Erasmus

Erasmus1Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla studentów i pracowników, realizowanym jako część unijnego programu „Uczenie się przez całe życie". Polska uczestniczy w nim od roku 1998. W roku 2012 obchodzi on swoje 25-lecie! Do udziału w programie upoważnione są 33 kraje: 27 krajów członkowskich UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia), Chorwacja, Szwajcaria oraz Turcja (jako kraj kandydujący do UE).
Wymiana studentów w Erasmusie obejmuje wyjazdy na:

  • część studiów – do zagranicznej uczelni
  • praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji

Studenci wyjeżdżający na Erasmusa otrzymują stypendium na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem. Wynosi ono ok. 1200 – 1500 Euro na semestr (dokładna wysokość jest podawana co rocznie po zakończeniu rekrutacji na całej uczelni).
Aby lepiej przygotować się do zagranicznych studiów lub praktyki studenci wyjeżdżający do kraju, którego język jest mniej znany mają ponadto możliwość uczestnictwa w nieodpłatnym intensywnym kursie językowym (EILC – Erasmus Intensive Language Course), organizowanym za granicą. Więcej informacji znajduje się na stronach: http://www.erasmus.org.pl oraz http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/kursy-jezykowe

Przydatne linki

Kto może wyjechać na Erasmusa?

O wyjazd na Erasmusa ubiegać mogą się studenci studiów I, II i III stopnia. Studenci I oraz III roku studiów licencjackich kwalifikowani są warunkowo (wyjazd jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu odpowiednio wpisu na II rok studiów lub przyjęciu na studia magisterskie).

Wykaz uczelni, na które można wyjechać:

 Kraj  Uczelnia partnerska  Kod uczelni

 Studenci -

liczba wyjazdów

Nauczyciele - liczba wyjazdów Umowa ważna do
Czechy  University of Pardubice

CZ PARDUB01

2 1 2012/2013
Holandia Radboud Universiteit Nijmegen

NL NIJMEGE01

1 0 2012/2013 
Niemcy Universität Leipzig  D LEIPZIG01  2  1 2012/2013
Turcja Rize University  TR RIZE01
 2  1 2012/2013
Włochy   Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  I ROMA01  2  1 2012/2013

 

Jakie przedmioty można zrealizować za granicą?

Przedmioty realizowane na zagranicznej uczelni oraz liczba punktów ECTS powinny być uzgodnione z Koordynatorem Programu Erasmus w IR oraz wpisane do Learning Agreement przed wyjazdem. Ich listę można znaleźć na stronach internetowych uczelni partnerskich. Warunkiem zaliczenia przedmiotu po powrocie jest zdanie egzaminu lub uzyskanie zaliczenia na ocenę (udokumentowane w Transcript of records). Ilość punktów ECTS koniecznych do uzyskania za granicą jest każdorazowo ustalana z Koordynatorem. Wszelkie zmiany w Learning Agreement należy uzgodnić z Koordynatorem.

Procedury krok po kroku

O wyjeździe na Erasmusa należy pomyśleć z rocznym wyprzedzeniem. Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (BOSZ) organizuje spotkania informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem w kolejnym roku akademickim. Odbywają się one zazwyczaj pod koniec roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej BOSZ: http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

1. Rekrutacja na wyjazd

(1) Rejestracja on-line na stronie http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacystudenci/erasmus-studia

(2) Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Koordynatora Programu Erasmus w IR UJ | termin: 01.03.2012 r.
Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany formularz rejestracji on-line
  • list motywacyjny oraz CV
  • wykaz kursów do realizacji w uczelni zagranicznej wraz z punktacją ECTS
  • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (do pobrania z sekretariatu IR)
  • potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, organizacjach pozarządowych, udziału w wolontariatach, stażach, itp.
  • list polecający od promotora pracy magisterskiej

(3) Rozmowa kwalifikacyjna 

(4) Ogłoszenie listy zakwalifikowanych studentów

2. Aplikacja na zagraniczną uczelnię

(1) Samodzielne wyszukanie na stronie internetowej zagranicznej uczelni informacji dotyczących procedury aplikacyjnej (termin aplikacji!) oraz wymaganych dokumentów.

(2) Terminowe przesłanie na uczelnię partnerską kompletu wymaganych dokumentów (zależnie od uczelni - on-line lub pocztą tradycyjną).

(3) Ewentualna aplikacja na intensywny kurs językowy Erasmusa. Informacja – p. Monika Woźniak z BOSZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(4) Uzyskanie akceptacji aplikacji studenta przez uczelnię partnerską.

3. Przygotowanie do wyjazdu
Przygotowanie Learning Agreement, czyli dokumentu zawierającego listę przedmiotów, które realizowane będą za granicą
Założenie konta w euro oraz wypełnienie formularza danych bankowych
Uzyskanie zaświadczenia do NFZ i wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – nie dotyczy Turcji!)Podpisanie umowy z UJ w BOSZ (p. Monika Woźniak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
4. Pobyt na stypendium
Po przyjeździe: uzyskanie potwierdzenia rejestracji na uczelni na formularzu Confirmation of stay
Ewentualne zmiany w Learning Agreement należy uzgodnić z Koordynatorem
Przed zakończeniem pobytu: potwierdzanie daty wyjazdu na formularzu Confirmation of stay oraz uzyskanie dokumentu zawierającego informację o zaliczonych przedmiotach i uzyskanych ocenach (Transcript of records)

5. Po powrocie - rozliczenie wyjazdu
W IR UJ: podpisanie listy przedmiotów zrealizowanych w ramach Erasmusa przez Koordynatora
W BOSZ UJ: należy rozliczyć się w ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium, należy złożyć w oryginale następujące dokumenty: Learning Agreement (ew. zmiany do Learning Agreement), Transcript of Records, Confirmation of stay
Wypełnienie ankiety on-line

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec