czy zniewolenie?, red. P. Chrzczonowicz, I. Kamiński, Toruń 2012.
 • Próba pogodzenia religii i nauki – Doktryny UFO-religii, [w:] Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne, red. M. Gajewski, Kraków 2012.
 • Skandal w religii na przykładzie doktryn wybranych nowych ruchów religijnych, [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, T.1, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013.
 • Ruch raeliański, [w:] Kulty UFO, red. P. Czarnecki, A. Zaczkowska, Kraków 2014.
 • Vesmirni Lide Sil Svetla, [w:] Kulty UFO, red. P. Czarnecki, A. Zaczkowska, Kraków 2014.
 • Podróże duchownych herezji dualistycznych w średniowieczu(VII-XIII w.) i ich wpływ na zachowanie ciągłości tradycji dualistycznej, [w:] Itinera Clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014.
 • Geneza i doktrynalne fundamenty reinterpretacji satanizmu w doktrynie Kościoła Szatana, [w:] Alternatywne Światy Zagubienia. Religie, ideologie, kulty i New Age, T. 6, W poszukiwaniu Anty-Boga, red. I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2015.
 • Satanizm w wydaniu Church of Satan jako Invented Religion, [w:] Religia, Religijność, Duchowość. W poszukiwaniu nowych perspektyw, red. H. Grzymała-Moszczyńska, D. Motak, Kraków 2015.
 • Europejskie drogi do Reformacji (prereformacja), [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, red. K. Pilarczyk, Kraków 2017.

Artykuły

 • Lucyferianizm niemiecki w XIII wieku – zapomniany odłam kataryzmu, „Studia Historyczne", 185 (2004).
 • Luciferiánska heréza w Rakúsku v 14. storoci, „Medea. Studia medievalia et antiqua", 8, 2004.
 • Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X-XII w.), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne", 134 (2007), s. 25-40.
 • Przepływ idei dualistycznych między Wschodem i Zachodem Europy w średniowieczu (X-XII w.), „Przegląd regligioznawczy", 2007, 3/225
 • Geneza i doktryna dualizmu słowiańskiego w średniowieczu, „Studia Religiologia", 41, (2008).
 • Wpływ doktryny na interpretację dualistycznego rytuału chrztu Duchem Świętym w średniowieczu, „Studia Religiologica", 42 (2009).
 • Trzecia droga dualizmu – doktryna religijna włoskiego kościoła katarskiego w Concorezzo, „Studia Religiologica" 43 (2010).
 • Katarski tryteizm w tradycji radykalnej – doktryna włoskich kościołów katarskich z Florencji i Valle Spoletana w XIII wieku, „Przegląd Religioznawczy", 2012, nr 3 (245), s. 43-58.
 • Ewolucja doktryny radykalnego dualizmu w średniowieczu (VII-XIII w.), „The Polish Journal of the Arts and Culture 5 (2/2013), s. 61-86.
 • Kontrowersje wokół herezji XI wieku, „Studia Religiologica", 49 (2) 2016, s. 99-117