Kalendarz akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018


Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku
Letni: od 24 lutego 2018 roku do 30 września 2018 roku


Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku
od 3 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku
od 24 lutego 2018 roku do 29 marca 2018 roku
od 4 kwietnia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec