Programy studiów

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską placówką prowadzącą licencjackie i magisterskie studia z zakresu religioznawstwa – interdyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w skład którego wchodzi Instytut Religioznawstwa, jest z kolei jedyną polską placówką posiadającą prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.

Każdy z kursów prowadzonych w Instytucie Religioznawstwa posiada pewną wartość punktową, zależną od nakładu pracy wymaganej do jego zaliczenia. Punktacja ta jest zgodna z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System) mającym na celu zwiększenie swobody przepływu studentów między uczelniami.

Generalną zasadą studiowania w Instytucie Religioznawstwa, bez względu na tryb studiów i regulujące je dodatkowe zasady, jest konieczność uzyskiwania minimum 61 punktów (ECTS) rocznie w przypadku kursów I stopnia i 60 punktów ECTS w przypadku kursów II stopnia. W przypadku studiów I stopnia (licencjackich) oznacza to zdobycie minimum 61 ECTS po I roku, 122 ECTS po II roku i 183 ECTS po III roku. Z kolei student studiów II stopnia (magisterskich) powinien zdobyć odpowiednio 60 ECTS po I roku i 120 ECTS po II roku. Kursy zrealizowane przez studenta w trakcie studiów licencjackich nie mogą być ponownie wliczane w poczet kursów stanowiących podstawę obliczania punktów dla studiów magisterskich.

 

 

Program studiów I stopnia (licencjackie)

Program studiów II stopnia (magisterskie)

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec