Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Urszula Idziak-Smoczyńska

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Filozofii Religii, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 18
tel. (12) 6631875

Zainteresowania

 • współczesna filozofia religii

Publikacje

Książki

 • Dar. Spór między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacquesem Derridą, Kraków 2009.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • La foi perceptive de Merleau-Ponty dans la contre-phénomenologie de Jacques Derrida [w:] Thinking in Dialogue with Humanities, (red.) K. Novotny, T. S. Hammer, A. Gleonec, P. Specian, Bukareszt 2011.
 • Zaświadczyć o braku świadectwa - Wspomnienia Jacquesa Derridy [w:] Pięknie myśleć, (red.) A. Hernas, K. Mech, D. Zmuda, Kraków 2007.
 • Kenoza dyskursu [w:] Współczesna filozofia religii. Myśl francuska, (red.) J. Barcik, Kraków 2007.
 • Here I am" the Question of the Subject in Postmodern Era [w:] Humanity after Selfish Prometeus.Chances of Dialogue and Ethics in a Technicized Word, J. Juahant, B. Zalec (red.), Berlin-Munster-London-Wien-Zurich 2011.

Artykuły

 • Idol i ikona – estetyczne aspekty fenomenologii Jean-Luc Mariona, „Logos i Ethos" 2 (2004).
 • Kenoza dyskursu, "Kronos" 1 (2007).
 • Ludwig Wittgenstein and Metaphysics as a kind of Magic [w:] "Archiwum Historii i Myśli Społecznej", 57 (2012).
 • Dziedzictwo śmierci. Ricoeur i Derrida [w:] "Argument" 1/2 (2011).

Przekłady

 • Jean-Paul Sartre, Transcendencja Ego, Warszawa 2006.