prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

HGMoszczynskaKontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakład Psychologii Religii, Grodzka 52, Collegium Broscianum, pokój 14,
tel: 0 12 6631717

Zainteresowania

 • psychologia religii
 • psychologia kulturowa
 • rola religii w procesie akulturacji uchodźców, repatriantów oraz innych rodzajów migrantów
 • kliniczne problemy religijności
 • nowe ruchy religijne

 

Publikacje

Książki

 • [wspólnie z K. Barzykowskim, D. Dzidą, J. Grzymała-Moszczyńską, M. Kosno] Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności, Warszawa 2013.
 • [wspólnie z A. Kwiatkowską, J. Roszak] Drogi i rozdroża: Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku – analiza psychologiczno-socjologiczna, Kraków 2010.
 • Religia a kultura: Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004.
 • Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000.
 • [wspólnie z Ewą Nowicką] Goście i gospodarze : problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków 1998.
 • Lider w grupie, Kłudzienko 1995.
 • Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, Kraków 1991
 • [wspólnie z Hubertem Domagałą, Pawłem Sochą] Psychologia religii, Kraków 1984.
 • Postawy młodzieży akademickiej wobec religii: (struktura i dynamika), Kraków 1981.

Redakcje naukowe

 • [wspólnie z Adamem Anczykiem], Nowe zjawiska religijne w kontekście społecznym, Katowice 2014.
 • [wspólnie z Adamem Anczykiem], Granice szaleństwa-granice kultury, Katowice 2013.
 • [with Adam Anczyk] Walking the Old Ways: Studies in contemporary European Paganism, Katowice 2012
 • Religia a życie codzienne, cz. I, Kraków 1990.
 • [wspólnie z J. Majchrowskim] Religioznawstwo: podręcznik dla nauczyciela, Warszawa 1989.

Artykuły

 • The Psychology of Religion in Poland, "The International Journal for the Psychology of Religion" 1 (1991); 4 (1991).
 • Women in Poland [in:] Women in Cross-Cultural Perspective, L.L. Adler, (red.), New York 1991
 • Empiryczne analizy doświadczenia religijnego [w:] Nauka – Wiara – Katecheza, (red.) R. Janusz, B. Lisak, J. Poznański, Kraków 2002, s.63-79.
 • Models of inculturation of religion in the process of cultural encounter [in:] Themes and problems of the history of religions in contemporary Europe, (eds.) G. Sfameni Gasparro, Cosenza 2002, s. 111-117.
 • Jak można się uczyć innej kultury [w:] Tolerancja i wielokulturowość: Wyzwania XXI wieku, (red.) A. Borowiak, B. Szarota, Warszawa 2004, s.177-189.
 • Children's spirituality: Approach from the point of view of cultural psychology of religion [in:] , Rethymnon 2004, s. 51 – 58.
 • Spotkanie z osobą z innej kultury [w:] Wywiad psychologiczny: Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, (red.) K. Stemplewska - Żakowicz, K. Krejz, Warszawa 2005, t. 2, (s.81-88.
 • When religion comes face to face with a new culture, "Awareness" 2 (2005), s. 35-40.
 • Culture Shock among missionaries for NRMs in Poland [in:] Religions Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, (ed.) I. Borowik, Kraków 2006, pp. 202-209.
 • The Polish Church in the Reconsiliation Process [in:] Reaching Reconsiliation: Churches in the Transition to the Democracy in Eastern and Central Europe, (red.) L.A. McSpadden, Uppsala 2006, s.191-239.
 • The „Faith of the Enlightedned by Władysław Witwicki: An Example of the Conflict Between Academic Research and Political Correctness [w:] The Study of Religion under the Impact of Fascism, (red.) H. Junginger, Leiden – Boston 2007, s.577-589.
 • Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] Migranci na polskim rynku pracy, (red.) W. Klaus, Warszawa 2007.
 • Proces akulturacji [w:] Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego, (red.) J. Królikowska, Warszawa 2009, s.33-48.
 • Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania" 2009, nr 3 (7), s. 104-115.
 • Z Polski na Zachód i ze Wschodu do Polski [w:] Zrozumieć współczesność, (red.) G. Babiński, M. Kapiszewska, , Kraków 2009, s.171-182.
 • [wspólnie z Elżbietą Przybył-Sadowską] Kulturowo religijne aspekty kary. Kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury [w:] Kara w nauce i kulturze, (red.) J. Utrat-Milecki, Warszawa 2009, s. 138-144.
 • Cultural Psychology [in:] Encyclopedia of Psychology and Religion, David A. Leeming, Kathryn Madden, Stanton Marlan (eds.),New York, 2010, p. 188-191
 • Komunikowanie międzykulturowe [w:] Pielęgniarstwo Transkulturowe, (red.) A. Majda, J. Zalewska-Puchała, B. Ogórek-Tęcza,. Warszawa 2010, s. 27-32.
 • Klatka czy most – rola religii a adaptacji kulturowej imigrantów [w:] Migracje, religie i kościoły wobec migracji i migrantów, (red.) J.Zamojski, Warszawa 2010, s. 10-19.
 • Potrzeby nowych kompetencji zawodowych psychologów w związku z polską sytuacją migracyjną [w:] Drogi i rozdroża: Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku – analiza psychologiczno-socjologiczna, (red.) H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków, s. 351-369.
 • [with J. Krotofil] Religion and Social Networks in Catholic Parishes – the Case of Polish Migrants in Great Britain [in:] Religions and Identities in Transition, (red. I. Borowik, M. Zawiła), Kraków 2010, p. 288-304.
 • Treningi Kulturowe w Biznesie [w:] Zarzadzanie Międzykulturowe, (red.) B. Glinka, A. Jelonek, Kraków 2010, pp.189-209.
 • [with: A. Anczyk A, B. Ferngren] Medicine And Health Care In Early Christianity, "Religion" 2010, no 40, pp. 222-223.
 • Ciemna strona powrotów do domu (z emigracji) [w:] Myśl i polityka, (red.) B. Szlachta, Kraków 2011, s. 375-387.
 • Uchodźcy jako wyzwanie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] Poza systemem: dostep do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegajacych się o ochrone miedzynarodową w Polsce, ( red.) A. Chrzanowska, W. Klaus, Warszawa 2011, s.143-159.
 • [with David Hay Joanna Krotofi] Between universalism and ethnic particularism: Polish migrants to the United Kingdom; perspective from the psychology of religion, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" 2011, nr 1(37), s. 223-236.
 • [with Joanna Krotofil] Holy Spirit weekend, Charisnatic experience of Polish Catholics in the UK, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" 2011, nr 1(37), s. 205-221.
 • Emocje czy rozum, czyli dlaczego Zef Kruec miał zginąć z ręki Gjorga Beriszy? [w:] Prawo i ład społeczny: Integralno-kulturowa analiza zagadnienia racjonalności, (red._ J. Utrat-Milecki, Warszawa 2011, s.267-280.
 • [wspólnie z Marzeną Pawlus] Sytuacja dziecka w wielokulturowej rodzinie – opis na podstawie analizy wybranych przypadków, "Pediatria Polska" 2011, nr 5(86), s. 498 - 505.
 • [with Magdalena Trojanek] Image of the world and themselves built by young Chechens living in Polish refugee centers. Intercultural conflict [w:] Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam, (red.) K. Górak-Sosnowska, Warszawa 2011, pp. 53-68.
 • Hur kultur och religion paverkar halsa, sjukdom och behandling:Exempel fran tibetanska flyktingar in Dharamsala, Indien [in:] Inspiration till religionspsykologin- kultur, halsa och mening, (eds.) V. DeMarinis, O. Wikstrom, O. Cetrez, Stockholm 2011, pp. 157-174.
 • [wspólnie z Krystianem Barzykowskim, Danielem Dzidą, Joanną Grzymała-Moszczyńską, Magdaleną Kosno] Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich w polskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe [w:] Romowie 2011- życie na pograniczu, (red.) B. Weigl, M. Różycka,. Warszawa 2011, s.86-128.
 • [with Joanna Grzymała-Moszczyńska, Agnieszka Golińska] Migration of Polish professionals: Departure and return, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" 2011, nr 4(37), pp. 145-164.
 • [with Kornelia Zakrzewska, Joanna Koziol, Joanna Grzymała-Moszczyńska], Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World, "Religion" 2012, vol 42/4, pp. 696-699
 • [wspólnie z M. Pawlus, Kulturowo wrażliwa opieka medyczna, "Pediatria Polska" 2012, nr 10 (88), s. 498 – 505.
 • Ekstaza czy szaleństwo Czy można ocenić normalność i patologię zachowań religijnych?, „Studia Religiologica" 2011, nr 44, 35-48.
 • [with A. Anczyk] Virtual Religion- From theory to practice: Religious Acts [in:] Walking the Old Ways: Studies in contemporary European Paganism, ( red.) A. Anczyk , H. Grzymała-Moszczynska, Katowice 2012, pp.201-226.
 • Konflikty miedzy strategiami akulturacyjnymi ofiarowywanymi przez społeczność przyjmującą i strategiami akulturacyjnymi przyjmowanymi przez społeczności imigrantów [w:] (Złudne) obietnice wielokulturowości, (red.) J. Królikowska, Warszawa 2012, s. 164-177.
 • [wspólnie z A. Chlebicką), Strategie Akulturacyjne Misjonarzy: Perspektywa interaktywnego modelu akulturacji [w:] W poszukiwaniu ciągłości i zmiany: Religia w perspektywie socjologicznej, red. I. Borowik, Kraków 2012, s.117-134.
 • [wspólnie z A. Anczykiem M. Job, M. Stojkow] Idea edukacji w wybranych religiach: w chrześcijaństwie, islamie, buddyzmie i konfucjanizmie, „Psychologia Wychowawcza" 2012, nr 1-2, s. 131-145.
 • [wspólnie z A. Anczykiem] Granice szaleństwa – granice kultury [w:] Granice szaleństwa - granice kultury, (red.) A. Anczyk, H. Grzymała-Moszczyńska, Katowice 2013,. s. 7-25.
 • Dystans kulturowy a adaptacja kulturowa. Polacy i Amerykanie w Japonii [w:] Antropologiczne Inspiracje, (red.) B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski, Warszawa 2013, s.228-251.
 • [wspólnie z A. Ochmańska, J. Grzymała-Moszczyńska] Postrzeganie sytuacji kryzysowych przez muzułmanów – perspektywa nadziei podstawowej – na przykładzie grupy uchodźców czeczeńskich w Polsce, Przegląd Religioznawczy" 2013, nr 1 (247), s. 253-269.
 • [with M. Sacha] Towards Cultural Psychology of Religion: Principles, Approaches, Applications By J. A. Belzen, "International Journal for the Psychology of Religion" 2014, no 1/24, pp. 80-84.
 • [wspólnie z A. Anczykiem], Kontekst społeczny i recepcja nowych zjawisk religijnych: Obszary badawcze [w:] Nowe zjawiska religijne w kontekście społecznym, (red.) A. Anczyk A., H. Grzymała-Moszczyńska H., Katowice 2014, s.7-24.

Artykuły popularne:

 • [wspólnie z A. Trąbką] Dzieci Trzeciej Kultury, „Alma Mater" 2013, 160, s. 106-107.

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec