Studia stacjonarne

Studia w Instytucie Religioznawstwa UJ to jedyne religioznawcze studia magisterskie w Polsce!

Naszym atutem jest nie tylko marka i prestiż najstarszej polskiej uczelni, ale przede wszystkim bogata oferta zajęć pozwalających jednocześnie na zdobycie wiedzy ogólnej i rozwijanie własnych zainteresowań.

Na studiach stacjonarnych prowadzonych przez nasz Instytut kształci się obecnie 235 studentów, co pozwala na stworzenie miłej i kameralnej atmosfery, a także ułatwia bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia. Studia obejmują trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie studia uzupełniające (SUM) przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Istnieje też specjalna ścieżka dla absolwentów innych studiów licencjackich, którzy są zainteresowani uzupełnianiem swojej dotychczasowej edukacji. studia stacjonarne

Naszym celem jest wykształcenie absolwentów orientujących się w całej złożoności procesów religijnych. Służy temu bogata oferta zajęć ukazujących religie zarówno od strony procesów historycznych, jak też społecznych i psychicznych, oraz badających najważniejsze przejawy życia religijnego na całym świecie. Nasi studenci, oprócz języka angielskiego, poznają również język wybranej tradycji religijnej. Rozwijając swoje zainteresowania mogą korzystać z programów umożliwiających wyjazdy na zagraniczne uniwersytety europejskie (Socrates-Erasmus, CEEPUS) i inne uczelnie w kraju (MOST).

Poza uczęszczaniem na zajęcia i zdawaniem egzaminów nasi studenci organizują własne konferencje i wyprawy naukowe, spotykają się z przedstawicielami różnych wyznań, by poznać ich poglądy i wierzenia, a także publikują własne artykuły we stworzonym przez siebie periodyku. Koło Studentów Religioznawstwa UJ, do którego należą wszyscy nasi studenci, działa prężnie wspierając studentów w ich inicjatywach, zarówno naukowych, jak i towarzyskich, służących integracji całej społeczności studentów i pracowników naukowych. Nasze studia są doskonałym miejscem do pielęgnowania i rozwijania własnych zainteresowań.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec