Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Stefan Klemczak

KlemczakKontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Filozofii Religii, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 18
tel. (12) 6631875

Zainteresowania

 • antropologia filozoficzna; (antropologiczne podstawy myśli współczesnej)
 • filozofia historii; (Vico i historyczny zwrot nowożytnej filozofii)
 • historia nauki; (rewolucja kopernikańska i jej konsekwencje)
 • teorie mitu
 • metaforologia, semantyka historyczna i inne metody współczesnej filozofii  

Publikacje

Artykuły

 • Dasein e la rosa [w:] Contributi, (red.) G. C. Carloni, Bologna 1995, s. 11-23.
 • Scribere in aqua. Słowo o Edwardzie Zwolskim (1932-1997) [w:] «Principia», 1997, s. 304-307.
 • Torre di Babele della storia [w:] Arcipelago (Filosofia e pace), (red.) I. Malaguti, Bologna 2000, s. 166-182.
 • Czy „dobry Bóg tkwi w szczególe"? Przyczynek do obrazu Boga w Boskiej Komedii Dantego, "Studia Religiologica", Kraków 2000, z. 33, s. 141-149.
 • Metaforologia Hansa Blumenberga [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, (red.) E. Przybył, Kraków 2001, s. 147- 170.
 • Mit Fausta jako próba oswajania nowoczesnego świata, "Studia Religiologica" 2003, nr 35, s. 149-168.
 • Szaleństwo prób definiowania mitu, "Studia Religiologica", 2006, z. 38, s. 45-64.
 • Ordo temporis. Sekularyzacja jako kategoria historiograficzna, "Studia Religiologica" 2007, nr 40, s. 171-216.
 • Pontifex Maximus. Mit i poezja w Commedii Dantego, "Studia Religiologica" 2010, z. 43, s. 135-156.