Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Kalendarz akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna się 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku

Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2015 roku do 23 lutego 2016 roku
 • Letni: od 24 lutego 2016 roku do 30 września 2016 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku
 • od 4 stycznia 2016 roku do 28 stycznia 2016 roku
 • od 24 lutego 2016 roku do 24 marca 2016 roku
 • od 30 marca 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku

Sesje egzaminacyjne

 • zimowa - od 29 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku
 • zimowa poprawkowa- od 17 lutego 2016 roku do 23 lutego 2016 roku
 • letnia - od 16 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku
 • letnia poprawkowa - od 1 września 2016 roku do 15 września 2016 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna - od 23 grudnia 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku
 • Przerwa semestralna - od 11 lutego 2016 roku do 16 lutego 2016 roku
 • Przerwa świąteczna - od 25 marca 2016 roku do 29 marca 2016 roku
 • Przerwa wakacyjna - od 30 czerwca 2016 roku do 30 września 2016 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2016 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 i trwa do 30 września 2017 roku

Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2016 roku do 24 lutego 2017 roku
 • Letni: od 25 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku
 • od 3 stycznia 2017 roku do 29 stycznia 2017 roku
 • od 25 lutego 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku
 • od 19 kwietnia 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa - od 30 stycznia 2017 roku do 11 lutego 2017 roku
 • Zimowa poprawkowa - od 18 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku
 • Letnia - od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku
 • Letnia poprawkowa - od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku
 • Przerwa semestralna - od 12 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku
 • Przerwa świąteczna - od 14 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku
 • Przerwa wakacyjna - od 30 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2017 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.