Stanisław Potrzebowski, Rodzima Wiara, 6.12.2012

PotrzebowskiKoło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ i Instytut Religioznawstwa UJ zapraszają na wykład otwarty „Rodzima Wiara – przeszłość i teraźniejszość", który odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2012 o godz. 15:00 w sali nr 15. Wykład poprowadzi dr Stanisław Potrzebowski, naczelnik Rodzimej Wiary. Spotkanie będzie dotyczyło współczesnych ruchów neopogańskich w Polsce, ich odwołań do tradycji słowiańskiej, historii powstania związku wyznaniowego Rodzima Wiara, a także sposobów odtwarzania pradawnych wierzeń i obrzędów. Rodzima Wiara to jedyny zarejestrowany i legalnie działający, politeistyczny rodzimy związek wyznaniowy w Polsce, od lat działający również na polu międzynarodowym.
Dr Stanisław Potrzebowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, a także naczelnikiem i założycielem Rodzimej Wiary oraz Europejskiego Zgromadzenia Etnicznych Religii oraz inicjatorem Rodowego Wiecu Słowian. Pracuje jako wykładowca akademicki.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec