Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Robert Czyżykowski

CzyzykowskiKontakt

Zakład Historii Religii, Grodzka 52, Collegium Broscianum, pokój 6
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania

 • religie subkontynentu indyjskiego - zwłaszcza religie Bengalu i nurty tantryczne
 • religie Chin, zwłaszcza taoizm
 • antropologia religii
 • teoria religii
 • orientalne Nowe Ruchy Religijne
 • problematyka doświadczenia religijnego/mistycznego

Publikacje

Książki

 • Ciało mistyczne i fizyczne w tradycji wisznuizmu sahadźija, Kraków 2013.
 • Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim, Kraków 2004.

Artykuły

 • Wedyjska soma – pespektywy badawcze, [w:] Narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne. Studia socjologiczne i kulturoznawcze, Katowice 2014.
 • The problem of magic in the Vaiñëava Puräëas. Mantra as magical tool exemplified by Näräyaëa mantra of the Bhägavata Puräëa [w:] "The Polish Journal of the Arts and Culture", 2014.
 • Fritsa Staala badania nad rytuałem, mantrą i religią [w:] "Przegląd Religioznawczy", 2014.
 • Problem fizjologicznej podstawy rytuału w wisznuizmie sahadźija i nurtach tantrycznych [w:] "Przegląd Religioznawczy", 2013, nr 1 (247).
 • Zagadnienie struktury ciała mistycznego w wisznuizmie sahadźija [w:] "The Polish Journal of the Arts and Culture" Nr 4 (1/2013).
 • Mistyczna kosmofizjologia w wisznuizmie sahadźija (Mystical Cosmophysiology in Vaisnava Sahajiya Tradition), "Studia Religiologica", vol. 45 (1), Kraków 2012, s. 21–36.
 • W poszukiwaniu genezy i specyfiki zjawiska ekstazy w religiach Bengalu [w:] „Studia Religiologica", 44, 2011, s. 59-70.
 • Czym jest „seks tantryczny"? O problemach z terminologią dotyczącą elementów seksualnych w rytuale i jodze tantrycznej; What is Tantric Sex? Problem of Terminology Concerning Sexual Elements in Tantric Ritual and Yoga, "Ex Nihilo" 1(3)/2010.
 • Mit w praktykach i doktrynie wisznuitów bengalskich [w:] Mit w badaniach religioznawców, J. Drabina (red.), „Studia Religiologica" 38 (2006), s. 105-118.
 • Selected aspects of the textual studies on the Vaisnava Sahajiya tradition in medieval Bengal, Cracov Indological Studies, Cosmopolitanism and regionalism in Indian cultural dynamics, tom 18, 2016, s. 339-366.
 • Dynamika zmian w obrębie rytuału i doktryny w religiach Bengalu – Studia Religiologica, 4/2016 (49).

Najważniejsze osiągnięcia

 • Kierownik projektu Sonata 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, "Trwałość i transformacja wiedzy religijnej w wisznuickich religiach Bengalu"
 • Grant badawczy na wyjazd badawczy – Indie, University of Calcutta, finansowany w ramach Projektu POKL. 04.01.-00-171/09 (2014)
 • Grant badawczy: kierownik projektu MNSiW: N N101 106637, pt. Ciało mistyczne i ciało fizyczne w wybranych nurtach religijnych północno-wschodnich Indii. (2009-11)
 • Stypendium Erasmus Socrates – pobyt na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w Instituto di Studi Orientale (2005-6)